Object structure

Title:

Uwagi na temat wydawnictwa „Humanizm. Idee i paradygmaty w kulturze polskiej”. Red. Alina Nowicka-Jeżowa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Creator:

Starnawski, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

the project “Humanism. Ideas. Trends and Paradigms in Polish Culture” ; three series edited by Alina Nowicka-Jeżowa, Roman Mazurkiewicz and Dariusz Chemperek

References:

1. C. Backvis, Słowacki et l’héritage baroque. W zb.: Juliusz Słowacki. Księga w stulecie zgonu. Londyn 1961; Słowacki i dziedzictwo barokowe. W: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór, oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975 (przeł. J. Prokop).
2. H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Warszawa 1990.
3. M. Mejor, Początki nowoczesnej filologii w Polsce (1884–1918) i wielkie edycje w okresie międzywojennym do roku 1939. W zb.: Humanizm i filologia. Red. A. Karpiński. Warszawa 2011.
4. A. Nowicka-Jeżowa, Nurty humanistyczne w kulturze polskiej. Perspektywy historii i idei. W zb.: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Cz. 1: Paradygmaty – tradycje – profile historyczne. Red. A. Nowicka-Jeżowa. Warszawa 2009–2010.,
5. [W. Przyborowski?], [J. Kaliszewski?], Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej 1866–1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza. Oprac. D. Świerczyńska. Warszawa 1998.
6. Z. Rejman, Walka starożytników z nowożytnikami i jej wpływ na literaturę polską w XVIII wieku. W zb.: Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego. Red. M. Prejs. Warszawa 2010.
7. T. Sinko, komentarz w: J. Kochanowski, Treny. Wstęp T. Sinko. Wyd. 2, przejrz. Kraków 1920. BN I 1.
8. T. Sinko, Literatura grecka. T. 1, cz. 2. Kraków 1932.
9. T. Ulewicz, Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w. Kraków 1950.
10. H. Ułaszyn, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia. Wyd. M. Skarżyński. Kraków 2010.
11. K. Wyka, Chwalę teatrologów. „Nowa Kultura” 1960, nr 5.

Issue:

1

Start page:

247

End page:

257

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: