Object

Title: Felieton, gazeta, powieść - o pewnym genologicznym kontekście "Lalki" Bolesława Prusa

Creator:

Pietrzak, Przemysław

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Bachórz, Powieść. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1997. Wyd. 2, dodr.
2. J. Bachórz, Rozważania nad tekstem „Lalki”. W: Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa. Gdańsk 2010.
3. J. Bachórz, wstępie w: B. Prus, Kroniki. Wrocław 1994.
4. M. Bachtin, Problem gatunków mowy. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Warszawa 1986.
5. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970.
6. S. Balbus, Zagłada gatunków. „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 25-39.
7. W. Bogusławski, Bolesław Prus. „Biblioteka Warszawska” 1891, t. 1
8. Bolesław Prus 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzewska, S. Fita. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969.
9. T. Budrewicz, „Lalka”. Konteksty stylu. Kraków 1990.
10. T. Budrewicz, Turystyczne zabawy z „Lalką”. „Ojczyzna-Polszczyzna” 1993, z. 1.
11. P. Chmielowski, Dzieje krytyki literackiej w Polsce. Warszawa 1902.
12. O. S. Czarnik, Proza artystyczna a prasa codzienna. Uwagi historyczne i rozważania o metodzie badań. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1979, z. 1.
13. L. J. Davies, Factual Fictions. The Origins of the English Novel. New York 1983.
14. T. A. van Dijk, News as Discourse. Amsterdam 1986.
15. Discourse and Communication. New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication. Ed. T. A. van Dijk. Berlin 1985.
16. U. Eco, Lector in fabula. Przeł. P. Salwa. Warszawa 1994.
17. S. Eile, Dialektyka „Lalki” Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s.
18. J. Frow, The Genre. London – New York 2006.
19. C. Gallagher, The Rise of Fictionality. W zb.: The Novel. T. 1: History, Geography and Culture. Ed. F. Moretti. Princeton 2006.
20. Gatunki mowy i ich ewolucja. Red. D. Ostaszewska. T. 1. Katowice 2000; t. 2. Katowice 2004.
21. M. Głowiński, Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa 1973.
22. M. Głowiński, Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992.
23. L. Gorman, D. Mc Lean, Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne. Przeł. A. Sadza. Kraków 2010.
24. A. W. Gouldner, The Dialectic of Ideology and Technology. The Origins, Grammar and Future of Ideology. London 1976.
25. L. Grossman, Poetika Dostojewskogo. Moskwa 1925.
26. M. Gumkowski, Felieton. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1997. Wyd. 2, dodr.
27. F. W. J. Hemmings, Eugène Sue and „roman-feuilleton”. W zb.: The Age of Realism. Ed. F. W. J. Hemmings. Brighton, Sussex, 1978, s. 146–150.
28. F. Jameson, Businessman in Love. The Novel. T. 2: Forms and Themes. Ed. F. Moretti. Princeton 2006.
29. F. Jameson, Zakochany biznesmen. Przeł. R. Koziołek. „Teksty Drugie” 2010, nr 1/2, s. 267-277.
30. H. R. Jauss, Historia literatury jako prowokacja rzucona nauce o literaturze. W: Historia literatury jako prowokacja. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 1999.
31. J. Kotarbiński, Powieść mieszczańska. „Tygodnik Ilustrowany” 1890, nry 10–11.
32. A. Kowalczykowa, Prasa. Hasło w zb.: Leksykon „Lalki”. Red. A. Bąbel, A. Kowalczykowa. Warszawa 2011.
33. M. Lalak, Hybrydyzacja narracji jako sposób na czytelnika. W zb.: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1993.
34. R. Langacker, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie. Przeł. E. Tabakowska [i in.]. Kraków 2009.
35. J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej. Warszawa 1988.
36. W. Marrené-Morzkowska, Przeglądy literackie. I. Bolesław Prus: „Lalka”, powieść współczesna. „Przegląd Tygodniowy” 1890, nr 1, s. 4-6.
37. H. Markiewicz, „Lalka” Bolesława Prusa. Warszawa 1967.
38. H. Markiewicz, Polskie teorie powieści. Warszawa 1998.
39. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku. Warszawa 1995.
40. F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1876–1889. Wybór, przekł., przedm. B. Baran. Kraków 1994.
41. R. Nycz, „Cytaty z rzeczywistości”. Funkcje wiadomości prasowych w literaturze. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Wyd. 2. Kraków 2000.
42. E. Orzeszkowa, Pisma krytycznoliterackie. Zebrał, oprac. E. Jankowski. Wrocław 1959.
43. M. Płachecki, Bohaterowie i fabuła w powieściach Bolesława Prusa (od „Anielki” do „Lalki”). „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 9/10, s. 128–129.
44. Polska genologia lingwistyczna. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2008.
45. Prasa polska w latach 1864–1918. Red. J. Łojek. Warszawa 1976.
46. B. Prus, Lalka. Wyd. 35. Posł., aneks, przypisy H. Markiewicz. T. 1–2. Warszawa 1985.
47. Z. Przybyła, „Lalka” Bolesława Prusa. Semantyka – kompozycja – konteksty. Rzeszów 1995.
48. H. Sienkiewicz, Szkice literackie. T. 1. Warszawa 1951, s. 175–176. Dzieła zebrane. Red. J. Krzyżanowski. T. 45.
49. E. Souvestre, Du roman. „Revue de Paris” 1836 (octobre).
50. P. 50. P. Stasiński, Poetyka i pragmatyka felietonu. Wrocław 1982., Poetyka i pragmatyka felietonu. Wrocław 1982.
51. P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Red. nauk. E. Tabakowska. Przeł. A. Skucińska. Kraków 2006.
52. A. Świętochowski, Aleksander Głowacki. „Prawda” 1890, nr 39.
53. H. Taine, Historia literatury angielskiej. Przeł. E. Orzeszkowa. T. 1. Warszawa 1900.
54. M.-È. Thérenty, Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (1829–1836). Paris 2003.
55. A. Wilkoń, Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej. W zb.: Gatunki mowy i ich ewolucja. Red. D. Ostaszewska. T. 1: Mowy piękno wielorakie. Katowice 2000.
56. B. Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problemu. Katowice 2005.
57. O. Wolińska, Język dziewiętnastowiecznych wiadomości prasowych. Katowice 1987.

Issue:

4

Start page:

27

End page:

44

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64559 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 19, 2018

Number of object content hits:

535

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82643

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information