Object structure

Title:

Maria Renata Mayenowa o „Weselu” Wyspiańskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Creator:

Popiel, Magdalena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

dysertacja doktorska ; Mayenowa, Maria Renata ; Wesele ; Wyspiański, Stanisław ; tendencje metodologiczne okresu międzywojennego

References:

1. J. Błoński, Wyspiański wielokrotnie. Oprac. i red. M. Borowski, M. Sugiera. Wykłady z języka francuskiego przeł. J. i K. Błońscy. Kraków 2007. ; 2. T. Bujnicki, Manfred Kridl i jego „szkoła formalna”. W: Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje. Kraków 2002. ; 3. T. Bujnicki, Maria Renata Mayenowa i seminarium Manfreda Kridla. W zb.: Obecność. Maria Renata Mayenowa (1908–1988). Red. B. Chodźko, E. Feliksiak, M. Olesiewicz. Białystok 2006. ; 4. M. Głowiński, Pani Mayenowa – próba portretu. W zb.: Obecność. Maria Renata Mayenowa (1908–1988). Red. B. Chodźko, E. Feliksiak, M. Olesiewicz. Białystok 2006. ; 5. M. Kridl, Przełom w metodyce badań literackich. „Przegląd Współczesny” 1933, nr 130. ; 6. M. Kridl, Wstęp do badań nad dziełem literackim. W zb.: Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Kraków 1960. ; 7. T. Makowiecki, Poeta – malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim. Warszawa 1935. ; 8. H. Markiewicz, Recepcja formalizmu rosyjskiego w Polsce. W zb.: Problemy wiedzy o literaturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger,J. Lalewicz. Wrocław 1986. ; 9. M. R. Mayenowa, Wspomnienie o Manfredzie Kridlu. „Nowa Kultura” 1957, nr 7. ; 10. M. R. Mayenowa, Z zagadnień semantyki form wierszowych. W: Studia i rozprawy. Wybór, oprac. A. Axer, T. Dobrzyńska. Warszawa 1993. ; 11. M. R. Mayenowa, Z. Saloni. Rosyjska szkoła stylistyczna. Warszawa 1970.

Issue:

1

Start page:

199

End page:

205

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: