Object structure

Title:

Zagadnienie świadomości czasu w „Dyliżansie warszawskim” Marii Kuncewiczowej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2015)

Creator:

Kruszyńska, Agnieszka

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Maria Kuncewiczowa’s Dyliżans Warszawski (Warsaw Stage Coach) ; relation of private memory to common memory ; perfection of the function of things in retaining the past ; time awareness ; Kuncewiczowa’s Klucze (Keys) ; Fantomy (Phantoms)

References:

1. A. Bolecka, Pamięć i dzieciństwo. „Konteksty” 2003, nr 1/2, s. 118-120. ; 2. A. Galant, Podróż i biografia. „Dyliżanse” Marii Kuncewiczowej. W zb.: Dwudziestolecie 1918–1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia. Red. nauk. A. S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Warszawa 2010. ; 3. G. Grochowski, Poetics of Memory. W zb.: Pamiat' i tiekst. Kognitywnyje i kulturołogiczeskije aspiekty / Memory and Text. Cognitive and Cultural Aspects. Ed. T. Dobrzyńska, R. Kunczewa. Sofija 2005. ; 4. A. Hamerliński, Szkice z minionego świata. „Nowe Książki” 1958, nr 13, z 10 VII, s. 773 ; 5. M. Janion, Świat jako pamięć. W: Odnawianie znaczeń. Kraków 1980. ; 6. K. Kaźmierska, Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady. Kraków 2008. ; 7. M. Kuncewiczowa, Inaczej. W: Dyliżans warszawski. Wyd. 5. Warszawa 1981. ; 8. M. Kuncewiczowa, Pan X z Pragi. W: Klucze. Wyd. 5. Warszawa 1977. ; 9. A. Nasiłowska, Konik, szabelka. Warszawa 2011. ; 10. E. Pieńkowska, Trwałość a przemijanie. „Miesięcznik Literacki” 1983, nr 2. ; 11. S. Podhorska-Okołów, Los się nie zmienia... „Twórczość” 1958, nr 8, s. 146–147. ; 12. M. Proust, Pamięć i intelekt. Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 1/2. ; 13. J. Smulski, Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna. Na materiale współczesnej prozy polskiej. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 4, s. 83-101. ; 14. A. Sobolewska, Proza pamięci i wyobraźni. W zb.: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Red. A. Brodzka, L. Burska. Warszawa 1998. ; 15. B. Wieniawa-Długoszowski, 11 listopada w moich wspomnieniach wojennych. W: Wymarsz i inne wspomnienia. Zebrał, oprac., wstępem opatrzył R. Loth. Warszawa 1992. ; 16. Rozmowy z Marią Kuncewiczową. Wybór, oprac., posł. H. Zaworska. Warszawa 1983. ; 17. S. Żak, Szukanie prawdy o człowieku – Maria Kuncewiczowa. W zb.: Prozaicy Dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki. Red. B. Faron. Warszawa 1972

Issue:

2

Start page:

109

End page:

122

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: