Object structure

Title:

Uroczystości żałobne jako narzędzie legitymizacji i delegitymizacji władzy

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2013)

Creator:

Napiórkowski, Marcin

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

the funeral ceremonies after the 10th April 2010 plane crash ; medieval royal funerals ; legitimisation and delegitimisation of authorities ; forms of memory ; history of memory

References:

1. J. Assmann, Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western Monotheism. Cambridge, Mass., 1997. ; 2. E. S. Casey, Remembering. A Phenomenological Study. Bloomington 1987. ; 3. F. Chopin, list do J. Białobłockiego z 12 II 1826. Dostępny na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/letters/detail/page/2/id/434 (dostęp 22 XI 2013). ; 4. J. A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974. ; 5. P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają? Przeł., wstęp M. Napiórkowski. Warszawa 2012. ; 6. E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii. Przeł., wstęp A. Zadrożyńska. Warszawa 1990. ; 7. A. Erll, Cultural Memory Studies. An Introduction. W zb.: Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook. Ed. A. Erll, A. Nünning. In collab. with S. B. Young. Berlin – New York 2008. ; 8. Z. Freud, Żałoba i melancholia. Przeł. B. Kocowska. W: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud – człowiek i dzieło. Wrocław 1991. ; 9. E. Gellner, Narody i nacjonalizm. Przeł. T. Hołówka. Wstęp A. Grzybek. Warszawa 2009. ; 10. Z. Gloger, Pieczęć. Hasło w: Encyklopedia staropolska. Kraków 1909. ; 11. E. Hobsbawm, T. Ranger, Tradycja wynaleziona. Przeł. M. Godyń, F. Godyń. Kraków 2008. ; 12. Informacja dot. aktualnej sytuacji w kraju wg meldunków nadesłanych w dniu 1 sierpnia 1983 roku. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, BU 0296/265 t. 4: Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w PRL w sierpniu 1983 r. ; 13. Informacja dot. aktualnej sytuacji w kraju wg meldunków nadesłanych w dniu 1 sierpnia 1984 roku. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, BU 0365/20 t. 3. ; 14. Janko z Czarnkowa, Kronika Jana z Czarnkowa. Przeł. J. Żerbiłło. Oprac. tekstu i przypisów M. D. Kowalski. Kraków 2001. ; 15. D. La Capra, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny. W zb.: Pamięć, etyka, historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Red. E. Domańska. Poznań 2002. ; 16. M. Napiórkowski, O prawdzie i kłamstwie w pozalogicznym sensie. Praktyki antysystemowej pamięci o zbrodni katyńskiej i powstaniu warszawskim w latach osiemdziesiątych XX w. W zb.: Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie. Red. W. K. Pessel, S. Zagórski. Wstęp J. Tazbir. Łomża 2010. ; 17. J. Olick, Genre Memories and Memory Genres: A Dialogical Analysis of May 8, 1945 Commemorations in the Federal Republic of Germany. „American Sociological Review” t. 64 (1999) nr 3. ; 18. J. Piłsudski, Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich. „Poezja Dzisiaj” 1999, nr 3/4 , s. 155. ; 19. D. J. Sherman, The Construction of Memory in Interwar France. Chicago–London 1999. ; 20. J. Sikora, Stanisław Staszic. Katowice 1974. ; 21. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa 2006. ; 22. E. Śnieżyńska-Stolot, Dworski ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV wieku. W zb.: Sztuka i ideologia w XIV wieku. Red. P. Skubiszewski. Warszawa 1975. ; 23. J. Tuwim, Wiersze wybrane. Oprac. M. Głowiński. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1964, s. 60–61. BN I 184. ; 24. M. Wolski, Na śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. „Gazeta Polska” z 13 IV 2010. ; 25. Załącznik do inf. Dziennej z dn. 2.08.1982 r. Wrogie inicjatywy podjęte w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. BU 0296/263 t. 3: Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w PRL w czerwcu i lipcu 1983 r. ; 26. F. Znaniecki, Współczesne narody. Przeł. Z. Dulczewski. Wstęp J. Szacki. Warszawa 1990.

Issue:

4

Start page:

132

End page:

152

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: