Object structure

Title:

„Wieśniak” odnaleziony. Uwagi o edycjach utworu Andrzeja Zbylitowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2015)

Creator:

Kochan, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Andrzej Zbylitowski’s Wieśniak (Villager) ; Teodor Wierzbowski’s edition ; Słownik polszczyzny XVI wieku (16th-Century Polish Language Dictionary)

References:

1. S. Bąk, Drożony; Drożyć. Hasła w: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 6: Dra–Eżby. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1972, s. 56, 57.
2. A. Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie. T. 1. Warszawa 1903.
3. Z. Chyła-Bełkot, J. Dokurno, Ojczyzna. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 21: Ofarbować–Opoślad. Red. M. R. Mayenowa. Warszawa 1992.
4. S. Dobrzycki, Z dziejów literatury polskiej. Kraków 1907.
5. M. H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich. T. 2. Kraków 1820.
6. R. Kotula, Czarnecki. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 4. Kraków 1938, s. 204.
7. M. Matwijów, Lwowskie Ossolineum w listach Mieczysława Gębarowicza z lat 1943–1946. „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” / „Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka” z. 1 (1992), s. 159–160.
8. M. Pierzgalska, Przewaleczny. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 32: Przemijać–Przodujący. Red. M. R. Mayenowa. Warszawa 2004, s. 325.
9. E. Słowacki, Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone. T. 3. Wilno 1826.
10. R. Spandowski, Z. Chyła-Bełkot, Potrzeba. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 28: Poskakać–Potykanie (2000), s. 450.
11. T. Wierzbowski, Bibliographia polonica XV ac XVI ss. T. 3: Continens numerous 2001–3200. Varsoviae 1894, s. 250, poz. 3118.
12. S. Windakiewicz, Poezja ziemiańska. Kraków 1938.
13. L. Woronczak, Deszcz. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 4: Cz–Dężysty. Wrocław 1969, s. 596–597.
14. A. Zbylitowski, Dwa panegiryki ku czci Zygmunta III Wazy. Oprac. H. Kasprzak-Obrębska. Łódź 2000.
15. A. Zbylitowski, Trzy podróże. Wstęp, objaśn. E. Kotarski. Gdańsk 1973.
16. A. Zbylitowski, Wieśniak. Po wtóre wydany przez T. Wierzbowskiego. Warszawa 1893.
17. A. Zbylitowski, Witanie króla nowego Zygmunta III z łaski Bożej wybranego od zacnego senatu i rycerstwa sławnej Korony Polskiej. Oprac. H. Kasprzak-Obrębska. Łódź 2001.

Issue:

1

Start page:

191

End page:

197

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)