Object structure

Title:

„Z nutami nuconymi na dalekim Podhalu...” Nawiązania do muzyki ludowej w „Ciemnych ścieżkach” i „Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2015)

Creator:

Tenczyńska, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jarosław Iwaszkiewicz’s Ciemne ścieżki (Dark Paths) ; Iwaszkiewicz’s Muzyka wieczorem (Night Music) ; folk music

References:

1. A. Brückner, Słowniku etymologicznym języka polskiego. Wyd. 6. Warszawa 1993, s. 137. ; 2. J. Burszta, Chłopskie źródła kultury. Warszawa 1985. ; 3. S. Czernik, Poezja chłopów polskich. Pieśń ludowa w okresie pańszczyzny. Warszawa 1951. ; 4. G. Dąbkowski, Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej. Warszawa 2010. ; 5. Gwara podhalańska. Hasło w: Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk. Warszawa 1991, s. 105. ; 6. J. Iwaszkiewicz, Brzezina. W: Opowiadania wybrane. Oprac., wstęp A. Zawada. Wrocław 2001. BN I 303. ; 7. J. Iwaszkiewicz, Ciemne ścieżki. Warszawa 1982. ; 8. J. Iwaszkiewicz, Muzyka wieczorem. Warszawa 1980. ; 9. J. Iwaszkiewicz, Muzyka gór. W: Podróże do Polski. Warszawa 1979. ; 10. J. Iwaszkiewicz, Opowiadanie z psem. W: Wybór opowiadań. Warszawa 1983. ; 11. J. Iwaszkiewicz, Spotkania z Szymanowskim. Kraków 1947. ; 12. J. Iwaszkiewicz, Wiersze. T. 1. Warszawa 1977. ; 13. J. Iwaszkiewicz, Zakopane i ja. W: Album tatrzańskie. Kraków 1976, s. 71. ; 14. J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle Dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975. ; 15. B. C. J. Moore, Wprowadzenie do psychologii słyszenia. Przeł. A. Sęk, E. Skrodzka. Warszawa–Poznań 1999. ; 16. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27. ; 17. J. Opalski, „Sprawiedliwość w pięknie”, czyli o muzyce w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. W zb.: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Materiały z konferencji Instytutu Badań Literackich PAN […]. Red. A. Brodzka. Kraków 1983. ; 18. M. Pinkwart, Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza. Kraków 2008. ; 19. J. Przyboś, Jabłoneczka. Antologia polskiej pieśni ludowej. Warszawa 1953. ; 20. H. Sabbe, O związku pomiędzy kreacją tekstu słownego i muzycznego w kompozycji wokalnej. Przyczynek do teorii muzyki współczesnej. Przeł. Z. Piotrowski. „Res Facta” nr 7 (1973), s. 122. ; 21. W. Skierkowski, Puszcza Kurpiowska w pieśni. Płock 1928. ; 22. W. Skierkowski, Puszcza Kurpiowska w pieśni. T. 1. Ostrołęka 1997. ; 23. J. Stęszewski, Pieśni kurpiowskie w twórczości Karola Szymanowskiego. W zb.: Rzeczy, świadomość, nazwy. O muzyce i muzykologii. Red. P. Podlipniak, M. Walter-Mazur. Poznań 2009. ; 24. J. Szerszenowicz, Folkloryzm. W stronę postmodernizmu. W zb.: Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej. Materiały XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich […]. Red. A. Matracka-Kościelny. Warszawa – Podkowa Leśna 2002. ; 25. M. Sztandara, Folk i folkloryzm. Uwagi o modzie i powracaniu do korzeni. „Literatura Ludowa” 2001, nr 3. ; 26. K. Szymanowski, Dzieła. T. 21: Sześć pieśni ludowych (kurpiowskie). Na chór mieszany a capella. Red. T. Chylińska, B. Konarska. Kraków 1979, s. 8–11. ; 27. K. Szymanowski, O muzyce góralskiej. „Pani” 1924, nr 8/9. ; 28. K. Szymanowski, Pisma muzyczne. Zebrał, oprac. K. Michałowski. Wstęp S . Kisielewski. Kraków 1984. ; 29. K. Szymanowski, Zagadnienie ludowości w stosunku do muzyki współczesnej. (Na marginesie artykułu Béli Bartóka „U źródeł muzyki ludowej”). „Muzyka” 1925, nr 10. ; 30. T. Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety. Warszawa 1993. ; 31. T. Zieliński, Szymanowski. Liryka i ekstaza. Kraków 1997.

Issue:

4

Start page:

83

End page:

95

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: