Object structure

Title:

Między historią a biografią. Funkcjonowanie myśli Stanisława Brzozowskiego w latach 1945–1948

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Creator:

Rams, Paweł

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

texts on Stanisław Brzozowski’s heritage in postwar Poland ; Polish tradition of non-communist left wing ; writers’ identity redefinition stances and beliefs ; intellectual exchange and discussion on the shape of new Poland

References:

1. S. Adamczewski, Patronat Brzozowskiego. „Nauka i Sztuka” 1946, nr 4.
2. S. Adamczewski, Taine i Brzozowski. „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury” 1938, z. 7/9.
3. S. Adamczewski, Teatr idei Brzozowskiego. „Kultura” 1932, nr 4.
4. G. P. Bąbiak, Doświadczenie totalitarne polskich twórców kultury po 1945 roku (na podstawie dzienników Iwaszkiewicza, Nałkowskiej, Szczepańskiego, Lechonia). W zb.: Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich. Red. J. Goszczyńska, J. Królak, R. Kulmiński. Warszawa 2011.
5. J. Braun, Metafizyka pracy i życia. Rzecz o Stanisławie Brzozowskim. Warszawa 1934.
6. B. Dorosz, Zahorska Stefania. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. 9 (2004).
7. J. Eisler, Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989. Warszawa 1992.
8. B. Fijałkowska, Polityka i twórcy (1948–1959). Warszawa 1985.
9. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981. London 1989.
10. L. Fryde, Brzozowski jako wychowawca. W: Wybór pism krytycznych. Oprac. A. Biernacki. Warszawa 1966.
11. L. Fryde, Stanisław Brzozowski jako ideolog inteligencji polskiej. Wstęp R. Matuszewski. „Wiedza i Życie” 1947, nr 7/8.
12. M. Głowiński, „Nie puszczać przeszłości na żywioł”. „Krótki kurs WKP(b)” jako opowiadanie mityczne. W: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. Warszawa 1992.
13. G. Herling-Grudziński, Nota o Brzozowskim. W zb.: Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego. Wybór, wstęp, red. M. Urbanowski. Kraków 2012.
14. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948. Warszawa 1985.
15. L. Kołakowski, wstęp do: Główne nurty marksizmu. T. 1. Wprowadzenie K. Pomian. Warszawa 2009.
16. K. Koźniewski, „Płomienie” Brzozowskiego. „Twórczość” 1948, z. 4.
17. J. Kulczycka-Saloni, Na marginesie książki o Stanisławie Brzozowskim. „Polonista” 1934, nr 5.
18. J. Kulczycka-Saloni, O „Płomieniach” Stanisława Brzozowskiego. Nowa recenzja bardzo starej powieści. Rec.: S. Brzozowski, Płomienie. Wyd. 3. Kraków 1946–1947. „Kuźnica” 1948, nr 32.
19. J. Kulczycka-Saloni, Z badań nad twórczością Stanisława Brzozowskiego. Monografia Bogdana Suchodolskiego i praca Jerzego Brauna. „Ruch Literacki” 1935, nr 2.
20. Cz. Latawiec, Ideologia Brzozowskiego a chwila obecna. „Zdroje Sztuki, Literatury i Nauki” 1945, nr 1.
21. Cz. Latawiec, Żeromski a Brzozowski. „Nowe Wici” 1926, nr 1.
22. H. Lukrec, W dziesięciolecie zamknięcia „Epoki”. „Prasa Polska” 1949, nr 5, s. 5–6.
23. Z. Łapiński, Jak współżyć z socrealizmem? W: Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat. London 1988.
24. A. Łebkowska, Narracja. W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.
25. D. Malczewska-Pawelec, T. Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich. Kraków 2011.
26. W. Nałkowski, Krytyka „Legendy Młodej Polski”. Notatki. „Kuźnica” 1945, nr 1, s. 13.
27. A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski. Wyd. 5, rozszerz. Warszawa 2007.
28. M. Prussa k, Krytyka teatralna Stanisława Brzozowskiego. Wrocław 1987.
29. P. Rams, Pamięć lewicy. Polska myśl socjalistyczna przełomu XIX i XX wieku kontra stalinowski rozrachunek z reakcją. Przypadek Pawła Hoffmana. W zb.: Historie afektywne i polityki pamięci. Red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz. Warszawa 2015.
30. B. Shephard, Powrót. Przeł. J. Dzierzgowski. Warszawa 2016.
31. J. Siedlecka, Kryptonim „Liryka”. Warszawa 2009.
32. J. Sławiński, Krytyka nowego typu. W: Teksty i teksty. Kraków 2000.Prace wybrane. T. 3.
33. L. Słowiński, biogram Cz. Latawca w: Słownik badaczy literatury polskiej. Red. J. Starnawski. T. 2. Łódź 1998, s. 274–276.
34. A. L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991. Kraków 2011.
35. A. Stawar, Etyka i ideologia. "Polityka" 1959, nr 12.
36. M. Stępień, Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim w latach 1918–1939. Kraków 1976.
37. B. Suchodolski, Stanisław Brzozowski, rozwój ideologii. Warszawa 1933.
38. L. Szaruga, Czasopisma literackie. W zb.: Literatura polska 1918–1975. T. 3, cz. 1: 1945–1975. Red. nauk. A. Brodzka, T. Bujnicki. Warszawa 1996.
39. A. Świderska, Verba volant, scripta manent. „Nowiny Literackie” 1947, nr 36, s. 6.
40. A. Trzebiński, Korzenie i kwiaty myśli współczesnej. W zb.: Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego. Wybór, wstęp, red. M. Urbanowski. Kraków 2012.
41. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 4. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej, A. Szałagan. Warszawa 1996.
42. J. Wyszomirski, Quid iuris? quid Poloniae? „Nowiny Literackie” 1947, nr 33, s. 23.
43. S. Zahorska, Myśli o Brzozowskim. W zb.: Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego. Wybór, wstęp, red. M. Urbanowski. Kraków 2012.
44. S. Żółkiewski, Cetno i licho. Szkice 1938–1980. Warszawa 1983.

Issue:

1

Start page:

23

End page:

48

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)