Object structure

Title:

Historia pewnego dramatu. „Zdziczenie obyczajów pośmiertnych” Bolesława Leśmiana – aspekt filologiczny

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Creator:

Pachocki, Dariusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław (1877-1937) ; manuscripts ; philological analisis ; the way Leśmian perfected his texts

References:

1. [Autor anonimowy], rec.: Zdziczenie obyczajów pośmiertnych. „Życie Literackie” 1988, nr 19, s. 14. ; 2. E. Boyé, W niepojętej zieloności. Rozmowa z Bolesławem Leśmianem. „Pion” 1934, nr 23, s. 8. ; 3. J. Feusette, Replay. W:[program spektaklu: B. Leśmian, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych; premiera miała miejsce w styczniu 1988]. ; 4. W. Floryan, Uwagi o tekście. W: Podobizna autografu Dziadów części I Adama Mickiewicza. Oprac. ... Wrocław 1971. ; 5. W. Janta, list do M. Sprusińskiego, z 4 IV 1980. Bibl. Narodowa, sygn. 12844 II, k. 75. ; 6. M. Jodłowski, Uboczna zżywka. „Opole” 1988, nr 5. ; 7. J. Kott, Z odnalezionego dziennika. W: Szkice. Postęp i głupstwo. T. 2. Warszawa 1956. ; 8. B. Leśmian, Dzieła wszystkie. T. 4: Utwory dramatyczne. – Listy. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 2012. ; 9. B. Leśmian, Poezje zebrane. Oprac. A. Madyda. Toruń 1995. ; 10. B. Leśmian, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych. Przepisał i podał do druku A. Janta. „Oficyna Poetów” 1968, nr 2, s. 2. ; 11. B. Leśmian, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych. W: Poezje wybrane. Oprac. J. Trznadel. Wrocław 1974, s. 296–297. BN I 217. ; 12. B. Leśmian, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych. W: Poezje. Wstęp, oprac. J. Trznadel. Warszawa 1994, s. 402–434. ; 13. A. Madyda, Od wydawcy. W: B. Leśmian, Poezje zebrane. Wyd. 3, przejrz. Toruń 2000. ; 14. M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków 2007. ; 15. M. L. Mazurowa, list do A. Janty, z 6 VI 1967. Bibl. Narodowa, sygn. 12844 II. ; 16. M. L. Mazurowa, list do A. Janty, z 9 V 1996. Bibl. Narodowa, sygn. 12844 II. ; 17. M. L. Mazurowa, list do A. Janty, bez daty. Bibl. Narodowa, sygn. 12844 II, k. 17. ; 18. M. L. Mazurowa, Podróże i praca twórcza Bolesława Leśmiana. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966. ; 19. S. Otwinowski, Spuścizna po wielkim poecie. Rozmowa z żoną i córką śp. Bolesława Leśmiana. „Czas” 1938, nr 85, s. 7. ; 20. F. Palowski, „Kołysanka” Bolesława Leśmiana. „Przekrój” 1985, nr 2080, s. 9. ; 21. E. Pankiewicz, Dramat bytu i nieistnienia. „Życie Literackie” 1982, nr 44, s. 7. ; 22. J. Paszek, Małopolskie monografie modernistów. Poststrukturalizm w świetle darwinizmu. „Świat i Słowo” 2010, nr 1, s. 212. ; 23. J. M. Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia. Warszawa 2001. ; 24. W. Stankiewicz, Aleksander Janta – duch niespokojny. W: A. Janta-Połczyński, Kłamałem, aby żyć. Warszawa 1987. ; 25. R. Stone, Nota edytorska. W: B. Leśmian, Skrzypek opętany. Oprac., wstęp R. H. Stone. Warszawa 1985. ; 26. J. Trznadel, Korespondencja z rodziną Bolesława Leśmiana. „Arcana” 1998, s. 96. ; 27. J. Trznadel, Uwagi edytorskie. W: B. Leśmian, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych. Wstęp, krytyczne opracowanie tekstu i przypisy edytorskie J. Trznadel. Kraków 1998. ; 28. Wokół Leśmiana. Z J. Trznadlem rozmawia E. Leszczyńska-Pieniak. „Przegląd Powszechny” 2009, nr 10, s. 111–112. ; 29. Zdziczenie obyczajów pośmiertnych. R. Konieczna rozmawia z M . Korwinem. „Trybuna Opolska” 1988, nr 18. Na stronie: www.e-teatr.pl (dostęp: 15 XII 2011). ; 30. „Życie – snem” Bolesława Leśmiana. Oprac. R. H. Stone. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1.

Issue:

1

Start page:

165

End page:

188

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: