Object structure

Title:

Żydzi polscy na szlaku podróży galicyjskiego globtrotera Sygurda Wiśniowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2015)

Creator:

Szymańska, Kazimiera Zdzisława

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Sygurd Wiśniowski’s reportages ; emigration tendencies from Europe to Australia, the USA and Cuba ; emigrants from Poland ; Hebrew emigrants

References:

1. M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne. Lublin 2004.
2. B. Anderson, Kocham ojczyznę, bo daleka. Przeł., oprac. K. Kończal. „Gazeta Wyborcza” 2009, nr z 8–9 VIII, s. 22.
3. B. Bailyn, Historyk o historii. Przeł. M. Jannasz. „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 4, s. 8.
4. M. Barnet, Biografia niewolnika. Przeł. H. Czajka. Warszawa 1972.
5. Brodzka, Maria Konopnicka. Wyd. 2. Warszawa 1964.
6. T. Bujnicki, Sienkiewicz wczoraj i dziś. W zb.: Spotkanie sienkiewiczowskie. Opole, 24–25 X 1996. W sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin i osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza oraz w stulecie powstania „Quo vadis?” Red. Z. Piasecki. Opole 1997.
7. T. Bujnicki, wstęp w: H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadań. Oprac. ... Wyd. 3, skrócone. Wrocław 1988. BN I 231.
8. B. Burdziej, Inny świat ludzkiej nadziei. „Szkice” Adama Szymańskiego na tle literatury zsyłkowej. Toruń 1991.
9. B. Burdziej, Topika „Psalmu” 136 (137) w strukturze ideowej „Niewoli tatarskiej”, „Tej trzeciej” oraz „We mgle” Sienkiewicza. W zb.: Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1996.
10. P. Chmielowski, Pisma krytycznoliterackie. Oprac. H. Markiewicz. T. 1. Warszawa 1961.
11. Człowiek, kultura, przemiany. Red. J. Płazowski, M. Suwara. Kraków 1998.
12. A. Dominik, Kuba – perła Antyli. Wyd. 2, uzup. Katowice 1993.
13. W. Fijałkowski, Z dziejów Ameryki Środkowej XVI–XIX w. Warszawa 1988.
14. P. Jasienica, Pisarze, o których nikt nie wiedział. „Życie Literackie” 1953, nr 7, s. 4, 8.
15. J. Kandziora, Między wyobraźnią traumatyczną i geometryczną. Filozoficzne przestrzenie „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka. I. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2, s. 125-155.
16. M. Konopnicka, Powieści Sygurda Wiśniowskiego. „Kłosy” 1881, nr 343, s. 124.
17. J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa 1966.
18. J. R. Krzyżanowski, Na kalifornijskim szlaku Sienkiewicza. "Pamiętnik Literacki" 2003, z. 2, s. 79-92.
19. J. R. Krzyżanowski, O „kawaleryjskich dowcipach” Sienkiewicza. „Nowy Dziennik / Polish Daily News” nr 8689 (2003), dodatek: „Przegląd Polski”.
20. K. Kwaśniewski, Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji. Warszawa 1982.
21. Listy Sygurda Wiśniowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego (1877–1881). Oprac. K. Z. Szymańska. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4, s. 141-166.
22. H. Markiewicz, Asymilacja Żydów jako temat literatury polskiej. W: Literatura i historia. Kraków 1994.
23. D. Mostwin, Emigrant polski w Stanach Zjednoczonych 1974–1984. W zb.: Polskie więzi kulturowe na obczyźnie. Red. M. Paszkiewicz. Londyn 1986.
24. Narody i stereotypy. Red. T. Walas. Kraków 1995.
25. K. Oatley, J. M. Jenkins, Zrozumieć emocje. Przeł. J. Radzicki, J. Suchecki. Warszawa 2003.
26. M. Parafinowicz, Stany Zjednoczone wobec imigrantów. „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 4.
27. A. Pług, Sygurd Wiśniowski. „Kłosy” 1881, nr 841, s. 87.
28. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznań 2001.
29. A. Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice 2000.
30. J. Roszko, Ostatni rycerz Europy. Katowice 1984.
31. H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki. Warszawa 1988.
32. S. Sierecki, Prawda i legenda o Dzikim Zachodzie. Wyd. 2. Warszawa 1966.
33. J. Sztachelska, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku (Prus, Konopnicka, Dygasiński, Reymont). Białystok 1997.
34. A. Szymański, Srul z Lubartowa. W: Szkice. Wstęp A. Grzymała-Siedlecki. Lwów 1921; wyd. 2: Warszawa 1927.
35. D. Świerczyńska, Sienkiewicz i Żydzi. Rekonesans. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 2, s.121-157.
36. U. K., Śp. Sygurd Wiśniowski. „Biesiada Literacka” 1892, nr 19, s. 299.
37. A. Wilkoszewski, Kazimierz Pułaski. Zarys popularny. Warszawa 1929.
38. H. Wirth-Nesher, City Codes. Reading the Modern Urban Novel. Cambridge 1996.
39. S. Wiśniowski, Dom schronienia dla wyrobnic zbudowany w Nowym Yorku przez T. A. Stewarta. "Tygodnik Ilustrowany" 1877, nr 55.
40. S. Wiśniowski, Dziesięć lat w Australii. W: Koronacja króla wysp Fidżi oraz inne nowele, obrazki i szkice podróżnicze. Przedm., oprac. J. Tuwim, B. Olszewicz. Warszawa 1953.
41. S. Wiśniowski, Jasełka z Manhattanu. „Gazeta Polska” 1880, nr 186, s. 1.
42. S. Wiśniowski, Katastrofa pod Ashtabulą. "Tygodnik Ilustrowany" 1877, nr 61.
43. S. Wiśniowski, Kolej żelazna w obłokach. "Tygodnik Ilustrowany" 1877, nr 96.
44. S. Wiśniowski, Królowa Antylów. „Gazeta Lwowska” 1879, nr 164, s. 2.
45. S. Wiśniowski, Na kraj świata po złoto i przygody. Wybór, oprac. R. Przybyłowska-Bratkowska, S. Bratkowski. Warszawa 1979.
46. S. Wiśniowski, Piotr Kiolbassa, poseł z Chicago. "Tygodnik Ilustrowany" 1877, nr 76.
47. S. Wiśniowski, Prasa w Ameryce. „Bluszcz” 1881, nr 10, s. 80.
48. S. Wiśniowski, Radom i Kalisz w Ameryce. "Tygodnik Ilustrowany" 1877, nr 56.
49. S. Wiśniowski, W pogoni za nową przygodą. Wybór, oprac. R. Przybyłowska-Bratkowska, S. Bratkowski. Warszawa 1979.
50. S. Wiśniowski, W sprawie nędzy na Śląsku. "Biesiada Literacka" 1881, nr 275, s. 211.
51. S. Wiśniowski, Z życia angielskiego. Londyn w zimie. „Gazeta Polska” 1879, nr 21, s. 2.
52. S. Wiśniowski, Ze wspomnień o Hawanie. W: W kraju Czarnych Stóp oraz inne nowele, obrazki i szkice podróżnicze. Przedm., oprac. J. Tuwim, B. Olszewicz. Warszawa 1954. Pisma wybrane. T. 2.
53. J. Zubrzycki, O asymilacji i wielokulturowości. W: Społeczeństwo i socjologia. Księga poświęcona Profesorowi Janowi Szczepańskiemu. Wrocław 1985.
54. J. Zubrzycki, Wielokulturowość w teorii i praktyce. W zb.: Polskie więzi kulturowe na obczyźnie. Red. M. Paszkiewicz. Londyn 1986.

Issue:

3

Start page:

5

End page:

18

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)