Obiekt

Tytuł: Dyspersje strukturalizmu. Rec.: Emilia Januszek, Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego. (Kraków 2012). – Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Pod redakcją Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego. Warszawa 2012.

Twórca:

Rembowska-Płuciennik, Magdalena

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. W. Bolecki, PPP: Pierwszy Polski Poststrukturalista. „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 5-18. ; 2. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions. Frankfurt am Main – Wien 2016. ; 3. A. Burzyńska, Anty-teoria literatury. Kraków 2006. ; 4. A. Dziadek, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999. ; 5. Dzieła, języki, tradycje. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2006. ; 6. E. Esrock, The Reader’s Eye. Visual Imaging as Reader Response. Baltimore 1994. ; 7. P. Gierowski, Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce. (Kraków 2013). ; 8. M. Głowiński, Glosy do rozważań Johna M. Ellisa. „Znak” 2009, nr 10. ; 9. E. Januszek, Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego. (Kraków 2012). ; 10. D. Lewiński, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna: o procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku. Kraków 2004. ; 11. E. Możejko, Structuralism, Polish. Hasło w: Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Ed. I. Makaryk. Toronto–London 1993. ; 12. Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Edwarda Balcerzana. Red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska. Poznań 2007. ; 13. Poetyka – polityka – retoryka. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2006. ; 14. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń 2012. ; 15. M. Saganiak, Strukturalizm. Pytania otwarte. Warszawa 2016. ; 16. A. Skrendo, „Generał czytania” – Janusz Sławiński i sztuka interpretacji. W: Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005. ; 17. J. Sławiński, Małe wyznanie autora. W: Prace wybrane. T. 3: Teksty i teksty. Red. W. Bolecki. Kraków 2000. ; 18. J. Sławiński, Trzy postrachy. „Teksty” 1975, nr 3. ; 19. J. Sławiński, Wszystko od początku. W: Miejsce interpretacji. Gdańsk 2006. ; 20. Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Pod. red. D. Ulickiej i W. Boleckiego. Warszawa 2012. ; 21. J. Święch, Strukturalizm na cenzurowanym. W: Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej. Warszawa 2006. ; 22. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków 2007.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

206

Strona końc.:

218

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64651 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2018-02-23

Liczba wyświetleń treści obiektu:

132

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82674

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji