Object structure

Title:

Jan z Kijan, Januarius Sovizralius, Jan Dzwonowski – dwa pseudonimy, jedno nazwisko? Rzecz o tożsamości plebejskiego poety

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Creator:

Stanaszek, Bogdan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

plebeian poetry ; pseudonymous publishing ; Jan of Kijan’s identity

References:

1. Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. Oprac. S. Grzeszczuk. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1985. BN I 186. ; 2. S. Cynarski, Jurkowski Jan. W: Polski słownik biograficzny. T. 11. Wrocław 1964–1965, s. 343–344. ; 3. S. Cynarski, T. Ślawski, Pisarze sowizdrzalscy z Podgórza. „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 2, s.439-449 ; 4. S. Grzeszczuk, Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. Wyd. 2, zmien. i poszerz. Kraków 1994. Pierwodruk: Kraków 1970. ; 5. Cz. Hernas, Tropami Jana z Kijan. „Pamiętnik Literacki” 1953, z. 1, s. 113–161. ; 6. M. Hernasowa, wstęp w zb.: Polska literatura mieszczańska XVII wieku. Wybór tekstów. Oprac ... Wrocław 1956, s. 7. ; 7. J. Jałowy, Dzieje parafii przeczyckiej z okazji koronacji statuy Matki Boskiej. Cz. 1. Rzeszów 1925. ; 8. Jan z Kijan, Szpiklerz jasielski. W zb.: Polska fraszka mieszczańska. Minucje sowiźrzalskie. Oprac. K. Badecki. Kraków 1948, s. 207. BPP 88. ; 9. F. Kiryk, Najdawniejsze dzieje Brzostku. W zb.: Z dziejów Brzostku, Studia i materiały. Red. B. Stanaszek. T. 2. Brzostek 2009, s. 26. ; 10. S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. Struktura, funkcje połeczno-religijne i edukacyjne. Lublin 2004. ; 11. M. Morawczyński, Od Raby do Wisłoki – szlakami pióra. Związki regionu tarnowskiego z literaturą. Tarnów 1996. ; 12. Parafia Brzostek w świetle wizytacji Radziwiłłowskiej. Wstęp, edycja i przekład M. Kozera. W zb.: Z dziejów Brzostku. Studia i materiały. Red. B. Stanaszek. T. 2. Brzostek 2009. ; 13. Z. Pietrzyk, Wykształceni synowie chłopscy w Małopolsce w okresie późnego Odrodzenia. Kraków 1993. ; 14. P. Pirecki, Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny. Łódź 2008. ; 15. Polska komedia rybałtowska. Oprac. K. Badecki. Lwów 1931. ; 16. B. Stanaszek, Brzostek i okolice. Wyd. 3, popr. i uzup. Brzostek 1997, passim. ; 17. B. Stanaszek, Z dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie. Brzostek 2008. ; 18. B. Stanaszek, Życie społeczno-polityczne społeczeństwa powiatu pilzneńskiego w latach 1928–1932 w świetle sprawozdań sytuacyjnych starosty. Brzostek 2010. ; 19. T. Ślawski, Januszewicz Jan. W: Polski słownik biograficzny. T. 10. Wrocław 1962–1964, s. 598. ; 20. T. Ślawski, Produkcja i wymiana towarowa Biecza w XVI i XVII wieku. Rzeszów 1968. ; 21. H. E. Wyczawski, Studia nad wewnętrznymi dziejami kościelnymi w Małopolsce na schyłku XVI wieku. „Prawo Kanoniczne” 1964, nr 1/2, s. 113–114. ; 22. H. E. Wyczawski, Studia nad wewnętrznymi dziejami kościelnymi w Małopolsce na schyłku XVI wieku. „Prawo Kanoniczne” 1964, nr 3/4, s. 42. ; 23. Wizytacja parafii Brzostek z 1608 r. Edycja P. Stanko. Wstęp, przekł. M. Kozera. W zb.: Z dziejów Brzostku. Studia i materiały. T. 3 (2012), s. 108.

Issue:

3

Start page:

207

End page:

216

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: