Object structure

Title:

Leśmian – poeta dwoisty. Rec.: Barbara Stelmaszczyk, „Istnieć w dwoistym świecie... Model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana”. Łódź 2009

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Creator:

Winiecka, Elżbieta

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Stelmaszczyk, Barbara ; book ; literary creativity ; Leśmian, Bolesław ; contradictions, doubles and dualisms in Leśmian’s poetry

References:

1. A. Czabanowska-Wróbel, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu. Kraków 2009.
2. E. Czaplejewicz, Adresat w poezji Leśmiana. Wrocław 1973.
3. Dialogi akademickie – w niepojętej zieloności. E. Boyé rozmawia z B. Leśmianem. W: B. Leśmian, Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959.
4. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Warszawa 1981.
5. B. Leśmian, Znaczenie pośrednictwa w metafizyce życia zbiorowego. W: Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959.
6. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Wstęp B. Skarga. Warszawa 1998.
7. M. P. Markowski, Leśmian. Poezja i nicość. W: Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków 2007.
8. P. Michałowski, Bolesław Leśmian: ktoś „oprócz głosu”. W: Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej. Kraków 2008.
9. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
10. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
11. M. Pankowski, Leśmian, czyli bunt poety przeciw granicom. Lublin 1999.
12. M. Pankowski, Leśmian, la révolte d’un poète contre les limites. Bruxelles 1967.
13. S. K. Papierkowski, Bolesław Leśmian. Studium językowe. Lublin 1964.
14. M. Podraza-Kwiatkowska, Gdzie umieścić Leśmiana? Próba lokalizacji historycznoliterackiej. W: Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Kraków 1985.
15. J. Przyboś, Słowo o Leśmianie. „Poezja” 1967, nr 12, s. 12.
16. E. Sidoruk, Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian – Tuwim – Gałczyński. Białystok 2004.
17. A. Skrendo, Bolesław Leśmian: „najtrwalszy ze wszystkich przewidzeń i dziwot”. W: Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005.
18. B. Stelmaszczyk, "Istnieć w dwoistym świecie..." Model człowieka i obrazy boga w poezji Bolesława Leśmiana. Łódź 2009.
19. Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971.
20. A. Szczerbowski, Bolesław Leśmian. Warszawa–Zamość 1938.
21. J. Trznadel, Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju). Warszawa 1964.
22. J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety. Kraków 2000.

Issue:

1

Start page:

207

End page:

219

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)