Object structure

Title:

Cosmopoiesis Jana Kochanowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literack Z. 1 (2015)

Creator:

Sokolski, Jacek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jan Kochanowski’s Treny (Laments) ; Kochanowski’s Do gór i lasów (To the Mountains and Forests) ; Renaissance poeta faber ; demiurge from Plato’s Timaeus

References:

1. L. Abraham, A Dictionary of Alchemical Imagery. Cambridge 1998. ; 2. P. Bongo, Numerorum mysteria. Lutetiae Parisiorum 1618. ; 3. P. Buchwald-Pelcowa, Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego. Warszawa 1993. ; 4. D. Cowling, Building the Text: Architecture as Metaphor in Late Medieval and Early Modern France. Oxford 1998. ; 5. R. Eriksen, The Building in the Text: Alberti to Shakespeare and Milton. University Park, Penn., 2001. ; 6. N. Frye, The Educated Imagination. Bloomington, Ind., 1964. ; 7. A. B. Giamatti, Proteus Unbound: Some Versions of the Sea God in the Renaissance. W zb.: The Disciplines of Criticism: Essays in Literary Theory, Interpretation and History. Ed. P. Demetz, Th. Greene, L. Nelson Jr. New Haven, Conn., 1968. ; 8. G. Goebel, Poeta Faber. Erdichtete Architektur in der italianischen, spanischen und französischen Literatur der Renaissance und des Barock. Heidelberg 1971. ; 9. L. M. Griffin, The Edifice Metaphor in Rhetorical Theory. „Speech Monographs” 27 (1960). ; 10. M. Jeanneret, Portrait of the Humanist as Proteus. „Diogenes” t. 44 (1996). ; 11. A. Kawecka-Gryczowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej. Wrocław 1988. ; 12. L. Kieniewicz, Łacina na dworze Stefana Batorego. W zb.: Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku. Red. J. Axer, J. Mańkowski. Warszawa 1992, s. 89-99. ; 13. J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wyd. 3, przejrz. Wrocław 1998. BN I 163. ; 14. J. Kochanowski, list do J. Zamojskiego poprzedzający wydanie Odprawy posłów greckich. Oprac. T. Ulewicz. Wyd. 12, przejrz. i uzup. Wrocław 1974, s. 4. BN I 3. ; 15. J. Kochanowski, Treny. Oprac. J. Pelc. Wyd. 16, popr. Wrocław 1997. BN I 1. ; 16. Kwintylian, Institutionis oratoriae libri duodecim. Ed. F. O. Meister. T. 2. Lipsiae 1887. ; 17. A. C. Leighton, A Papal Cipher and the Polish Election of 1573. „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” N.F., t. 17 (1969), z. 1. ; 18. Ju. Łotman, Struktura tekstu artystycznego. Przeł. A. Tanalska. Warszawa 1984. ; 19. M. Mack, Sidney’s Poetics: Imitating Creation. Washington, D.C., 2004. ; 20. G. Mazzotta, Cosmopoiesis: The Renaissance Experiment. Toronto 2001. ; 21. K. Mrowcewicz, Proteusz i cztery żywioły. Wątki platońskie i hermetyczne we fraszce „Do gór i lasów”. W zb.: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej. Red. B. Otwinowska, J. Pelc. Wrocław 1984, s. 171-181. ; 22. M. C. Nahm, The Theological Background of the Theory of the Artist as Creator. „Journal of the History of Ideas” 8 (1947), nr 3, s. 364. ; 23. P. Palme, Ut architectura poesis. W zb.: Idea and Form: Studies in the History of Art. Ed. N. G. Sandblad. Stockholm 1959. ; 24. P. Pesic, Shapes of Proteus in Renaissance Art. „Huntigton Library Quarterly” t. 73 (2010), nr 1. ; 25. G. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate. / Mowa o godności człowieka. Przekł., oprac. Z. Nerczuk, M. Olszewski. Wstęp D. Facca. Warszawa 2010. ; 26. K. Sakamoto, Creation, the Trinity and Prisca Theologia in Julius Caesar Scaliger. „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 73 (2010). ; 27. J. C. Scaliger, Poetices libri septem [...] ad Sylvium filium. Basileae 1561. ; 28. J. Sokolski, Cursus aetatis. O cyklu „Na XII tablic ludzkiego żywota” Jana Kochanowskiego. „Roczniki Humanistyczne” 56 (2008), z. 1. ; 29. J. Sokolski, Lipa, Chiron i labirynt. Esej o „Fraszkach”. Wrocław 1998. ; 30. J. Sokolski, Sub tegmine tiliae. Arkadyjskie „otia” Jana Kochanowskiego. W zb.: Staropolskie Arkadie. Red. J. Dąbkowska-Kujko, J. Krauze-Karpińska. Warszawa 2010, s. 20-35. ; 31. B. Thaon, Spenser’s Neptune, Nereus and Proteus: Renaissance Mythography Made Verse. W zb.: Acta Conventus Neo-Latini Bononiensis. Proceedings of the Fourth International Congress of Neo-Latin Studies. Bologna, 26 August to 1 September 1979. Ed. R. J. Schoeck. Binghampton, N.Y., 1986. ; 32. W. Weintraub, Manifest renesansowy. W: Rzecz czarnoleska. Kraków 1977.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

22

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: