Object

Title: Dyspersje strukturalizmu. Rec.: Emilia Januszek, Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego. (Kraków 2012). – Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Pod redakcją Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego. Warszawa 2012.

Creator:

Rembowska-Płuciennik, Magdalena

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Bolecki, PPP: Pierwszy Polski Poststrukturalista. „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 5-18. ; 2. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions. Frankfurt am Main – Wien 2016. ; 3. A. Burzyńska, Anty-teoria literatury. Kraków 2006. ; 4. A. Dziadek, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999. ; 5. Dzieła, języki, tradycje. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2006. ; 6. E. Esrock, The Reader’s Eye. Visual Imaging as Reader Response. Baltimore 1994. ; 7. P. Gierowski, Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce. (Kraków 2013). ; 8. M. Głowiński, Glosy do rozważań Johna M. Ellisa. „Znak” 2009, nr 10. ; 9. E. Januszek, Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego. (Kraków 2012). ; 10. D. Lewiński, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna: o procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku. Kraków 2004. ; 11. E. Możejko, Structuralism, Polish. Hasło w: Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Ed. I. Makaryk. Toronto–London 1993. ; 12. Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Edwarda Balcerzana. Red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska. Poznań 2007. ; 13. Poetyka – polityka – retoryka. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2006. ; 14. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń 2012. ; 15. M. Saganiak, Strukturalizm. Pytania otwarte. Warszawa 2016. ; 16. A. Skrendo, „Generał czytania” – Janusz Sławiński i sztuka interpretacji. W: Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005. ; 17. J. Sławiński, Małe wyznanie autora. W: Prace wybrane. T. 3: Teksty i teksty. Red. W. Bolecki. Kraków 2000. ; 18. J. Sławiński, Trzy postrachy. „Teksty” 1975, nr 3. ; 19. J. Sławiński, Wszystko od początku. W: Miejsce interpretacji. Gdańsk 2006. ; 20. Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Pod. red. D. Ulickiej i W. Boleckiego. Warszawa 2012. ; 21. J. Święch, Strukturalizm na cenzurowanym. W: Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej. Warszawa 2006. ; 22. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków 2007.

Issue:

1

Start page:

206

End page:

218

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64651 ; oai:rcin.org.pl:64651 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 23, 2018

Number of object content hits:

132

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82674

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information