Object

Mitologizacja śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w świetle praktyk komemoracyjnych z lat 1813-1817
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Mitologizacja śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w świetle praktyk komemoracyjnych z lat 1813-1817

Creator:

Rostworowska, Weronika

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 2

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

References:

Grzęda Ewa. 2011. «Będziesz z chlubą wskazywać synów twoich groby…» Mitologizacja mogił bohaterów w literaturze i kulturze polskiej lat 1795-1863, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ; Hoock H. 2004. The British Military Pantheon in St Paul’s Cathedral: the State, Cultural Patriotism, and the Politics of National Monuments, c. 1790-1820, In: R. Wrigley, M. Craske (eds.), Pantheons. Transformations of a Monumental Idea. Aldershot: Routledge, 81-105. ; Hoock H. 2005. Nelson Entombed: The Military and Naval Pantheon in St Paul’s Cathedral, In: D. Cannadine (eds.), Admiral Lord Nelson: Context and Legacy, New York: Palgrave Macmillan UK, 115-143. ; Hoock Holger. 2010. Empires of the Imagination: Politics, War and the Arts in the British World, 1750-1850, London: Profile Books. ; Janion M. and Żmigrodzka M. 1978. Romantyzm i historia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ; Kaleciński Marcin. 2009. Gdańskie czytanie Liwiusza i Owidiusza. Obrazy Mistrza Georga w Dworze Artusa, Porta Aurea, 7/8, 132-160. ; Kieniewicz S. 1970. Krasiński Wincenty (1782-1858). In: E. Rostworowski (ed.), Polski słownik biograficzny, 15, Wrocław: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 195-198. ; Kolbuszewski J. 1994. Rola literatury w kształtowaniu mitów politycznych XIX i XX wieku, In: W. Wrzesiński (ed.), Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 35-55. ; Kopaliński Władysław. 2003. Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: Rytm. ; Kotkowska-Bareja H. 1994. Thorvaldsen w Polsce. In: I. Zatorska-Antonowicz (eds.), Thorvaldsen w Polsce. Warszawa: „Arx Regia”, 24-45. ; Kufel S. 2010. W poszukiwaniu bohatera. U źródeł legendy literackiej Józefa księcia Poniatowskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego (Seria Filologiczna). 65, 146-157. ; Miziołek Jerzy. 2003. Mity – legendy – exempla: włoskie malarstwo świeckie epoki Renesansu ze zbiorów Karola Lanckorońskiego, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii. ; Rostworowski M. (ed.), 1983. Polaków portret własny. 2: opisanie ilustracji, Warszawa: Arkady. ; Suchodolski B. (ed.), 1966. Wielka encyklopedia powszechna PWN 7. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ; Suchodolski B. (ed.), 1969. Wielka encyklopedia powszechna PWN 12. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ; Sudolski Zbigniew. 2003. Wincenty Krasiński i współcześni. Studia i materiały, Warszawa: „Ancher”. ; Szablowski I. (ed.), 1965. Katalog zabytków sztuki w Polsce 4 (1). Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki. Dział Inwentaryzacji Zabytków. ; Widacka Hanna. 1995. Les adieux de Poniatowski czyli legenda księcia Józefa w grafice XIX wieku. Kronika Zamkowa 1 (31), 98-113. ; Wrzesiński W. 1994. Polska mitologia polityczna XIX i XX wieku, In: W. Wrzesiński (ed.), Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 5-22. ; Wrzesiński W. (ed.), 1994. Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ; Żygulski Z. junior. 1977. Z ikonografii ks. Józefa – narodziny i wędrówka mitu bohatera, In: M. Poprzęcka (ed.), Ikonografia romantyczna. Materiały Sympozjum Komitetu Nauki o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 26-28 czerwca 1975 r. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 251-283. ; Żygulski Z. junior and Wielecki H. 1988. Polski mundur wojskowy, Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

2

Start page:

257

End page:

268

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62872 ; oai:rcin.org.pl:62872 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information