Object structure

Title:

Leśmian – poeta dwoisty. Rec.: Barbara Stelmaszczyk, „Istnieć w dwoistym świecie... Model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana”. Łódź 2009

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Creator:

Winiecka, Elżbieta

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Stelmaszczyk, Barbara ; book ; literary creativity ; Leśmian, Bolesław ; contradictions, doubles and dualisms in Leśmian’s poetry

References:

1. A. Czabanowska-Wróbel, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu. Kraków 2009. ; 2. E. Czaplejewicz, Adresat w poezji Leśmiana. Wrocław 1973. ; 3. Dialogi akademickie – w niepojętej zieloności. E. Boyé rozmawia z B. Leśmianem. W: B. Leśmian, Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959. ; 4. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Warszawa 1981. ; 5. B. Leśmian, Znaczenie pośrednictwa w metafizyce życia zbiorowego. W: Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959. ; 6. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Wstęp B. Skarga. Warszawa 1998. ; 7. M. P. Markowski, Leśmian. Poezja i nicość. W: Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków 2007. ; 8. P. Michałowski, Bolesław Leśmian: ktoś „oprócz głosu”. W: Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej. Kraków 2008. ; 9. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997. ; 10. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001. ; 11. M. Pankowski, Leśmian, czyli bunt poety przeciw granicom. Lublin 1999. ; 12. M. Pankowski, Leśmian, la révolte d’un poète contre les limites. Bruxelles 1967. ; 13. S. K. Papierkowski, Bolesław Leśmian. Studium językowe. Lublin 1964. ; 14. M. Podraza-Kwiatkowska, Gdzie umieścić Leśmiana? Próba lokalizacji historycznoliterackiej. W: Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Kraków 1985. ; 15. J. Przyboś, Słowo o Leśmianie. „Poezja” 1967, nr 12, s. 12. ; 16. E. Sidoruk, Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian – Tuwim – Gałczyński. Białystok 2004. ; 17. A. Skrendo, Bolesław Leśmian: „najtrwalszy ze wszystkich przewidzeń i dziwot”. W: Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005. ; 18. B. Stelmaszczyk, "Istnieć w dwoistym świecie..." Model człowieka i obrazy boga w poezji Bolesława Leśmiana. Łódź 2009. ; 19. Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971. ; 20. A. Szczerbowski, Bolesław Leśmian. Warszawa–Zamość 1938. ; 21. J. Trznadel, Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju). Warszawa 1964. ; 22. J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety. Kraków 2000.

Issue:

1

Start page:

207

End page:

219

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: