Object structure

Title:

Dialektyka obrazowania modernistycznego: „Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach” Jana Kasprowicza oraz „»Rozdziobią nas kruki, wrony...«” Stefana Żeromskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Creator:

Mikołajczyk, Iwona

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jan Kasprowicz’s Wild Rose Bush ; Stefan Żeromski’s Ravens and Crows Will Pick Our Bones ; impressionism ; expressionism ; naturalism ; various poetics coupling

References:

1. B. Bartnicka, Świat doznań zmysłowych (węch, smak, dotyk). Kraków 2007.
2. J. Gage, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji. Przeł. J. Holzman. Kraków 2008.
3. R. J. Gerrig, Ph. G. Zimbardo, Psychologia i życie. Red. M. Materska. Przeł. J. Radzicki, E. Czerniawska, A. Jaworska. Wyd. 4. Warszawa 2011.
4. R. Ingarden, Lessinga „Laokoon”. W: Studia z estetyki. T. 1. Warszawa 1957.
5. J. Kasprowicz, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach. W: Wybór poezji. Oprac. J. J. Lipski. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1973, s. 130–132. BN I 120.
6. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. T. 1. Od starożytności do 1500 r. Wybór i oprac. J. Białostocki. Warszawa 1978.
7. M. Podraza-Kwiatkowska, Pustka – otchłań – pełnia. (Ze studiów nad młodopolską symboliką inercji i odrodzenia). W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977.
8. M. Pozdraza-Kwiatkowska, Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności. O jednym z młodopolskich symboli-kluczy. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3, s. 43-75.
9. H. Read, Histoire de la peinture moderne. Trad. Y. Rivière. Paris 1960.
10. L. da Vinci, Traktat o malarstwie. Przeł., wstęp i komentarz M. Rzepińska. Wrocław 1961.
11. T. Walas, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890–1905). Kraków 1986.
12. S. Żeromski, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”. W: Opowiadania. Wstęp J. Z. Jakubowski. Warszawa 1971.

Issue:

2

Start page:

137

End page:

147

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)