Object structure

Title:

Nosorożec księdza Birkowskiego, czyli symboliczne gry z czytelnikiem barokowego kaznodziei

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Creator:

Sokolski, Jacek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

kazanie Fabiana Birkowskiego ; utożsamienie nosorożca z jednorożcem ; aluzja heraldyczna

References:

1. P. C. Almond, Adam and Eve in Seventeenth-Century Thought. Cambridge 1999.
2. A. Bacci, Alicorno. Discorso [...] nel quale si tratta della natura dell’alicorno, et delle sue virtù eccellentissime. Fiorenza 1574.
3. B. Bagemihl, Animal Homosexualism and Natural Diversity. New York 1999.
4. S. A. Beddini, The Papal Pachyderms. „Proceedings of the American Philosophical Society” 125 (1981).
5. F. Birkowski, Stefan Chmielecki, abo nagrobek [...] pamięcią pogrzebną wystawiony. Warszawa 1632.
6. F. Birkowski, Kazania na niedziele i święta doroczne [...]. Na święta przedniejsze po dwojgu kazań. Teraz powtórnie wydane z przydaniem niektórych kazań i regestru dostatecznego. Kraków 1623.
7. F. Birkowski, Kazanie obozowe o Bogurodzicy. Przy tym Nagrobek Osmanowi, cesarzowi tureckiemu [...]. Kraków 1623.
8. T. V. Buttrey, Domitian, Rhinoceros, and the Date of Martial’s Liber de spectaculis. „Journal of Roman Studies” 97 (2007).
9. T. H. Clarke, The Rhinoceros: From Dürer to Stubbs, 1515–1799. London 1986.
10. W. Dobrowolska, Chmielecki Stefan. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 3. Kraków 1937.
11. Elian, O właściwościach zwierząt (wybór). Przeł. A. M. Komornicka. Warszawa 2005.
12. C. Gesneri, Historiae animalium lib. I. de quadrupedibus viviparis. Tiguri 1551.
13. W. Gowers, The Classical Rhinoceros. „Antiquity” t. 24, nr 94 (1950).
14. G. Jennison, Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome. Philadelphia 2005.
15. O. Keller, Die antike Tierwelt. T. 1. Leipzig 1909.
16. H. Leitner, Zoologische Terminologie beim Älteren Plinius. Hildesheim 1972.
17. F. Maspero, Bestiario antico. Gli animali-simbolo e il loro significato nell’immaginario dei popoli antichi. Casale Monferrato 1997.
18. K. Morta, Biblijny re’em. „Kaliskie Studia Teologiczne” 1 (2002).
19. X. Muratova, Adam donne leurs noms aux animaux. „Studi Medievali” 18 (1977).
20. A. Paré, Des Monsters et prodiges. Précédé de Des animaux et de l’excellence de l’homme et suivi par Discours de la licorne. Paris 2003.
21. W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych. Lublin 2005.
22. W. Pawlak, „O pewnym sposobie naszych literatów, że przy niewielkim czytaniu mogą się łatwo wielkimi erudytami pokazać”. Kompendia jako źródło erudycji humanistycznej. W zb.: Staropolskie kompendia wiedzy. Red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka. Warszawa 2009.
23. B. Rychlewicz, Kazania począwszy od Adwentu do Wielkiejnocy inclusive, na niedziele, święta Zbawiciela i Jego Matki. Kraków 1698.
24. J. Sokolski, Elephantographia curiosa, czyli porozmawiajmy o słoniach. W zb.: Różnorodność form narracji w literaturze dawnej. Red. M. Rowińska-Szczepaniak, J. Zagożdżon. Opole 2006.
25. J. Sokolski, Słownik barokowej symboliki natury. Tom wstępny: Barokowa księga natury. Wrocław 2000.
26. D. Sperber, Symbolizm na nowo przemyślany. Przeł. B. Baran. Kraków 2006.
27. M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi. Wyd. M. Malinowski. T. 1. Warszawa 1846.
28. M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego nie kuszone ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia. Oprac. J. Radziszewska. Warszawa 1978,
29. J. M. C. Toynbee, Animals in Roman Life and Art. Baltimore, Mar., 1996.

Issue:

3

Start page:

87

End page:

97

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)