Object structure

Title:

Pigonia listy własne i cudze. Szkice do portretu. Rec.: Czesław Kłak, Pigoń. Rzeszów 2013

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Creator:

Kostecka, Rozalia

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Czesław Kłak’s book ; Stanisław Pigoń’s life ; output and correspondence ; 20th-century scholarly circles

References:

1. I. Chrzanowski, S. Pigoń, Mistrz i uczeń. Korespondencja wzajemna (1914–1936). Do druku przygot., wstęp, koment. Cz. Kłak. Rzeszów 2005.
2. M. Danilewiczowa, S. Pigoń, Dialog korespondencyjny (1958–1968). Do druku przygot., wstęp, koment. Cz. Kłak. Rzeszów 1996.
3. Cz. Kłak, Pigoń. Rzeszów 2013.
4. Cz. Kłak, Stanisław Pigoń. Szkice do portretu. Rzeszów 1993.
5. Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu. Red. Cz. Kłak. Rzeszów 1997.
6. S. Pigoń, Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. Warszawa 1969.
7. S. Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości. Wyd. 5. Wstęp, oprac. Cz. Kłak. Warszawa 1983.
8. Wokół Stanisława Pigonia. Nad warsztatem naukowym i literackim Uczonego. Red. Cz. Kłak. Rzeszów 1983.

Issue:

1

Start page:

199

End page:

205

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)