Object structure

Title:

„Z nutami nuconymi na dalekim Podhalu...” Nawiązania do muzyki ludowej w „Ciemnych ścieżkach” i „Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2015)

Creator:

Tenczyńska, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jarosław Iwaszkiewicz’s Ciemne ścieżki (Dark Paths) ; Iwaszkiewicz’s Muzyka wieczorem (Night Music) ; folk music

References:

1. A. Brückner, Słowniku etymologicznym języka polskiego. Wyd. 6. Warszawa 1993, s. 137.
2. J. Burszta, Chłopskie źródła kultury. Warszawa 1985.
3. S. Czernik, Poezja chłopów polskich. Pieśń ludowa w okresie pańszczyzny. Warszawa 1951.
4. G. Dąbkowski, Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej. Warszawa 2010.
5. Gwara podhalańska. Hasło w: Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk. Warszawa 1991, s. 105.
6. J. Iwaszkiewicz, Brzezina. W: Opowiadania wybrane. Oprac., wstęp A. Zawada. Wrocław 2001. BN I 303.
7. J. Iwaszkiewicz, Ciemne ścieżki. Warszawa 1982.
8. J. Iwaszkiewicz, Muzyka wieczorem. Warszawa 1980.
9. J. Iwaszkiewicz, Muzyka gór. W: Podróże do Polski. Warszawa 1979.
10. J. Iwaszkiewicz, Opowiadanie z psem. W: Wybór opowiadań. Warszawa 1983.
11. J. Iwaszkiewicz, Spotkania z Szymanowskim. Kraków 1947.
12. J. Iwaszkiewicz, Wiersze. T. 1. Warszawa 1977.
13. J. Iwaszkiewicz, Zakopane i ja. W: Album tatrzańskie. Kraków 1976, s. 71.
14. J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle Dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975.
15. B. C. J. Moore, Wprowadzenie do psychologii słyszenia. Przeł. A. Sęk, E. Skrodzka. Warszawa–Poznań 1999.
16. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27.
17. J. Opalski, „Sprawiedliwość w pięknie”, czyli o muzyce w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. W zb.: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Materiały z konferencji Instytutu Badań Literackich PAN […]. Red. A. Brodzka. Kraków 1983.
18. M. Pinkwart, Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza. Kraków 2008.
19. J. Przyboś, Jabłoneczka. Antologia polskiej pieśni ludowej. Warszawa 1953.
20. H. Sabbe, O związku pomiędzy kreacją tekstu słownego i muzycznego w kompozycji wokalnej. Przyczynek do teorii muzyki współczesnej. Przeł. Z. Piotrowski. „Res Facta” nr 7 (1973), s. 122.
21. W. Skierkowski, Puszcza Kurpiowska w pieśni. Płock 1928.
22. W. Skierkowski, Puszcza Kurpiowska w pieśni. T. 1. Ostrołęka 1997.
23. J. Stęszewski, Pieśni kurpiowskie w twórczości Karola Szymanowskiego. W zb.: Rzeczy, świadomość, nazwy. O muzyce i muzykologii. Red. P. Podlipniak, M. Walter-Mazur. Poznań 2009.
24. J. Szerszenowicz, Folkloryzm. W stronę postmodernizmu. W zb.: Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej. Materiały XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich […]. Red. A. Matracka-Kościelny. Warszawa – Podkowa Leśna 2002.
25. M. Sztandara, Folk i folkloryzm. Uwagi o modzie i powracaniu do korzeni. „Literatura Ludowa” 2001, nr 3.
26. K. Szymanowski, Dzieła. T. 21: Sześć pieśni ludowych (kurpiowskie). Na chór mieszany a capella. Red. T. Chylińska, B. Konarska. Kraków 1979, s. 8–11.
27. K. Szymanowski, O muzyce góralskiej. „Pani” 1924, nr 8/9.
28. K. Szymanowski, Pisma muzyczne. Zebrał, oprac. K. Michałowski. Wstęp S . Kisielewski. Kraków 1984.
29. K. Szymanowski, Zagadnienie ludowości w stosunku do muzyki współczesnej. (Na marginesie artykułu Béli Bartóka „U źródeł muzyki ludowej”). „Muzyka” 1925, nr 10.
30. T. Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety. Warszawa 1993.
31. T. Zieliński, Szymanowski. Liryka i ekstaza. Kraków 1997.

Issue:

4

Start page:

83

End page:

95

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)