Object structure

Title:

Nosiciel pamięci. O pamiętaniu, kalectwie i pisaniu w twórczości Leo Lipskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2013)

Creator:

Dauksza, Agnieszka

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Leo Lipski’s literary creativity ; memory about Shoah ; framework of memory ; the matter, and the text

References:

1. Th. W. Adorno, Dialektyka negatywna. Przeł., wstęp K. Krzemieniowa. Współpraca S. Krzemień-Ojak. Warszawa 1986.
2. E. van Alphen, Art in Mind: How Contemporary Images Shape Thought. Chicago 2005.
3. S. Bereś, Posłowie. W: L. Lipski, Niespokojni. Olsztyn 1998.
4. J. Błahy, Literatura jako lustro. O projekcji i odbiciach fizjologicznych w twórczości Leo Lipskiego. Szczecin 2009.
5. É. M. Cioran, Zalety emigracji. W: Pokusa istnienia. Przeł. K. Jarosz. Warszawa 2003.
6. M. Cuber, Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego. Katowice 2011.
7. E. Domańska, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa 2012.
8. J. Giedroyc, list do A. Bobkowskiego, z 16 VII 1960. W: J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy 1946–1961. Wybór, oprac., wstęp J. Zieliński. Warszawa 1997.
9. H. Gosk, Jesteś sam w swojej drodze. O twórczości Leo Lipskiego. Izabelin 1998.
10. D. Krawczyńska, Nagie życie Leo Lipskiego. (Wstęp). „Teksty Drugie” 2010, nr 6, s. 6-10.
11. P. Krupiński, Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu. Szczecin 2011.
12. L. Lipski, Paryż ze złota. Teksty rozproszone. Wybór, oprac., posł. H. Gosk. Izabelin 2002.
13. L. Lipski, Śmierć i dziewczyna. Opowiadania. Lublin 1991.
14. M. Rothberg, Między Auschwitz a Algierią. Pamięć wielokierunkowa i świadek przeciw-publiczny. Przeł. K. Bojarska. „Teksty Drugie” 2012, nr 4, s. 160-185.
15. M. Sambor, Uwagi o prozie beletrystycznej. W zb.: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960. Red. T. Terlecki. T. 1. Londyn 1964.
16. K. Telejko, Motyw wstydu w prozie Leo Lipskiego. „Midrasz” 2009, nr 9.
17. B. Zielińska, W kloace świata. O „Piotrusiu” Leo Lipskiego. W zb.: Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Red. I. Iwasiów, P. Urbański. Cz. 2: Meandry wrażliwości XX wieku. Szczecin 1999.

Issue:

4

Start page:

73

End page:

88

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)