Object structure

Title:

Maria Renata Mayenowa o „Weselu” Wyspiańskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Creator:

Popiel, Magdalena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Mayenowa, Maria Renata ; doctoral dissertation ; Wyspiański, Stanisław ; The Wedding ; methodological tendencies of the interwar period

References:

1. J. Błoński, Wyspiański wielokrotnie. Oprac. i red. M. Borowski, M. Sugiera. Wykłady z języka francuskiego przeł. J. i K. Błońscy. Kraków 2007.
2. T. Bujnicki, Manfred Kridl i jego „szkoła formalna”. W: Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje. Kraków 2002.
3. T. Bujnicki, Maria Renata Mayenowa i seminarium Manfreda Kridla. W zb.: Obecność. Maria Renata Mayenowa (1908–1988). Red. B. Chodźko, E. Feliksiak, M. Olesiewicz. Białystok 2006.
4. M. Głowiński, Pani Mayenowa – próba portretu. W zb.: Obecność. Maria Renata Mayenowa (1908–1988). Red. B. Chodźko, E. Feliksiak, M. Olesiewicz. Białystok 2006.
5. M. Kridl, Przełom w metodyce badań literackich. „Przegląd Współczesny” 1933, nr 130.
6. M. Kridl, Wstęp do badań nad dziełem literackim. W zb.: Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Kraków 1960.
7. T. Makowiecki, Poeta – malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim. Warszawa 1935.
8. H. Markiewicz, Recepcja formalizmu rosyjskiego w Polsce. W zb.: Problemy wiedzy o literaturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger,J. Lalewicz. Wrocław 1986.
9. M. R. Mayenowa, Wspomnienie o Manfredzie Kridlu. „Nowa Kultura” 1957, nr 7.
10. M. R. Mayenowa, Z zagadnień semantyki form wierszowych. W: Studia i rozprawy. Wybór, oprac. A. Axer, T. Dobrzyńska. Warszawa 1993.
11. M. R. Mayenowa, Z. Saloni. Rosyjska szkoła stylistyczna. Warszawa 1970.

Issue:

1

Start page:

199

End page:

205

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: