Object structure

Title:

Konwicki czyta Wojtyłę. O niezrealizowanym scenariuszu według „Brata naszego Boga”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Creator:

Kaniecki, Przemysław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tadeusz Konwicki’s scenario ; drama ; Wojtyła, Karol ; the life of Adam Chmielowski (brother Albert)

References:

1. J. Anderman, Rzeka płynie. O Oborach, szlachetnych dziewczynach, Wilnie, tapczanie do pisania i za długim życiu opowiada Tadeusz Konwicki (22 czerwca obchodzący 84. urodziny). „Przekrój” 2010, nr z 8 VI. ; 2. Brat naszego Boga. M. Białecka rozmawia z K. Skuszanką. „WTK. Tygodnik Katolicki” 1980, nr 44. ; 3. K. Dybciak, Brat naszego Boga. Hasło w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 2000, s. 59. ; 4. M. Fik, Próba przeniknięcia poezji. „Twórczość” 1981, nr 3. ; 5. B. Giza, Między literaturą a filmem. O scenariuszach filmowych Tadeusza Konwickiego. Warszawa 2007. ; 6. B. Hollender, Opowieść o bracie Albercie. „Rzeczpospolita” 1997, nr z 6 I. ; 7. M. Kaczmarzyk, Trudne drogi miłości. Błogosławiony Brat Albert Chmielowski w służbie najbiedniejszym. Kraków 1986. ; 8. P. Kaniecki, Idea „ekumeniczna” w filmach Tadeusza Konwickiego. „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 57/58 (wiosna/lato). ; 9. P. Kaniecki, Kompleks kolejkowicza Konwickiego – i pamięć Kościuszki, Byrona i kolejnych. W zb.: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy. Red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk. Warszawa 2012. ; 10. P. Kaniecki, Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza. Poznań 2008. ; 11. P. Kaniecki, „Lawa” Tadeusza Konwickiego jako „film o Mickiewiczu na podstawie »Dziadów«”. W zb.: Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów. Red. T. Szczepański, S. Kołos. Toruń 2007. ; 12. Kanonizacja Brata Alberta Adama Chmielowskiego. Rzym, 12 XI 1989. Kraków 1991. ; 13. W. Kluz, Adam Chmielowski. Brat Albert. Kraków 1982, rozdział XVIII. ; 14. T. Konwicki, Cień obcych wojsk. Spisała M. Ołdakowska. W: Wiatr i pył. Pierwodruk: „Polityka” 1992, nr 16 (dodatek: „Kultura”, nr 4). ; 15. T. Konwicki, Którędy. W: Wiatr i pył. Wybór tekstów i oprac. T. Lubelski, P. Kaniecki. Warszawa 2008. Pierwodruk: „Krytyka. Kwartalnik Polityczny” 1987, nr 23/24. ; 16. T. Konwicki, Ostatnia Europa. W: Wiatr i pył. Pierwodruk: „Nowa Kultura” 1957, nr 48, z 1 XII. ; 17. T. Konwicki, Wielki aktor małych ról. W: Wiatr i pył. Pierwodruk (pod tytułem dodanym przez redakcję – Zawsze starałem się mieć Boruńskiego w filmie): „Kino” 1974, nr 3. ; 18. T. Konwicki, Złego początki. W: Wiatr i pył. Pierwodruk: „Nowa Kultura” 1957, nr 21, z 26 V. ; 19. T. Krzemień, Rzecz o stawaniu się człowieczeństwa. „Kultura” 1981, nr 1. ; 20. Cz. Lewandowski, Brat Albert. Maszynopis. ; 21. T. Lubelski, „Bungo”. Nieznany scenariusz według Witkacego. W zb.: Kompleks Konwicki. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 27–29 października 2009 roku przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Wydział Polonistyki UJ. Red. A. Fiut, T. Lubelski, J. Momro, A. Morstin-Popławska. Kraków 2010. ; 22. T. Lubelski, Krewniacy z Litwy. Narodziny adaptacji z ducha wspólnoty. „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 59 (jesień), s. 149. ; 23. T. Lubelski, Z lotu ptaka. Rozmowa z Tadeuszem Konwickim. „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1. ; 24. B. Mamoń, Brat naszego Boga. „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 52. ; 25. Z. Mineyko, Z tajgi pod Akropol. Wspomnienia z lat 1848–1866. Warszawa 1971. ; 26. „Rzeka...” i „Nowy Świat...” jako pretekst do spojrzenia na kino Konwickiego. Z. T. Lubelskim rozmawia P. Kaniecki. „Gazeta Wyborcza” 2010, nr z 2–3 VI. ; 27. J. J. Szczepański, Znamienne zdarzenie teatralne. „Teatr” 1981, nr 3, s. 14. ; 28. J. Szczerba, K. Bielas, Pamiętam, że było gorąco. Wywiad-rzeka z T. Konwickim. Kraków 2001. ; 29. B. Taborski, Brat naszego Boga. „Więź” 1981, nr 3, s. 155. ; 30. B. Taborski, Karol Wojtyła – poeta dramaturg. „Tygodnik Powszechny” 1981, nr 1. ; 31. B. Taborski, Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza. „Ekran” 1981, nr 4. ; 32. Turian, Czytając Karola Wojtyłę. „Więź” 1981, nr 1. ; 33. K. Wojtyła, Dramat słowa i gestu. W: Poezje i dramaty. ; 34. K. Wojtyła, „Dziady” i dwudziestolecie. W: Poezje i dramaty. ; 35. K. Wojtyła, Poezje i dramaty. Wiersze. – Dramaty. – Juwenilia. – Artykuły. Wybór i układ M. Skwarnicki, J. Turowicz. Słowo wstępne M. Skwarnicki. Kraków 1980. Pierwodruk dramatu: „Tygodnik Powszechny” 1979, nr 52. ; 36. K. Wojtyła, Przedmowa do książki Mieczysława Kotlarczyka „Sztuka żywego słowa”, Rzym 1975. W: Poezje i dramaty.

Issue:

1

Start page:

189

End page:

197

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: