Object structure

Title:

Anonimowe dzieło emblematyczne na kanwie cyklu rycin „Cor Iesu amanti sacrum” Antona Wierixa z drugiej połowy XVII stulecia

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Creator:

Grześkowiak, Radosław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Anton Wierix’s copperplates ; emblems ; handwritten sources

References:

1. A. Adams, S. Rawles, A. Saunders, A Bibliography of French Emblem Books of the Sixteenth and Seventeenth Centuries. T. 2: L–Z. Geneva 2000, s. 92–93. ; 2. Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu według łacińskiego przekładu starego, w Kościele powszechnym przyjętego [...]. Tłum. J. Wujek. Kraków 1599. ; 3. M. Borkowska OSB, Panny siostry w świecie sarmackim. Warszawa 2002, il. III 4. ; 4. P. Buchwald-Pelcowa, Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI–XVIII wieku. Bibliografia. Wrocław 1981. ; 5. R. Grześkowiak, Emblematyczna „pompa nuptialis”. Zbiory „symboli weselnych” z XVII wieku na tle emblematyki religijnej i erudycyjnych argumentów oratorskich. „Terminus” 2012, nr 1. ; 6. R. Grześkowiak, J. Niedźwiedź, Nieznane polskie subskrypcje do emblematów religijnych Ottona van Veen i Hermana Hugona. Przyczynek do funkcjonowania zachodniej grafiki religijnej w kulturze staropolskiej. „Terminus” 2012, nr 1. ; 7. M. Mauquoy-Hendrickx, Les Estampes des Wierix. Conservées au Cabinet des estampes de la Bibliothèque royale Albert Ier. Catalogue raisonné enrichi de notes prises dans diverses autres collections. T. 1: Ancien Testament, Nouveau Testament, Dieu le Père, le Christ, le Saint-Esprit, les Anges et la Vierge. Bruxelles 1978, s. 68–79.7. M. Mauquoy-Hendrickx, Les Estampes des Wierix. Conservées au Cabinet des estampes de la Bibliothèque royale Albert Ier. Catalogue raisonné enrichi de notes prises dans diverses autres collections. T. 1: Ancien Testament, Nouveau Testament, Dieu le Père, le Christ, le Saint-Esprit, les Anges et la Vierge. Bruxelles 1978, s. 68–79. ; 8. M. Mieleszko, [Serce poświęcone kochającemu Jezusowi]. W: Emblematy. Wyd., oprac. R. Grześkowiak, J. Niedźwiedź. Warszawa 2010, s. 170. ; 9. M. Nawrocka-Berg, Osiemnastowieczny „Żywot serafickiej panny Teresy świętej” ze zbiorów sióstr karmelitanek bosych. „Barok” 2005, nr 2. ; 10. Serce me daję. Archiwum Klarysek w Starym Sączu – 2. Wyd., oprac. J. Królikowski. Tarnów 2012. ; 11. The Wierix Family. Comp. Z. van Ruyven-Zeman, M. Leesberg. Ed. J. van der Stock, M. Leesberg. Cz. 3. Rotterdam 2003, s. 44–54.

Issue:

3

Start page:

217

End page:

230

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: