Object structure

Title:

Dzisiaj komparatystyka. Badania porównawcze, kryzys i literaturoznawstwo. Rec.: Komparatystyka dzisiaj. Redakcja naukowa: Ewa Szczęsna, Edward Kasperski. T. 1: Problemy teoretyczne. Kraków 2010

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2015)

Creator:

Wolski, Paweł

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

miejsce badań komparatystycznych we współczesnej humanistyce ; kondycja humanistyki

References:

1. Komparatystyka dzisiaj. Redakcja naukowa E. Szczęsna i E. Kasperski. T. 1: Problemy Teoretyczne. Kraków 2010. ; 2. Komparatystyka dzisiaj. Redakcja naukowa E. Szczęsna i E. Kasperski. T. 2: Interpretacje. Warszawa 2011. ; 3. T. Kostkiewiczowa, głos w dyskusji. W zb.: Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice, 6–8 lutego 1997 r. Red. A. Nowicka-Jeżowa. Izabelin 1998, s. 11–12. ; 4. E. Możejko, Między kulturą a wielokulturowością: dylematy współczesnej komparatystyki. W zb.: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002. ; 5. O. Płaszczewska, Przestrzenie komparatystyki – italianizm. Kraków 2010. ; 6. Ju. Tynianow, Fakt literacki. Wybór E. Korpała-Kirszak. Przeł. E. Feliksiak [i in.]. Warszawa 1978. ; 7. P. Wolski, Komparatyzm – italianizm – orientalizm. Badania porównawcze jako Dziedzina. „Rocznik Komparatystyczny” nr 2 (2011).

Issue:

2

Start page:

250

End page:

254

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: