Object

Title: Opowieść o wielkiej względności: groteska i radykalny racjonalizm w bajkach Leszka Kołakowskiego

Creator:

Mojsak, Kajetan

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A. i A. Goreniowie. Oprac., wstęp, koment., weryfikacja przekł. S. Balbus. Kraków 1975.
2. W. Bolecki, Groteska, groteskowość. Hasło w: Słowniku literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka. Wrocław 1973, s. 360.
3. A. Borowicz, Filozoficzne wątki opowieści biblijnych i rozmów z diabłem Leszka Kołakowskiego. „Tytuł” 1998, nr 2.
4. B. Czeszko, Igraszki filozofa. „Kultura” 1963, nr 15, s. 8.
5. M. Flis, Kołakowski jako antropolog społeczny à rebours. „Studia Socjologiczne” 1992, z. 1/2, s. 229.
6. M. Flis, Leszek Kołakowski – teoretyk kultury europejskiej. Kraków 1994. Wyd. 2, rozszerz.
7. S. Gajda, Współczesny polski dyskurs naukowy. W zb.: Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana. Red. ... Opole 1999.
8. M. Głowiński, Parodia konstruktywna. O „Pornografii” Gombrowicza. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 2000.
9. S. Grochowiak, Kuszenie bezbożnika. W zb.: Proza, poezja 1965. Wybór szkiców i recenzji. Wybór, układ, wstęp Z. Macużanka. Warszawa 1966.
10. A. Grzegorczyk, Kapłan i błazen – w nowej rzeczywistości. „Przegląd Filozoficzny” 1997, nr 4.
11. L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym. Przeł. K. Górska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 331-350.
12. A. Kijowski, Racjonalizm i aberracjonizm. W: Granice literatury. Zebrał, oprac., wstęp T. Burek. T. 1. Warszawa 1991.
13. A. Kister, Bezsenność wywołana bajką. „Kresy” 1992, nr 9/10, s. 228.
14. L. Kołakowski, 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz inne bajki. Warszawa 1998.
15. L. Kołakowski, Cztery bajki o identyczności. „Zapis” 1978, nr 8.
16. L. Kołakowski, Gadka o dwóch Miłoszach oraz Markuszewski i krasnoludki. Opera w dwóch aktach pod batutą Góralczyk Zofii. W: Wśród znajomych: o różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących i o tym, jak czasy swoje urabiali. Wybór i posł. Z. Mentzel. Kraków 2004.
17. L. Kołakowski, Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa 1987.
18. L. Kołakowski, Lament krześcijanina nad zepsuciem doczesnym. „Napis” seria 4 (2000).
19. L. Kołakowski, Legenda o cesarzu Kennedym. „Zeszyty Literackie” 1986, nr 18.
20. L. Kołakowski, Moje życie ze szczególnym uwzględnieniem szalonego wręcz powodzenia u kobiet. Pierwodruk: „Puls” nr 4/5 (1978/79).
21. L. Kołakowski, Ogólna teoria nie-uprawiania ogrodu. „Zeszyty Literackie” 1986, nr 15.
22. L. Kołakowski, Pewien atleta z miasta Krakau. „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 246.
23. L. Kołakowski, Pochwały niekonsekwencji. Londyn 1989.
24. L. Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna. Warszawa 1965.
25. M. Łukaszewicz, Bajki różne Leszka Kołakowskiego. „Nowe Książki” 1990, nr 9.
26. W. Maciąg, Bajki sceptyczne. „Życie Literackie” 1963, nr 44.
27. W. Maciąg, Za co się szanujemy? „Życie Literackie” 1965, nr 9.
28. A. Mencwel, Leszek Kołakowski: dzieło w cieniu. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 3/4, s. 204.
29. M. Michalski, Filozof jako pisarz. Kołakowski, Skarga, Tischner. Gdańsk 2010.
30. M. Michalski, Podmiot między dyskursami. Zmagania z racjonalizmem w twórczości Kołakowskiego i Lema. W zb.: Logos i mythos w kulturze XX wieku. Red. S. Wysłouch, B. Kaniewska, M. Brzóstowicz-Klajn. Poznań 2003.
31. J. Miodek, Inwersja – charakterystyczna cecha idiolektu Leszka Kołakowskiego. „Orbis Linguarum” t. 25 (2004).
32. R. Nycz, Parodia i pastisz. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
33. I. Passi, Powaga śmieszności. Przeł. K. Minczewa-Gospodarek. Warszawa 1980.
34. E. Rosiak, O zabawie logiką w literaturze. „Sztuka i Filozofia” nr 17 (1999).
35. B. Skarga, O filozofię bać się nie musimy. Warszawa 1999.
36. A. Skrendo, Anty-Kołakowski. „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s.61-68.
37. M. Stala, Parodia i wartość. W zb.: Studia o narracji. Red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński. Wrocław 1982.
38. J. Szacki, Lailonia znajoma. „Nowe Książki” 1963, nr 20, s. 999–1000.

Issue:

2

Start page:

83

End page:

105

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64000 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 12, 2017

Number of object content hits:

2 459

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82170

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information