Object structure

Title:

„Mamy tedy nowy sklep...”. Obraz narodzin nowoczesnego konsumpcjonizmu w „Lalce” Bolesława Prusa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2015)

Creator:

Mazurkiewicz, Adam

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Bolesław Prus’ Lalka (The Doll) ; 19th c. consumerist society ; daily life mechanization ; Prus’ reflection over trade ethics

References:

1. J. Bachórz, „Polska zwyciężyła Niemców pod Grunwaldem, a – co z tego?” O ekonomii politycznej Bolesława Prusa. „Teksty Drugie” 1991, nr 5, s. 45-61. ; 2. K. Bartoszyński, Interpretacja – „nie kończące się zadanie”. Przykład „Lalki” Bolesława Prusa. W: Powieść w świecie literackości. Szkice. Warszawa 1991. ; 3. W. Benjamin, Paryż – stolica dziewiętnastego wieku. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. H. Orłowski. Przeł. K. Krzemieniowa [i in.]. Poznań 1996. ; 4. W. Benjamin, Paryż II Cesarstwa według Baudelaire’a. W: Twórca jako wytwórca. Wybór H. Orłowski. Wstęp J. Kmita. Poznań 1975. ; 5. M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Wyd. 2. Warszawa 2000. ; 6. S. Breuer, Humor Prusa. Jego istota i wyraz. Rohatyn–Lwów [1934]. ; 7. H. Th. Buckle, Historia cywilizacji w Anglii. T. 1. Przeł. W. Zawadzki. Lwów 1864. ; 8. M. Dąbrowska, Szkice myśli o Bolesławie Prusie. W: Myśli o sprawach i ludziach. Warszawa 1956. ; 9. P. Delany, Literature, Money and Market from Trollope to Amis. Basingstoke 2002. ; 10. S. Godlewski, L. B. Grzeniewski, H. Markiewicz, Śladami Wokulskiego. Przewodnik literacki po warszawskich realiach „Lalki”. Kompozycja, wstęp, posł. L. B. Grzeniewski. Warszawa 1957. ; 11. W. Gomulicki, I. Szmideberg, Ilustrowany przewodnik po Warszawie. Ozdobiony planem miasta, widokami piękniejszych gmachów i miejscowości, galerią typów warszawskich i szkicami charakterystycznymi. Rok 1. Warszawa 1880. ; 12. A. Grzegorczyk, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym. Warszawa 1989. ; 13. I. Ihnatowicz, Obyczaj wielkiej burżuazji warszawskiej w XIX wieku. Warszawa 1971. ; 14. D. Kain, K. Kyrcz Jr. Fast food nation. W: Piknik w piekle. Współczesne opowiadania grozy. Kraków 2004. ; 15. J. Korzeniowski, Krewni. „Gazeta Warszawska” 1856, nry 168–297. ; 16. A. Kraus, Hiperdziennik. Poznań 2002. ; 17. J. Kulczycka-Saloni, Dwie powieści kupieckie: „Au bonheur des dames” Emila Zoli i „Lalka” Bolesława Prusa. „Przegląd Humanistyczny” 1963, nr 1. ; 18. A. Mańkowski, Hrabia August. Notatki i wrażenia. Warszawa 1890. ; 19. Cz. Miłosz, Rodziewiczówna. W: Szukanie ojczyzny. Kraków 1992. ; 20. R. Ostaszewski, Zamieszkać w Realu. [w:] idem, Dola idola i inne opowieści z raju konsumenta. Kraków 2005. ; 21. E. Paczoska, „Lalka”, czyli rozpad świata. Białystok 1995. ; 22. P. Parkhurst Ferguson, The Flâneur on and off the Streets of Paris. W zb.: The Flâneur. Ed. K. Tester. London – New York 1994. ; 23. E. A. Poe, Człowiek tłumu. W: Opowiadania. T. 1. Wybór, przedm. W. Kopaliński. Warszawa 1956. ; 24. E. Polański, Z zagadnień komizmu w „Lalce” B. Prusa. W zb.: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Red. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1992. ; 25. B. Prus, Lalka. Powieść w trzech tomach. T. 1–2. Posł. T. Jodełka-Burzecki. Wyd. 28. Warszawa 1972. ; 26. E. Przew[óski], Życie społeczne [korespondencja z Paryża]. „Prawda” 1887, nr 15, s. 171. ; 27. N. Russell, The Novelist and Mammon. Literary Responses to the World of Commerce in the Nineteenth Century. Oxford – New York 1986. ; 28. B. Schulz, Traktat o manekinach, albo Wtóra Księga Rodzaju. W: Sklepy cynamonowe. – Sanatorium Pod Klepsydrą. Wyd. 2. Kraków 1978. ; 29. F. Skarbek, Podróż bez celu. T. 2. Wrocław 1840. ; 30. Słownik języka polskiego. Red. J. Karłowicz [i in.]. T. 1. Warszawa 1900. ; 31. Słownik języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i in.]. Wyd. M. Orgelbrand. Cz. 1. Wilno 1861. ; 32. A. Smart Martin, Makers, Buyers, and Users. Consumerism as a Material Culture Framework. „Wintherthur Portfolio” 1993, nr 28. ; 33. J. Speina, Formy rzeczywistości. (Typy świata przedstawionego w literaturze). Bydgoszcz 1990. ; 34. H. Spencer, Moralność handlowa. W: Szkice filozoficzne. Cz. 1. Wyd. 2. Warszawa 1883. ; 35. Z. Szweykowski, „Lalka” Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1935. ; 36. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1972. ; 37. Th. Veblen, Teoria klasy próżniaczej. Przeł. J. Frentzel-Zagórska. Warszawa 1998. ; 38. Victorian Literature and Finance. Ed. F. O’Gorman. Oxford 2007. ; 39. Ch. K. Wilber, The Ethics of Consumption. A Roman Catholic View. W zb.: Ethics of Consumption. The Good Life, Justice and Global Stewardship. Ed. D. A. Crocker, T. Linden. Lanham 1998. ; 40. É. Zola, Wszystko dla pań. Przeł. Z. Matuszewicz. T. 1. Warszawa 1959.

Issue:

2

Start page:

51

End page:

70

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: