Object

Title: Choroby i śmierć żołnierzy armii koronnej i litewskiej w XVII wieku

Creator:

Srogosz, Tadeusz

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 2

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Baszanowski J. 1986. Sezonowość zgonów podczas wielkich epidemii dżumy w Gdańsku w XVII i początku XVIII w.. Przeszłość Demograficzna Polski 17.
Delumeau J. 1986. Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w.. Warszawa.
Głowacki J. 1986. Medyczne uwarunkowania przebiegu kampanii wiedeńskiej 1683 r.. Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica 23.
Guldon Z. Wijaczka J. 2001. Zarazy a zaludnienie Polski w dobie wielkiej wojny północnej, In: Rzeczpospolita w dobie wielkiej wojny północnej. Kielce.
Horn M. 1968. Epidemie chorób zakaźnych na Rusi Czerwonej w latach 1600-1647. Studia Historyczne 11(1), s. 28.
Karpiński A. 2000. W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne. Warszawa.
Kuchowicz Z. 1972. Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI do końca XVIII wieku. Łódź.
Kuchowicz Z. 1985. O biologiczny wymiar historii. Książka propozycji. Warszawa.
Lenart M. 2009. Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.). Warszawa.
Osiński Z.M. 2009. Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI-XVII wieku. Warszawa.
Schubert J. 2011. Pochówki żołnierskie w tradycji historycznej do czasów I wojny światowej. Powstanie cmentarzy wojskowych. Architektura. Czasopismo Techniczne 108(16).

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

2

Start page:

187

End page:

196

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62866 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

This page uses 'cookies'. More information