Object structure

Title:

Nosorożec księdza Birkowskiego, czyli symboliczne gry z czytelnikiem barokowego kaznodziei

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Creator:

Sokolski, Jacek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

kazanie Fabiana Birkowskiego ; utożsamienie nosorożca z jednorożcem ; aluzja heraldyczna

References:

1. P. C. Almond, Adam and Eve in Seventeenth-Century Thought. Cambridge 1999. ; 2. A. Bacci, Alicorno. Discorso [...] nel quale si tratta della natura dell’alicorno, et delle sue virtù eccellentissime. Fiorenza 1574. ; 3. B. Bagemihl, Animal Homosexualism and Natural Diversity. New York 1999. ; 4. S. A. Beddini, The Papal Pachyderms. „Proceedings of the American Philosophical Society” 125 (1981). ; 5. F. Birkowski, Stefan Chmielecki, abo nagrobek [...] pamięcią pogrzebną wystawiony. Warszawa 1632. ; 6. F. Birkowski, Kazania na niedziele i święta doroczne [...]. Na święta przedniejsze po dwojgu kazań. Teraz powtórnie wydane z przydaniem niektórych kazań i regestru dostatecznego. Kraków 1623. ; 7. F. Birkowski, Kazanie obozowe o Bogurodzicy. Przy tym Nagrobek Osmanowi, cesarzowi tureckiemu [...]. Kraków 1623. ; 8. T. V. Buttrey, Domitian, Rhinoceros, and the Date of Martial’s Liber de spectaculis. „Journal of Roman Studies” 97 (2007). ; 9. T. H. Clarke, The Rhinoceros: From Dürer to Stubbs, 1515–1799. London 1986. ; 10. W. Dobrowolska, Chmielecki Stefan. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 3. Kraków 1937. ; 11. Elian, O właściwościach zwierząt (wybór). Przeł. A. M. Komornicka. Warszawa 2005. ; 12. C. Gesneri, Historiae animalium lib. I. de quadrupedibus viviparis. Tiguri 1551. ; 13. W. Gowers, The Classical Rhinoceros. „Antiquity” t. 24, nr 94 (1950). ; 14. G. Jennison, Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome. Philadelphia 2005. ; 15. O. Keller, Die antike Tierwelt. T. 1. Leipzig 1909. ; 16. H. Leitner, Zoologische Terminologie beim Älteren Plinius. Hildesheim 1972. ; 17. F. Maspero, Bestiario antico. Gli animali-simbolo e il loro significato nell’immaginario dei popoli antichi. Casale Monferrato 1997. ; 18. K. Morta, Biblijny re’em. „Kaliskie Studia Teologiczne” 1 (2002). ; 19. X. Muratova, Adam donne leurs noms aux animaux. „Studi Medievali” 18 (1977). ; 20. A. Paré, Des Monsters et prodiges. Précédé de Des animaux et de l’excellence de l’homme et suivi par Discours de la licorne. Paris 2003. ; 21. W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych. Lublin 2005. ; 22. W. Pawlak, „O pewnym sposobie naszych literatów, że przy niewielkim czytaniu mogą się łatwo wielkimi erudytami pokazać”. Kompendia jako źródło erudycji humanistycznej. W zb.: Staropolskie kompendia wiedzy. Red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka. Warszawa 2009. ; 23. B. Rychlewicz, Kazania począwszy od Adwentu do Wielkiejnocy inclusive, na niedziele, święta Zbawiciela i Jego Matki. Kraków 1698. ; 24. J. Sokolski, Elephantographia curiosa, czyli porozmawiajmy o słoniach. W zb.: Różnorodność form narracji w literaturze dawnej. Red. M. Rowińska-Szczepaniak, J. Zagożdżon. Opole 2006. ; 25. J. Sokolski, Słownik barokowej symboliki natury. Tom wstępny: Barokowa księga natury. Wrocław 2000. ; 26. D. Sperber, Symbolizm na nowo przemyślany. Przeł. B. Baran. Kraków 2006. ; 27. M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi. Wyd. M. Malinowski. T. 1. Warszawa 1846. ; 28. M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego nie kuszone ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia. Oprac. J. Radziszewska. Warszawa 1978, ; 29. J. M. C. Toynbee, Animals in Roman Life and Art. Baltimore, Mar., 1996.

Issue:

3

Start page:

87

End page:

97

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: