Object

Title: Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby konsularnej w latach 1945–1949

Creator:

Szczepańska-Dudziak, Anna

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 1 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 125-144, tab. 2 ; Summary in English

Abstract:

Organisation and functioning of the Polish consular service after the end of the World War II were based on the pre-war laws to be replaced in time with new norms and new structures of the consular service, both within the Ministry of Foreign Affairs in Poland and abroad. Functions performed by Polish consular posts in 1945–1949, apart from standard administrative and official ones, consisted mainly in caring for Polish citizens, repatriation and re-emigration operations, registration of war damages, and actions aiming at gaining the Polonia.

References:

Bertoni K., Praktyka dyplomatyczna i konsularna, Kraków 1947. ; Czaplicki P., Zarys działalności Wydziału Konsularnego Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie w latach 1946–1949, „Przegląd Zachodni” 2004, nr 1. ; Czubiński Z., Instytucja konsula honorowego w polskim prawie konsularnym i polskiej prak¬tyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politologicznych” 1987, z. 31. ; Gabryelska–Straburzyńska B., Umowy konsularne w trzydziestoleciu Polski Ludowej, „Sprawy Międzynarodowe” 1975, z. 11. ; Golon M., Moskwa, Kijów, Mińsk, Leningrad, Wilno… Problem utworzenia i działalności polskich placówek konsularnych w ZSRR w latach 1944–1972, w: Polska polityka wschodnia w XX wieku, red. M. Wojciechowski, Z. Karpus, Włocławek–Toruń 2000. ; Historia dyplomacji polskiej, t. VI: 1944/1945–1989, red. W. Materski, M. Michowicz, War¬szawa 2010. ; Kukułka J., Dyplomacja polska w latach 1944–1989, w: Historia dyplomacji polskiej X–XX w., red. G. Labuda, W. Michowicz, Warszawa 2000. ; Kukułka J., Organizacja polskiej służby konsularnej w latach 1944–1989, „Stosunki Międzynarodowe” 2000, nr 1–2. ; Libera K., Prawo konsularne, cz. 1–2, Warszawa 1951. ; Libera K., Zasady międzynarodowego prawa konsularnego, Warszawa 1960. ; Majewski M., Służba konsularna Polski Ludowej, „Sprawy Międzynarodowe” 1975, z. 11. ; Pałyga E.J., Stosunki konsularne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1970. ; Pastusiak L., Stosunki polsko-amerykańskie 1945–1955, Toruń 2004. ; Podstawy prawno-organizacyjne stosunków PRL z zagranicą, red. M. Frankowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1983. ; Sawicki S., Konsul honorowy, „Sprawy Międzynarodowe” 1987, z. 6. ; Sawicki S., Podstawy prawne funkcji konsularnych, PISM, na prawach rękopisu, Warszawa 1989. ; Sawicki S., Podstawy prawne funkcji konsularnych, „Sprawy Międzynarodowe” 1990, z. 3. ; Sękowski P., Działalność przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych władz warszawskich Rzeczypospolitej Polskiej we Francji w latach 1944–1947, „Dzieje Najnowsze” R. XLIV, 2012, nr 3. ; Sutor J., Funkcje konsularne w zakresie obrotu prawnego z zagranicą, „Palestra” 1978, nr 9. ; Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918–2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000. ; Szczepanik K., Wybrane zagadnienia z zakresu ewolucji struktur organizacyjnych polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w latach 1944–1989, w: Historia dyplomacji polskiej, t. VI: 1944/1945–1989, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010. ; Szczepańska A., Warszawa-Praga 1948–1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu, Szczecin 2011.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

49

Issue:

1

Start page:

125

End page:

144

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62578 ; oai:rcin.org.pl:62578 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/49/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information