Object

Title: Co to jest dziennik? Wstęp do lektury dzienników Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka

Creator:

Wróbel, Szymon

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Agamben, The Highest Poverty: Monastic Rules and Form-of-Life. Transl. A. Kotsko. Stanford,Calif., 2013. ; 2. R. Barthes, Mit i znak. Eseje. Wybór, wstęp J. Błoński. Warszawa 1970. ; 3. R. Barthes, Mitologie. Przeł. A. Dziadek. Wstęp K. Kłosiński. Warszawa 2000. ; 4. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola. Przeł. R. Lis. Warszawa 1996. ; 5. D. Bellos, Georges Perec: A Life in Words. A Biography. Boston 1993. ; 6. S. Bellow, Dar Humboldta. Przeł. K. Tarnowska, A. Konarek. Warszawa 2011. ; 7. W. Benjamin, Dziennik. W: Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2011. ; 8. R. Blythe, The Pleasures of Diaries: Four Centuries of Private Writing. New York 1989. ; 9. P. Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania (1994). Przeł. J. Stryjczyk. Kraków 2009. ; 10. P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki: poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów (1972). Przeł. W. Kroker. Kęty 2007. ; 11. P. Bourdieu, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej (1992). Przeł. A. Sawisz. Warszawa 2001. ; 12. P. Bourdieu, Zmysł praktyczny (1980). Przeł. M. Falski. Kraków 2008. ; 13. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Przeł. K. Thiel-Jańczuk. Kraków 2008. ; 14. M. de Certeau, L. Giard, P. Mayol, Wynaleźć codzienność. 2. Mieszkać, gotować. Przeł. K. Thiel-Jańczuk. Kraków 2011. ; 15. G. Deleuze, Proust i znaki. Przeł. M. P. Markowski. Gdańsk 2000. ; 16. J. van Dijck, The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media. Oxford 2013. ; 17. M. Foucault, Raymond Roussel. Przeł. G. Wilczyński. Warszawa 2001. ; 18. M. Foucault, Sobąpisanie. W: Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane. Wybór, oprac. T. Komendant. Posł. M. P. Markowski. Warszawa 1999 (przeł. M. P. Markowski). ; 19. S. Freud, Dowcip i jego stosunek do nieświadomości. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1993. ; 20. S. Freud, Niesamowite. W: Pisma psychologiczne. T. 3. Warszawa 1997 (przeł. R. Reszke). ; 21. S. Freud, Psychopatologia życia codziennego. – Marzenia senne. Przeł. L. Jekels, H. Ivánka. Wyd. 5. Warszawa 1987. ; 22. C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor. Przeł. E. Dżurak, S. Sikora. Warszawa 2000. ; 23. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego. Przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak. Warszawa 1977. ; 24. E. Goffman, Rytuał interakcyjny. Przeł. A. Szulżycka. Warszawa 2006. ; 25. E. Goffman, Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń. Przeł. O. Siara. Red. nauk., przedm. G. Woroniecka. Warszawa 2008. ; 26. W. Gombrowicz, Dziennik 1953–1956. Posł. W. Karpiński. Kraków 1997. ; 27. W. Gombrowicz, Kronos. Wstęp R. Gombrowicz. Posł. J. Jarzębski. Kraków 2013. ; 28. R. Gorczyńska, Rashomon. Rzecz o Jerzym Kosińskim. „Kultura” (Paryż) 1991, nr 7/8. ; 29. J. Habermas, Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego. Przeł. A. M. Kaniowski. Przekład przejrzał M. J. Siemek. Warszawa 2002. Teoria działania komunikacyjnego. T. 2. ; 30. M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Przeł. J. Tischner. W: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Wybór, oprac., wstęp K. Michalski. Przeł. K. Michalski [i in.]. Warszawa 1977. ; 31. M. Heidegger, Bycie i czas. Przeł. B. Baran. Warszawa 1994. ; 32. J. Lacan, Seminarium III. Psychozy. Oprac. J.-A. Miller. Przeł. J. Waga. Warszawa 2014. ; 33. H. Lefebvre, Critique of Everyday Life. T. 1. Transl. J. Moore. Preface M. Trebitsch. London 1991. ; 34. H. Lefebvre, Critique of Everyday Life: Foundations for a Sociology of the Everyday, t. 2 (2002). ; 35. H. Lefebvre, Critique of Everyday Life. From Modernity to Modernism: Towards a Metaphilosophy of Daily Life, t. 3 (transl. G. Elliott. 2005). ; 36. B. Malinowski, A Diary in the Strict Sense of the Term. New York 1967. Wyd. polskie: Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Wstęp, oprac. G. Kubica. Kraków 2002. ; 37. H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Oprac., wstęp W. Gromczyński. Przeł. S. Konopacki [i in.]. Warszawa 1991. ; 38. S. Mrożek, Dziennik. T. 2: 1970–1979. Kraków 2012. ; 39. P. Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński). Warszawa 2011. ; 40. J.-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Przeł. J. Kiełbasa [i in.]. Posł. P. Mróz. Kraków 2007. ; 41. J.-P. Sartre, Idiota w rodzinie. Wybór tekstów z nieukończonej monografii. Wybór W. Sadkowski. Przeł. J. Waczków, Gdańsk 2000. ; 42. W. G. Sebald, Campo Santo. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2014. ; 43. Sign Here! Handwriting in the Age of New Media. Ed. S. Neef, J. van Dijck, E. Ketelaar. Amsterdam 2006. ; 44. B. Stiegler, Acting Out. Transl. D. Barison, D. Ross, P. Crogan. Stanford, Calif., 2009. ; 45. R. Vaneigem, Rewolucja życia codziennego. Przeł. M. Kwaterko. Gdańsk 2004. ; 46. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne. Przekł., wstęp, przypisy B. Wolniewic z. Warszawa 1972. ; 47. J. Żylińska, Bioetyka w epoce nowych mediów. Przeł. P. Poniatowska. Warszawa 2013.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

22

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64662 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 23, 2018

Number of object content hits:

179

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82662

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information