Object structure

Title:

Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Rec. serii „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej” pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Warszawa 2008–2011

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Creator:

Kijewska, Agnieszka

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

“Humanism. Ideas. Trends and Paradigms in Polish Culture” ; Nowicka, Jeżowa ; Mazurkiewicz, Roman ; Chemperek, Dariusz

References:

1. Boecjusz, Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi. III. W: Traktaty teologiczne. Kęty 2007, s. 123–125 (przeł. A. Kijewska).
2. M. Brahmer, wstęp w: J. Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech. Przeł. M. Kreczowska. Warszawa 1965.
3. Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności. Przeł. M. Kowalska. Kraków 2003.
4. J. Domański, Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka. Warszawa 1997.
5. O. Halecki, Moyen Âge. W zb.: Les Mots de l’histoire. Le vocabulaire historique du Centre international de synthèse. Éd. M. Platania. Napoli 2000.
6. Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, część pierwsza: Paradygmaty – tradycje – profile historyczne. Warszawa 2009–2010.
7. K. Jaspers, Wiara filozoficzna wobec objawienia. Przeł. G. Sowiński. Wstęp E. Wolicka. Kraków 1999.
8. A. Kijewska, Boecjusz i patrystyczne źródła koncepcji osoby. W zb.: Personalizm polski. Red. M. Rusecki. Lublin 2008.
9. A. Kijewska, Byt i wartość w filozofii Mikołaja z Kuzy. W zb.: Wielkość i piękno filozofii. Red. J. Lipiec. Kraków 2003.
10. A. Kijewska, Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej źródła i recepcja. Kęty 2011.
11. Mikołaj z Kuzy, O grze kulą. Dialog w dwóch księgach, II 115. Przeł. A. Kijewska. Warszawa 2006.
12. D. Parfit, Tożsamość nie jest ważna. Przeł. M. Iwanicki, S. Judycki, T. Szubka. W zb.: Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku. Red. P. Gutowski, T. Szubka. Lublin 1998.
13. G. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate. / Mowa o godności człowieka. Przeł. Z. Nerczuk, M. Olszewski. Wstęp D. Facca. Warszawa 2010.
14. M. Sęp Szarzyński, Pieśń II: O rządzie Bożym na świecie. W: Poezje zebrane. Wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współpr. K. Mrowcewicza. Warszawa 2001,s. 48.
15. W. Stróżewski, Transcendentalia i wartości. W: Istnienie i wartość. Kraków 1981.
16. W. Tatarkiewicz, Pojęcie wartości. W: Parerga. Warszawa 1978.

Issue:

1

Start page:

237

End page:

246

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)