Object structure

Title:

Listy Józefa Wittlina do Czesława Miłosza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Creator:

Zajączkowski, Ryszard. Oprac.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Józef Wittlin’s correspondence with Czesław Miłsz ; Polish emigration life ; Wittlin’s letters to Kazimierz Wierzyński, Zygmunt Haupt, Jerzy Giedroyć, Manfred Kridl

References:

1. Czas niepokoju. Antologia współczesnej poezji brytyjskiej i amerykańskiej. Wyb. i oprac. P. Mayewski. New York 1965.
2. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej (1961).
3. Horacy, Wybór poezji. Przeł., oprac. J. Zawirowski. Kraków 1923. BN II 25.
4. J. Korpanty, Zapomniany tłumacz „Odysei” Homerowej. „Przekładaniec” nr 18/19 (2007), s. 192.
5. Listy do Józefa Wittlina. „Zeszyty Literackie” 2001, nr 3.
6. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 12: Trybuna Ludów. W przekł. L. Płoszewskiego. Z objaśnieniami A. Mauersbergera. Warszawa 1955.
7. Cz. Miłosz, list do J. Iwaszkiewicza, z 22 X 1949. W: Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950. Kraków 2007, s. 238.
8. Cz. Miłosz, Listy do Józefa Wittlina. „Zeszyty Literackie” 2001, nr 3, s. 126–138.
9. Cz. Miłosz, „Mój wileński opiekun”. Listy do Manfreda Kridla (1946–1955): z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla i addendum. Z autografu do druku przygotował, słowem wstępnym, przypisami i notą edytorską opatrzył A. Karcz. Toruń 2005.
10. Cz. Miłosz, Mój Wittlin. „Dekada Literacka” 2001, nr 5/6, s. 75.
11. „Mój ojciec żył pisaniem, ono go pochłaniało”. Z E. Wittlin-Lipton rozmawia W. S. Wocław. W zb.: Etapy Józefa Wittlina. Red. W. Ligęza, W. S. Wocław. Kraków 2014.
12. Najwybitniejsi poeci emigracji współczesnej. Antologia. Wyd. S. Lam. Paryż 1951.
13. A. Romanowska, Szekspir Czesława Miłosza. „Studia Litteraria. Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2009.
14. N. Taylor-Terlecka, Józefa Wittlina pierwsze kroki na Nowym Kontynencie. W zb.: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria 1. Red. B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska. Katowice–Toronto 2014.
15. E. Wittlin-Lipton, Z dnia na dzień. Reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy. Przeł. L. Mac Millan. Toruń 2012.
16. R. Zajączkowski, Literatura i życie. O współpracy Józefa Wittlina z Walterem Landauerem i o tłumaczeniach „Soli ziemi”. „Pamiętnik Literacki” 2016, z. 1, s.

Issue:

1

Start page:

165

End page:

186

Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)