Object structure

Title:

Konwicki czyta Wojtyłę. O niezrealizowanym scenariuszu według „Brata naszego Boga”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Creator:

Kaniecki, Przemysław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

scenariusz Tadeusza Konwickiego ; dramat ; Wojtyła, Karol ; życie Adama Chmielowskiego (brata Alberta)

References:

1. J. Anderman, Rzeka płynie. O Oborach, szlachetnych dziewczynach, Wilnie, tapczanie do pisania i za długim życiu opowiada Tadeusz Konwicki (22 czerwca obchodzący 84. urodziny). „Przekrój” 2010, nr z 8 VI.
2. Brat naszego Boga. M. Białecka rozmawia z K. Skuszanką. „WTK. Tygodnik Katolicki” 1980, nr 44.
3. K. Dybciak, Brat naszego Boga. Hasło w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 2000, s. 59.
4. M. Fik, Próba przeniknięcia poezji. „Twórczość” 1981, nr 3.
5. B. Giza, Między literaturą a filmem. O scenariuszach filmowych Tadeusza Konwickiego. Warszawa 2007.
6. B. Hollender, Opowieść o bracie Albercie. „Rzeczpospolita” 1997, nr z 6 I.
7. M. Kaczmarzyk, Trudne drogi miłości. Błogosławiony Brat Albert Chmielowski w służbie najbiedniejszym. Kraków 1986.
8. P. Kaniecki, Idea „ekumeniczna” w filmach Tadeusza Konwickiego. „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 57/58 (wiosna/lato).
9. P. Kaniecki, Kompleks kolejkowicza Konwickiego – i pamięć Kościuszki, Byrona i kolejnych. W zb.: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy. Red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk. Warszawa 2012.
10. P. Kaniecki, Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza. Poznań 2008.
11. P. Kaniecki, „Lawa” Tadeusza Konwickiego jako „film o Mickiewiczu na podstawie »Dziadów«”. W zb.: Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów. Red. T. Szczepański, S. Kołos. Toruń 2007.
12. Kanonizacja Brata Alberta Adama Chmielowskiego. Rzym, 12 XI 1989. Kraków 1991.
13. W. Kluz, Adam Chmielowski. Brat Albert. Kraków 1982, rozdział XVIII.
14. T. Konwicki, Cień obcych wojsk. Spisała M. Ołdakowska. W: Wiatr i pył. Pierwodruk: „Polityka” 1992, nr 16 (dodatek: „Kultura”, nr 4).
15. T. Konwicki, Którędy. W: Wiatr i pył. Wybór tekstów i oprac. T. Lubelski, P. Kaniecki. Warszawa 2008. Pierwodruk: „Krytyka. Kwartalnik Polityczny” 1987, nr 23/24.
16. T. Konwicki, Ostatnia Europa. W: Wiatr i pył. Pierwodruk: „Nowa Kultura” 1957, nr 48, z 1 XII.
17. T. Konwicki, Wielki aktor małych ról. W: Wiatr i pył. Pierwodruk (pod tytułem dodanym przez redakcję – Zawsze starałem się mieć Boruńskiego w filmie): „Kino” 1974, nr 3.
18. T. Konwicki, Złego początki. W: Wiatr i pył. Pierwodruk: „Nowa Kultura” 1957, nr 21, z 26 V.
19. T. Krzemień, Rzecz o stawaniu się człowieczeństwa. „Kultura” 1981, nr 1.
20. Cz. Lewandowski, Brat Albert. Maszynopis.
21. T. Lubelski, „Bungo”. Nieznany scenariusz według Witkacego. W zb.: Kompleks Konwicki. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 27–29 października 2009 roku przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Wydział Polonistyki UJ. Red. A. Fiut, T. Lubelski, J. Momro, A. Morstin-Popławska. Kraków 2010.
22. T. Lubelski, Krewniacy z Litwy. Narodziny adaptacji z ducha wspólnoty. „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 59 (jesień), s. 149.
23. T. Lubelski, Z lotu ptaka. Rozmowa z Tadeuszem Konwickim. „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1.
24. B. Mamoń, Brat naszego Boga. „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 52.
25. Z. Mineyko, Z tajgi pod Akropol. Wspomnienia z lat 1848–1866. Warszawa 1971.
26. „Rzeka...” i „Nowy Świat...” jako pretekst do spojrzenia na kino Konwickiego. Z. T. Lubelskim rozmawia P. Kaniecki. „Gazeta Wyborcza” 2010, nr z 2–3 VI.
27. J. J. Szczepański, Znamienne zdarzenie teatralne. „Teatr” 1981, nr 3, s. 14.
28. J. Szczerba, K. Bielas, Pamiętam, że było gorąco. Wywiad-rzeka z T. Konwickim. Kraków 2001.
29. B. Taborski, Brat naszego Boga. „Więź” 1981, nr 3, s. 155.
30. B. Taborski, Karol Wojtyła – poeta dramaturg. „Tygodnik Powszechny” 1981, nr 1.
31. B. Taborski, Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza. „Ekran” 1981, nr 4.
32. Turian, Czytając Karola Wojtyłę. „Więź” 1981, nr 1.
33. K. Wojtyła, Dramat słowa i gestu. W: Poezje i dramaty.
34. K. Wojtyła, „Dziady” i dwudziestolecie. W: Poezje i dramaty.
35. K. Wojtyła, Poezje i dramaty. Wiersze. – Dramaty. – Juwenilia. – Artykuły. Wybór i układ M. Skwarnicki, J. Turowicz. Słowo wstępne M. Skwarnicki. Kraków 1980. Pierwodruk dramatu: „Tygodnik Powszechny” 1979, nr 52.
36. K. Wojtyła, Przedmowa do książki Mieczysława Kotlarczyka „Sztuka żywego słowa”, Rzym 1975. W: Poezje i dramaty.

Issue:

1

Start page:

189

End page:

197

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: