Object structure

Title:

Pigonia listy własne i cudze. Szkice do portretu. Rec.: Czesław Kłak, Pigoń. Rzeszów 2013

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Creator:

Kostecka, Rozalia

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Czesław Kłak’s book ; Stanisław Pigoń’s life ; output and correspondence ; 20th-century scholarly circles

References:

1. I. Chrzanowski, S. Pigoń, Mistrz i uczeń. Korespondencja wzajemna (1914–1936). Do druku przygot., wstęp, koment. Cz. Kłak. Rzeszów 2005. ; 2. M. Danilewiczowa, S. Pigoń, Dialog korespondencyjny (1958–1968). Do druku przygot., wstęp, koment. Cz. Kłak. Rzeszów 1996. ; 3. Cz. Kłak, Pigoń. Rzeszów 2013. ; 4. Cz. Kłak, Stanisław Pigoń. Szkice do portretu. Rzeszów 1993. ; 5. Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu. Red. Cz. Kłak. Rzeszów 1997. ; 6. S. Pigoń, Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. Warszawa 1969. ; 7. S. Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości. Wyd. 5. Wstęp, oprac. Cz. Kłak. Warszawa 1983. ; 8. Wokół Stanisława Pigonia. Nad warsztatem naukowym i literackim Uczonego. Red. Cz. Kłak. Rzeszów 1983.

Issue:

1

Start page:

199

End page:

205

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: