Object structure

Title:

Testamenty wojskowych poległych i zmarłych na Wołyniu w XVII w.

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 2

Creator:

Biłous, Natalia

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Volhynia ; soldiers ; modern-era testaments ; the seventeenth century

References:

Ciesielski T. 2001. Pogrzeby wojskowe w czasach saskich In: H. Suchojad (ed.) Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura życia i śmierci. Warszawa. ; Nagielski M. 2007. Źródła dotyczące zniszczeń wojennych w połowie XVII w. w świetle regresu demograficznego Rzeczypospolitej po potopie In: J. Wijaczak (ed.) Między Zachodem a Wschodem, t. 4: Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Toruń. ; Nagielski M. 2008. Testament oboźnego koronnego i starosty chmielnickiego Mikołaja Stogniewa, porucznika chorągwi husarskiej JKMci Władysława IV In: K. Bibiatyński P. Gawron M. Nagielski (eds.) Studia Historyczno-Wojskowe t. 2. Zabrze. ; Nagielski M. 2015. Żołnierz koronny w XVII wieku. Wybawca i bohater czy ciemiężyciel – w świetle zachowanych rejestrów szkód w księgach grodzkich i ziemskich Rzeczypospolitej In: Społeczeństwo a wojsko, Społeczeństwo staropolskie, t. 4. Warszawa. ; Srogosz T. 2010. Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku. Warszawa.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

2

Start page:

211

End page:

224

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: