Object

Title: Opowieść o wielkiej względności: groteska i radykalny racjonalizm w bajkach Leszka Kołakowskiego

Creator:

Mojsak, Kajetan

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A. i A. Goreniowie. Oprac., wstęp, koment., weryfikacja przekł. S. Balbus. Kraków 1975. ; 2. W. Bolecki, Groteska, groteskowość. Hasło w: Słowniku literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka. Wrocław 1973, s. 360. ; 3. A. Borowicz, Filozoficzne wątki opowieści biblijnych i rozmów z diabłem Leszka Kołakowskiego. „Tytuł” 1998, nr 2. ; 4. B. Czeszko, Igraszki filozofa. „Kultura” 1963, nr 15, s. 8. ; 5. M. Flis, Kołakowski jako antropolog społeczny à rebours. „Studia Socjologiczne” 1992, z. 1/2, s. 229. ; 6. M. Flis, Leszek Kołakowski – teoretyk kultury europejskiej. Kraków 1994. Wyd. 2, rozszerz. ; 7. S. Gajda, Współczesny polski dyskurs naukowy. W zb.: Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana. Red. ... Opole 1999. ; 8. M. Głowiński, Parodia konstruktywna. O „Pornografii” Gombrowicza. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 2000. ; 9. S. Grochowiak, Kuszenie bezbożnika. W zb.: Proza, poezja 1965. Wybór szkiców i recenzji. Wybór, układ, wstęp Z. Macużanka. Warszawa 1966. ; 10. A. Grzegorczyk, Kapłan i błazen – w nowej rzeczywistości. „Przegląd Filozoficzny” 1997, nr 4. ; 11. L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym. Przeł. K. Górska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 331-350. ; 12. A. Kijowski, Racjonalizm i aberracjonizm. W: Granice literatury. Zebrał, oprac., wstęp T. Burek. T. 1. Warszawa 1991. ; 13. A. Kister, Bezsenność wywołana bajką. „Kresy” 1992, nr 9/10, s. 228. ; 14. L. Kołakowski, 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz inne bajki. Warszawa 1998. ; 15. L. Kołakowski, Cztery bajki o identyczności. „Zapis” 1978, nr 8. ; 16. L. Kołakowski, Gadka o dwóch Miłoszach oraz Markuszewski i krasnoludki. Opera w dwóch aktach pod batutą Góralczyk Zofii. W: Wśród znajomych: o różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących i o tym, jak czasy swoje urabiali. Wybór i posł. Z. Mentzel. Kraków 2004. ; 17. L. Kołakowski, Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa 1987. ; 18. L. Kołakowski, Lament krześcijanina nad zepsuciem doczesnym. „Napis” seria 4 (2000). ; 19. L. Kołakowski, Legenda o cesarzu Kennedym. „Zeszyty Literackie” 1986, nr 18. ; 20. L. Kołakowski, Moje życie ze szczególnym uwzględnieniem szalonego wręcz powodzenia u kobiet. Pierwodruk: „Puls” nr 4/5 (1978/79). ; 21. L. Kołakowski, Ogólna teoria nie-uprawiania ogrodu. „Zeszyty Literackie” 1986, nr 15. ; 22. L. Kołakowski, Pewien atleta z miasta Krakau. „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 246. ; 23. L. Kołakowski, Pochwały niekonsekwencji. Londyn 1989. ; 24. L. Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna. Warszawa 1965. ; 25. M. Łukaszewicz, Bajki różne Leszka Kołakowskiego. „Nowe Książki” 1990, nr 9. ; 26. W. Maciąg, Bajki sceptyczne. „Życie Literackie” 1963, nr 44. ; 27. W. Maciąg, Za co się szanujemy? „Życie Literackie” 1965, nr 9. ; 28. A. Mencwel, Leszek Kołakowski: dzieło w cieniu. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 3/4, s. 204. ; 29. M. Michalski, Filozof jako pisarz. Kołakowski, Skarga, Tischner. Gdańsk 2010. ; 30. M. Michalski, Podmiot między dyskursami. Zmagania z racjonalizmem w twórczości Kołakowskiego i Lema. W zb.: Logos i mythos w kulturze XX wieku. Red. S. Wysłouch, B. Kaniewska, M. Brzóstowicz-Klajn. Poznań 2003. ; 31. J. Miodek, Inwersja – charakterystyczna cecha idiolektu Leszka Kołakowskiego. „Orbis Linguarum” t. 25 (2004). ; 32. R. Nycz, Parodia i pastisz. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993. ; 33. I. Passi, Powaga śmieszności. Przeł. K. Minczewa-Gospodarek. Warszawa 1980. ; 34. E. Rosiak, O zabawie logiką w literaturze. „Sztuka i Filozofia” nr 17 (1999). ; 35. B. Skarga, O filozofię bać się nie musimy. Warszawa 1999. ; 36. A. Skrendo, Anty-Kołakowski. „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s.61-68. ; 37. M. Stala, Parodia i wartość. W zb.: Studia o narracji. Red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński. Wrocław 1982. ; 38. J. Szacki, Lailonia znajoma. „Nowe Książki” 1963, nr 20, s. 999–1000.

Issue:

2

Start page:

83

End page:

105

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64000 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 12, 2017

Number of object content hits:

853

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82170

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information