Object

Title: „Próba Norwida” – próba Przybosia. Rec.: Małgorzata Rygielska, „Przyboś czyta Norwida”. Katowice 2012

Creator:

Kwiatkowska, Agnieszka

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, Przyboś metafizyczny. W: Śmiech pokoleń – płacz pokoleń. Kraków 1997. ; 2. S. Barańczak, Obecność nieobecnego. W: Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze. Londyn 1990. ; 3. E. Bloch, Czy istnieje przyszłość w przeszłości? Przeł. D. Niklas. W zb.: Tradycja i nowoczesność. Wybór J. Kurczewska, J. Szacki. Wstęp J. Szacki. Warszawa 1984. ; 4. P. Dakowicz, „Lecz ty spomnisz, wnuku...” Recepcja Norwida w latach 1939–1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii. Warszawa 2011. ; 5. M. Delaperrière, Metafora absolutu. „Teksty Drugie” 1992, z. 4, s. 35-55.6. J. Duk, Julian Przyboś jako badacz literatury. W: Światło wmówione w słowo. Studia o Przybosiu – twórczość. Łódź 2003. ; 6. J. Duk, Julian Przyboś jako badacz literatury. W: Światło wmówione w słowo. Studia o Przybosiu – twórczość. Łódź 2003. ; 7. J. Fert, Norwidowskie inspiracje. Lublin 2004. ; 8. A. Kluba, Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939). Wrocław 2004. ; 9. E. Kraskowska, Przeczucia Przybosia. W zb.: Stulecie Przybosia. Red. E. Balcerzan, S. Balbus. Poznań 2002. ; 10. M. Kwaśny, Norwid – poeta źle rozumiany. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4, s. 191-202. ; 11. J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia. Warszawa 1972. ; 12. B. Latawiec, Zapiski o „Zapiskach bez daty”. „Kresy” 1993, nr 14, s. 232. ; 13. Z. Łapiński, „Świat cały – jakże go zmieścić w źrenicy”. (O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia). W zb.: Studia z teorii i historii poezji. Red. M. Głowiński. Seria 2. Wrocław 1970, s. 299–302. ; 14. A. Łaszowski, Poezja jako wyraz stylu życia. W zb.: O Julianie Przybosiu. Wspomnienia, studia, szkice. Red. T. Bujnicki, K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 1983. ; 15. H. Marciniak, Inwencje i repetycje. Formy doświadczenia poetyckiego w twórczości Juliana Przybosia. Kraków 2009. ; 16. A. Merdas, W wieczne zachwyceni. 30-dniowe rekolekcje z Norwidem. Kraków 2001. ; 17. C. Norwid, Krzyż i dziecko. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 2. Warszawa 1971. ; 18. C. Norwid, Vade-mecum. Oprac. J. Fert. Wrocław 1990. BN I 271. ; 19. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Wyd. 2. Warszawa 1995. ; 20. T. Peiper, Metafory teraźniejszości. W: Tędy. – Nowe usta. Przedm., koment., bibliografia S. Jaworski. Oprac. tekstu, red. T. Podoska. Kraków 1972. ; 21. J. Przyboś, „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. W: Linia i gwar. Szkice. T. 2. Kraków 1959. ; 22. J. Przyboś, Próba Norwida. W: Sens poetycki. Wyd. 2, powiększ. T. 1. Kraków 1967. ; 23. J. Przyboś, Utwory poetyckie. Oprac. R. Skręt. Przedm. J. Kwiatkowski. T. 1. Kraków 1984. ; 24. J. Przyboś, Zdumiewający poeta. „Przegląd Kulturalny” 1956, nr 12, s. 5. ; 25. M. Rygielska, Przyboś czyta Norwida. Katowice 2012. ; 26. S. Sawicki, Norwida walka z formą. Warszawa 1986.

Issue:

4

Start page:

233

End page:

240

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64550 ; oai:rcin.org.pl:64550 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 19, 2018

Number of object content hits:

170

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82652

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information