Object

Title: Prywatysta Witkiewicz. O maturze Stanisława Ignacego Witkiewicza

Creator:

Pawlak, Tomasz

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Arct, Słownik wyrazów obcych. 33 000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich. Pochodzenie wyrazów i etymologię oprac. H. Ułaszyn. Wyd. 13. Warszawa 1935.
2. B. Danek-Wojnowska, wstęp w: S. Witkiewicz, Listy do syna. Oprac. B. Danek-Wojnowska, A. Micińska. Warszawa 1969, s. 9–12.
3. J. Degler, Helena Modrzejewska i Witkiewiczowie. „Pamiętnik Teatralny” 2009, z. 3/4.
4. J. Degler, W laboratorium Czystej Formy, czyli o nie dostrzeżonych źródłach „W małym dworku”. Rozprawka w czterech i pół częściach, z Prologiem, Epilogiem i trupami. W zb.: Witkacy. Życie i twórczość. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55. rocznicy śmierci. (Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk, 16–18 września 1994). Red. ... Wrocław 1996.
5. J. Kallenbach, Z młodych lat Zygmunta Krasińskiego. Studium psychologiczne. Cz. 2. „Tygodnik Ilustrowany” 1903, nr 20, z 16 V, s. 385.
6. A. Kleczkowski, Flach Józef. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 7.
7. A. Micińska, Istnienie Poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Oprac. J. Degler. Wrocław 2003, s. 42.
8. M. Olszaniecka, Dziwny człowiek. (O Stanisławie Witkiewiczu). Kraków 1984.
9. M. Olszaniecka, Szkolne peregrynacje Stanisława Witkiewicza. „Miesięcznik Literacki” 1968, nr 1, s. 108.
10. Z. Piasecki, Stanisław Witkiewicz. Młodość i wczesny dorobek artysty. Warszawa 1983.
11. Z. Piasecki, Stanisław Witkiewicz w kręgu ludzi i spraw sobie bliskich. Szkice nie tylko biograficzne. Opole 1999.
12. R. Skulski, Gerstmann Teofil. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 7 (1948–1958).
13. W. i T. Słabczyńscy, Słownik podróżników polskich. Przedm. J. Babicz. Warszawa 1992.
14. Słownik polskich pionierów techniki. Red. B. Orłowski. Katowice 1984.
15. Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Red. Z. Zagórowski. Lwów–Warszawa 1924.
16. A. Szklarska-Lohmannowa, Sapieha Leon. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 35 (1994).
17. Trzydzieste sprawozdanie dyrekcji C. K. Wyższej Szkoły Realnej we Lwowie za rok szkolny 1903. Lwów 1903.
18. A. Uziembło. Wspomnienia lwowskie. Oprac., red. D. Maciak. Z fragmentów zestawiła A. Uziembło. „Przegląd Wschodni” 2001, z. 2, s. 483–486.
19. J. Witkiewicz, Życiorys Stanisława Ignacego Witkiewicza. W zb.: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Red. T. Kotarbiński, J. E. Płomieński. Warszawa 1957.
20. S. I. Witkiewicz, Beznadziejne porachunki z niepowrotnej przeszłości. (Wstęp do krytyki „Walki o treść” Karola Irzykowskiego). W: „Teatr” i inne pisma o teatrze. Oprac. J. Degler. Warszawa 1995, s. 350–351. Dzieła zebrane. [T. 9])
21. S. I. Witkiewicz, list do M. Witkiewiczówny, z 7 VI 1903. W: Listy. T. 1: Listy do Marii Witkiewiczówien i Jana Koszczyca-Witkiewicza, cz. 1 (w przygotowaniu). Dzieła zebrane. [T. 17].
22. S. I. Witkiewicz, Narkotyki. – Niemyte dusze. Oprac. A. Micińska. Warszawa 1993, s. 140. Dzieła zebrane. [T. 12].
23. S. I. Witkiewicz, Nienasycenie. Oprac. J. Degler, L. Sokół. Warszawa 1992, s. 425. Dzieła zebrane. [T. 3].
24. S. I. Witkiewicz, O znaczeniu filozofii dla krytyki. W: Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne. Zebrał, oprac. J. Degler. Warszawa 1976.
25. S. I. Witkiewicz, „Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia” i inne pisma filozoficzne (1902–1932). Oprac. B. Michalski. Warszawa 2002, s. 25–30. Dzieła zebrane. [T. 13].
26. J. Witkiewiczowa, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Appendix w: S. I. Witkiewicz, Listy do żony (1936–1939). T. 4. Przygot. do druku A. Micińska. Oprac., przypisy J. Degler. Warszawa 2012, s. 568–572. Dzieła zebrane. [T. 22]. Pierwodruk w zb.: Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji poświęconej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (Jelenia Góra, 2–5 marca 1978). Oprac., red. J. Degler. Jelenia Góra 1978, s. 81–85.
27. Z żałobnej karty. Ś. p. Michał Rembacz. „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 7, z 21 II, s. 177.
28. E. Zegadłowicz, Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości. Oprac. M. Wójcik. Wrocław 2006. Pierwodruk: Warszawa 1935.

Issue:

2

Start page:

203

End page:

218

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64007 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 12, 2017

Number of object content hits:

233

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82188

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information