Object

Title: Śmierć podczas krucjat bałtyckich w kronice Henryka zwanego Łotyszem (pierwsza połowa XIII w.)

Creator:

Gąssowska, Maja Jowita

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 2

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Benninghoven F. 1965. Der Orden der Schwertbrüder. Fratres Militiae Christi de Livonia. Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart 9, Köln. ; Bombi B. 2007. Novella plantatio fidei. Missione e crociata nel nord Europa tra la fine del XII e i primi decenni del XIII secolo. Nuovi studi storici 74, Roma. ; Bombi B. 2013. The Debate on the Baltic Crusades and the Making of Europe. History Compass 11 (9), s. 751-764. ; Brundage J. A. 2011. Introduction: Henry of Livonia, The Writer and His Chronicle In: M. Tamm L. Kaljundi C. Selch Jensen (eds.) Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier. A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia. Farnham, s. 1-19. ; Brundage J. A. 1972. The Thirteenth-Century Livonian Crusade, Henricus de Lettis and the First Legatine Mission of Bishop William of Modena. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 20 (1), s.1-9. ; Fonnesberg-Schmidt. I. 2009. Papieże i krucjaty bałtyckie 1147-1254. Warszawa. ; Fonnesberg-Schmidt I. 2007. The Popes and the Batltic Crusades 1147-1254. Leiden. ; Kosman M. 1976. Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów. Wrocław. ; Laur W. 1961. Die sogenannte Wenden im Baltikum. Jahrbuch für fränkische Landesforschung 21, s. 431-438. ; Łowmiański H. 1983. Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań. ; Murray A.V. 2013. Henry of Livonia and the Wends of the Eastern Baltic. Ethnography and Biography in the Thirteenth-century Livonian Mission. Studi Medievali 54, s. 807-833. ; Murray A.V. 2013. The Sword Brothers at War: Observations on the Military Activity of the Knighthood of Christ in the Conquest of Livonia and Estonia (1203-1227). Ordines Militares. Yearbook for the Study of the Military Orders 18, s. 27-37. ; Okulicz-Kozaryn Ł. 2000. Dzieje Prusów. Wrocław. ; Okulicz-Kozaryn Ł. 1983. Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XIII w.). Warszawa. ; Radzimiński A. 2011. Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów. Historia i źródła. Toruń. ; Sabaciński M. 2005. Bałtyjski kult głów (?) na podstawie materiału z grodziska w Szestne Czarnym Lesie. Archeologia Polski 50(1-2), s. 80-101. ; Wadyl S. 2013. Znaczenie głowy w kulturze i religii Prusów In: L. Gardeła K. Kajkowski (eds.) Motyw głowy w dawnych kulturach w perspektywie porównawczej. Mię¬dzy¬narodowe Spotkania Interdyscyplinarne ‘Motywy Przez Wieki’ t. 1. Bytów, s. 264-280. ; Zoll-Adamikowa H. 1979. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski. Cz. 2. Analiza. Wnioski. Wrocław. ; Zoll-Adamikowa H. 1995. Die Jenseitsvorstellungen bei den heidnischen Slawen: defuncti vivi oder immaterielle Seelen?. Przegląd Archeologiczny 43, s. 123-126.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

2

Start page:

157

End page:

168

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62864 ; oai:rcin.org.pl:62864 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information