Object structure

Title:

Józef Ignacy Kraszewski wobec postępu cywilizacyjnego w Europie. Na marginesie relacji z podróży

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2015)

Creator:

Czajkowska, Agnieszka

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Józef Ignacy Kraszewski’s Kartki z podróży (Notes from Travels) ; Kraszewski’s understanding of progress ; the social situation of Volhynia ; consumerist lifestyle

References:

1. B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa 1964. ; 2. T. Budrewicz, Pojęcia „Europa” i „europejski” w korespondencjach Kraszewskiego do prasy warszawskiej (okres drezdeński). W zb.: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Red. W. Ratajczak, T. Sobieraj. Poznań 2006. ; 3. A. N. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. Wstęp B. Suchodolski. Przekł. E. Hartleb, J. Strzelecki. Warszawa 1957. ; 4. A. Czajkowska, Powszednie i powszechne. Katastrofy Kraszewskiego (na przykładzie podróży). W zb.: Kulturowe paradygmaty końca. Studia komparatystyczne. Red. J. C. Kałużny, A. Żywiołek. Częstochowa 2013. ; 5. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Przeł. H. Kęszycka. Wstęp M. Czerwiński. Warszawa 1987. ; 6. H. George, Postęp i nędza. Badanie przyczyn sprowadzających przesilenia przemysłowe oraz wzrostu nędzy jednocześnie z wzrostem bogactwa. Przeł. M. D. Poznań 1885. ; 7. A. Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury. Przeł. J. Ruszczycówna. Posł. J. Starzyński. Cz. 2. Warszawa 1974. ; 8. Z. Herbert, O Etruskach. W: Labirynt nad morzem. Warszawa 2000, s. 151. ; 9. Z. Herbert, Potęga smaku. W: 89 wierszy. Wybór i układ autora. Kraków 1998, s. 149. ; 10. Z. Herbert, Powrót prokonsula. W: Wiersze zebrane. Oprac. edytorskie R. Krynicki. Kraków 2008, s. 269. ; 11. Z. Herbert, Prolog. W: Wiersze zebrane. Oprac. edytorskie R. Krynicki. Kraków 2008, s. 317. ; 12. Z. Herbert, Wspomnienia z Valois. W: Barbarzyńca w ogrodzie. Wyd. 3. Warszawa 1990, s. 187. ; 13. Historia nauki polskiej. Red. B. Suchodolski. T. 3: 1795–1862. Red. tomu J. Michalski. Wrocław 1977. ; 14. E. Ihnatowicz, Złote jabłko, złoty Jasieńko. Pieniądz i bogactwo w powieściach współczesnych Kraszewskiego: problematyka etyki dziewiętnastowiecznej. W zb.: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Red. W. Ratajczak, T. Sobieraj. Poznań 2006. ; 15. Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu. Warszawa 1991. ; 16. J. I. Kraszewski, Gawędy o literaturze i sztuce. Wyd. wznowione. Lwów 1866. ; 17. J. I. Kraszewski, Kartki z podróży 1858–1864. Przypisy, posł. P. Hertz. T. 1–2. Warszawa 1977. ; 18. J. I. Kraszewski, Kopciuszek. Powieść z podań XVIII wieku. Cz. 1. Warszawa 1993. ; 19. J. I. Kraszewski, list z Żytomierza, z 28 III 1855. W: Listy do rodziny 1820–1863. Cz. 1: W kraju. Oprac. W. Danek. Wstęp S. Burkot. Kraków 1982, s. 294–295. ; 20. J. I. Kraszewski, Wieczory wołyńskie. Lwów 1859. ; 21. J. I. Kraszewski, Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku. Dziennik przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września. Przypisy, posł. P. Hertz. Warszawa 1985. ; 22. J. I. Kraszewski, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. Przygot. do druku, wstęp S. Burkot. Wyd. 2. Warszawa 1985. ; 23. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Oprac. S. Pigoń. Wyd. 8. Wrocław 1980. BN I 83. ; 24. J. Ordęga, O narodowości polskiej z punktu widzenia katolicyzmu i postępu. Paryż 1840. ; 25. R. Radyszewskyj, Podorożi ta memuarystyka. W: Juzef Ihnacij Kraszewskyj: diałoh iz Ukrajinoju. Kyjiw 2012. ; 26. J. J. Rousseau, Emil, czyli O wychowaniu. Do druku przygot. F. Wnorowski. Wstęp, komentarz J. Legowicz. T. 2. Przeł. E. Zieliński. Wrocław 1955. ; 27. J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: Przejrzystość i przeszkoda, oraz Siedem esejów o Rousseau. Przeł. J. Wojcieszak. Warszawa 2000. ; 28. Ch. Van Doren, Historia wiedzy od zarania dziejów do dziś. Przeł. B. Stokłosa, R. Gołędowski. Warszawa 1996. ; 29. A. Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego. Warszawa 1970. ; 30. I. Węgrzyn, Dylematy tradycjonalisty – wątpliwości reformatora – samotność twórcy. „Wieczory wołyńskie” Józefa Ignacego Kraszewskiego. „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 2012.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

25

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: