Object structure

Title:

Bolesław Prus i wątpliwy blask postępu

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2015)

Creator:

Litwinowicz-Droździel, Małgorzata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Bolesław Prus’ writing about the benefits of modernization ; Prus’ views on industrialisation ; cities concentration ; technical progress and emancipation processes

References:

1. J. Bachórz, Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa. Gdańsk 2010.
2. B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota. Gdańsk 2009.
3. W. Benjamin, Ulica jednokierunkowa. Przeł., wstęp B. Baran. Warszawa 2011.
4. J. Bloch, Ekonomiczna wytrzymałość państw wobec wojny. „Biblioteka Warszawska” 1898, t. 2.
5. S. van Dulken, Inventing the 19th century. New York 2001.
6. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. T. Komendant. Warszawa 2009.
7. A. Głowacki [B. Prus], O odkryciach i wynalazkach. Warszawa 1873.
8. S. Kern, The Culture of Time and Space 1880–1918. Cambridge, Mass. – London 2003.
9. S. Lindquist, Wytępić całe to bydło. Przeł. M. Haykowska. Warszawa 2009.
10. T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty. Chorzów 2009.
11. B. Prus, Co to znaczy postęp. W: Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 20. Warszawa 1970. (Pierwodruk: „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 45, z 5 XI).
12. B. Prus, O myśleniu naukowym. W: Kroniki, Oprac. Z. Szweykowski. T. 20. Warszawa 1970. (Pierwodruk: Kronika tygodniowa. „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 7, z 13 II).
13. B. Prus, Kroniki, t. 7 (1958), s. 199. (Pierwodruk: Kroniki tygodniowe. „Kurier Warszawski” 1884, nr 269, z 28 IX).
14. B. Prus, Kroniki, t. 10 (1960), s. 122. (Pierwodruk: „Kurier Codzienny” 1887, nr 133, z 15 V).
15. B. Prus, Kroniki, t. 11 (1961), s. 194–195. (Pierwodruk: „Kurier Codzienny” 1888, nr 194, z 15 VII).
16. B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. T. 1–2. Wrocław 1991. BN I 262.
17. B. Prus, Literackie notatki o kompozycji. Wstęp, wybór, oprac. A. Martuszewska. Gdańsk 2010.
18. B. Prus, „Obrazy wszystkiego”. O literaturze i sztuce. Wybór z „Kronik”. Wybór, wprowadzenie S. Sandler. Przypisy B. Szleszyński. Warszawa 2006, s. 448. (Pierwodruk: „Kurier Codzienny” 1887, nr 350, z 19 XII).
19. R. Sennett, Upadek człowieka publicznego. Przeł. H. Jankowska. Warszawa 2009.
20. A. Tuszyńska, Rosjanie w Warszawie. Warszawa 1992.
21. É. Zola, Brzuch Paryża. Przeł. N. Gubrynowicz. Warszawa 1957.

Issue:

2

Start page:

71

End page:

93

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)