Object structure

Title:

„Raptus Europae. Dziennik” Józefa Wittlina

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Creator:

Wielgosz, Ewa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Józef Wittlin’s unpublished diary ; handwritten fragment of Wittlin’s Sól ziemi (The Salt of the Earth) ; project of third part of Wittlin’s Powieść o cierpliwym piechurze (Story of a Patient Infantryman) ; drafts of Wittlin’s drama Barabasz (Barabbas) ; notes from Wittlin’s travels to Europe ; sketches of Wittlin’s unfinished poems

References:

1. E. Aronson, Człowiek – istota społeczna. Przeł. J. Radzicki. Warszawa 1997.
2. Cyfrowe Archiwum Józefa Wittlina. Na stronie: http://ifp.univ.rzeszow.pl/dokumenty/Cyfrowe_Archiwum_Jozefa_Wittlina.pdf (data dostępu: 5 XII 2013).
3. M. Czermińska, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie. Gdańsk 1987.
4. T. J. Demczyk, W sprawie utworów pacyfistycznych "Prosto z Mostu" 1939, nr 22.
5. Eugenia Zdebska [J. Pietrkiewicz], Pacyfistyczna mafia. „Polska Zbrojna” 1939, nr 30.
6. Eugenia Zdebska [J. Pietrkiewicz], Poezja żydowska w języku polskim. Dywersja polityczna i kulturalna. „Jutro Pracy” 1939, nr 14/15.
7. J. A. Gałuszko, Czym się karmi młodzież w szkołach? „Prosto z Mostu” 1939, nr 18.
8. A. Giza, Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy. Wrocław 1991.
9. K. Irzykowski, Wybór pism krytycznoliterackich. Oprac. W. Głowala. Wrocław 1975. BN I 222.
10. M. Lotko, „Wszystkie minione żeglugi wspominam samotnie...” Autobiografizm w twórczości literackiej Heinza Piontka. Opole 2010.
11. R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą. Warszawa 1993.
12. J. E. Skiwski, Ich „pacyfizm”. Apoteoza rozbestwionego tłumu i wstręt do żołnierskiego ideału. „Kronika Polski i Świata” 1935, nr 25.
13. I. Skwarek, Dlaczego autobiografizm? Powieści autobiograficzne Dwudziestolecia międzywojennego. Katowice 1986.
14. Słownik łacińsko-polski. Oprac. K. Kumaniecki według słownika H. Mengego i H. Kopii. Warszawa 1964, s. 418.
15. J. Stradecki, Julian Tuwim. Bibliografia. Warszawa 1959.
16. N. Taylor-Terlecka, TT i JW. Posłowie. Skrypt. B.m., 2013, s. 1–2.
17. J. Tuwim, Listy do przyjaciół-pisarzy. Oprac. T. Januszewski. Warszawa 1979.
18. K. Wierzyński, Pamiętnik poety. Wstęp, oprac. P. Kądziela. Warszawa 1991.
19. J. Wittlin, Listy. Wstęp, oprac. T. Januszewski. Warszawa 1996.
20. J. Wittlin, Mój Lwów. Oprac. graf. J. Bokiewicz. Warszawa 1991.
21. J. Wittlin, Pierwszy lot. W: Pisma pośmiertne i inne eseje. Wybór, oprac., przedm. J. Zieliński. Warszawa 1991, s. 399–417. Pierwodruk: „Tematy” 1969, nr 31/32.
22. J. Wittlin, Pisma pośmiertne. W: Pisma pośmiertne i inne eseje. Wybór, oprac., przedm. J. Zieliński. Warszawa 1991.
23. J. Wittlin, Przedmowa. W: Pisma pośmiertne i inne eseje. Wybór, oprac., przedm. J. Zieliński. Warszawa 1991.
24. J. Wittlin, Puste słowa. W: Orfeusz w piekle XX wieku. Posł. J. Zieliński. Kraków 2000.
25. J. Wittlin, Wojna, pokój i dusza poety. W: Pisma pośmiertne i inne eseje. Wybór, oprac., przedm. J. Zieliński. Warszawa 1991, s. 31. Pierwodruk w: Wojna, pokój i dusza poety. Szkice literackie i przemówienia. Zamość 1925.
26. E. Wittlin Lipton, Z dnia na dzień. Reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy. Przeł. L. MacMillan. Toruń 2012.
27. J. Wittlin, K. Wierzyński, A. Janta-Połczyński, Samotność słowa. Z listów do Wacława Iwaniuka. Oprac., wstęp L. M. Koźmiński. Lublin 1995.
28. Zawartość cyfrowego Archiwum Józefa Wittlina. Na stronie: http://ifp.univ.rzeszow.pl/dokumenty/Zawartosc_Cyfrowego_Archiwum_Jozefa_Wittlina.pdf (data dostępu: 5 XII 2013).

Issue:

1

Start page:

149

End page:

164

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: