Object structure

Title:

Doświadczenie i pamięć z otwartą furtką. Maxim Biller o Brunonie Schulzu

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2015)

Creator:

Hudzik, Agnieszka

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

nowela Maxima Billera W głowie Brunona Schulza (Im Kopf von Bruno Schulz) ; manuskrypty Brunona Schulza ; aluzje i intertekstualne odniesienia do dzieł Schulza ; praca pamięci ; Waltera Benjamina koncepcje „niewielkiego przekrzywienia (przesunięcia)” (kleine Verrückung) oraz „pomnienia” (Eingedenken)

References:

1. S. J. Agnon, Und das Krumme wird gerade. Übers. M. Strauß. Berlin 1918.
2. J. Augsburger, Masochismen: Mythologisierung als Krisen-Ästhetik bei Bruno Schulz. Hannover 2008.
3. J. Augsburger, Masochizmy. Mitologizacja jako estetyka kryzysu w twórczości Brunona Schulza. Przeł. K. Lukas. „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 15.
4. W. Benjamin, Franz Kafka. Z okazji dziesiątej rocznicy jego śmierci. Przeł. A. Lipszyc. W zb.: Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. Red. Ł. Musiał, A. Żychliński. Kraków 2011.
5. W. Benjamin, O pojęciu historii. W: Konstelacje. Wybór tekstów. Przeł. A. Lipszyc, A. Wołkowicz. Wstęp A. Lipszyc. Kraków 2012.
6. B. A. Bieniek, Bruno Schulz’ Mythopoesie der Geschlechteridentitäten: der Götzenblick im Gender-Spiegel. München 2011.
7. M. Biller, Im Kopf von Bruno Schulz. Köln 2013.
8. M. Biller, Letzte Ausfahrt Uckermark. Warum ist die Gegenwartsliteratur so langweilig? „Die Zeit” 2014, nr 9, z 20 II. Artykuł na stronie: http://www.zeit.de/2014/09/deutsche-gegenwartsliteratur-maxim-biller (data dostępu: 28 VII 2015).
9. M. Biller, W głowie Brunona Schulza. Przeł. M. Mirońska. Warszawa 2014.
10. H. Blumenberg, Matthäuspassion. Frankfurt am Main 1988.
11. D. Daume, Nachwort. „Eine Brücke ins Ausland”. W: B. Schulz, Die Zimtläden. Neu übers. D. Daume. München 2008, s. 215–221.
12. M. Demić, Ćilibar, med, osorusa. Beograd 2001.
13. K. Dulaimi, Der Mythosbegriff im Werk von Bruno Schulz. München 1976.
14. A. Elon, Bez wzajemności: Żydzi–Niemcy 1743–1933. Przeł. K. Bratkowska, A. Geller. Warszawa 2012.
15. E. Goślicki-Baur, Die Prosa von Bruno Schulz. Bern 1975.
16. D. Grosman, Patrz pod: Miłość. Przeł. M. Sommer. Warszawa 2008.
17. B. Helbig-Mischewski, Między omnipotencją a niemocą, gloryfikacją a denuncjacją. O rozpadzie „porządku Ojca” i masochizmie w twórczości Brunona Schulza. Przeł. G. Matuszek. „Przestrzenie Teorii” 2007, nr 8
18. J. Jarzębski, Schulz – ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski. „Akcent” 2007, nr 1.
19. M. Krüger, In jeder Ecke ein dicker Klumpen Angst. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2013, nr z 8 XI. Na stronie: www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/maxim-biller-im-kopf-von-bruno-schulzin-jeder-ecke-ein-dicker-klumpen-angst-12651360.html (data dostępu: 28 VII 2015).
20. O. Kühl, Was macht die Zunge mit uns? „Magazin Polenplus” 2008, nr 3 (sierpień), s. 50–53.
21. R. Lachmann, Demiurg i jego fantazmaty. Spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruna Schulza. Przeł. J. Balbierz. Przekład przejrzał P. Lachmann. „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 103-119.
22. I. Mangold, Grotesk wie der Tod. „Die Zeit” 2013, nr 46, z 16 XI. Na stronie: www.zeit.de/2013/46/maxim-biller-im-kopf-von-bruno-schulz (data dostępu: 28 VII 2015).
23. M. P. Markowski, Book review. „Slavic Review” t. 72 (2013), nr 1.
24. M. Olesik, Lipszyc: Celan – język i Zagłada. Rozmowa z A. Lipszycem. „Dziennik Opinii. Krytyka Polityczna” 2013, nr z 18 XI.
25. C. Ozick, Mesjasz ze SztokholSchulmu. Przeł. Joteł [właśc. J. Łoziński]. Poznań 1994.
26. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Przeł. J. Wujek. Tekst poprawili i krótkim komentarzem opatrzyli S. Styś, W. Lohn. Kraków 1962.
27. U. Ricarelli, Un uomo che forse si chiamava Schulz. Casale Monferrato 1998.
28. J. Schulte, Eine Poetik der Offenbarung: Isaak Babel', Bruno Schulz, Danilo Kiš. Wiesbaden 2004.
29. B. Schulz, Opowiadania. – Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wyd. 2, przejrz. i uzup. Wrocław 1998. BN I 264.
30. L. Steinhoff, Rückkehr zur Kindheit als groteskes Denkspiel. Hildesheim 1984.
31. Tomasz Mann w krytyce i literaturze polskiej. Antologia tekstów i dokumentów. Wybór, oprac. R. Dziergwa. Poznań 2003.

Issue:

3

Start page:

105

End page:

123

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)