Object

Title: Podmioty „intensywne” w powieściach Stanisława Przybyszewskiego („De profundis”, „Synowie ziemi”, „Krzyk”)

Creator:

Mrówka, Adrian

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. F. Berardi (Bifo), Félix Guattari: Thought, Friendship and Visionary Cartography. Ed., transl. G. Mecchia, Ch. J. Stivale. London 2008. ; 2. R. Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. Przeł. A. Derra. Warszawa 2009. ; 3. T. Burek, Przybyszewski kusiciel. W zb.: Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Red. H. Filipkowska. Wrocław 1982,. ; 4. S. Cichowicz, Filozofia i hermeneutyka. W: P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, oprac., wstęp S. Cichowicz. Wyd. 2. Warszawa 1985. ; 5. C. Colebrook, Gilles Deleuze. London – New York 2002. ; 6. G. Deleuze, Foucault. Przekł., wstęp M. Gusin. Wrocław 2004. ; 7. G. Deleuze, Literature and Life. W: Essays Critical and Clinical. Transl. D. W. Smith, M. A. Greco. London – New York 1998. ; 8. G. Deleuze, Myśl nomadyczna. Przeł. K. Matuszewski. W zb.: Poznanie – podmiot – dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej. Red. A. Dubik. Toruń 2002. ; 9. G. Deleuze, Negocjacje 1972–1990. Przeł. M. Herer. Wrocław 2007. ; 10. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie. Przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa 1997. ; 11. G. Deleuze, Schizophrenia and Society. W: Two Regimes of Madness. Texts and Interviews, 1975–1995. Ed. D. Lapoujade. Transl. A. Hodges, M. Taormina. New York 2007. ; 12. G. Deleuze, F. Guattari, Anti-Oedipus. Transl. R. Hurley, M. Seem, H. R. Lane. Minneapolis 2000. ; 13. G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia? Przeł. P. Pieniążek. Gdańsk 2000. ; 14. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze. Przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3, s. 226. ; 15. G. Deleuze, F. Guattari, Składniki ekspresji. Przeł. P. Mościcki. W zb.: Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. Red. Ł. Musiał, A. Żychliński. Kraków 2011. ; 16. G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau. Red. J. Bednarek. Wstęp M. Herer. Warszawa 2015. ; 17. C. Driscoll, The Woman in Process: Deleuze, Kristeva and Feminism. W zb.: Deleuze and Feminist Theory. Ed. I. Buchanan, C. Colebrook. Edinburgh 2000. ; 18. M. Duras, Pisać. Przeł. M. Pluta. Izabelin 2001. ; 19. J. Dynak, Przybyszewski. Dzieje legendy i autolegendy. Wrocław 1994. ; 20. S. Eile, Powieść „nagiej duszy”. „Teksty” 1973, nr 1, s. 73. ; 21. J. A. Flieger, Becoming-Woman: Deleuze, Schreber and Molecular Identification. W zb.: Deleuze and Feminist Theory. Ed. I. Buchanan, C. Colebrook. Edinburgh 2000. ; 22. M. Foucault, Intelektualiści a władza. Przeł. S. Magala. „Miesięcznik Literacki” 1985, nr 10/11, s. 174. ; 23. E. Grosz, Chaos, Territory, Art. Deleuze and the Framing of the Earth. New York 2008. ; 24. F. Guattari, Chaosmosis. An Ethico-Aesthetic Paradigm. Transl. P. Bains, J. Pefanis. Bloomington–Indianapolis 1995. ; 25. F. Guattari, Molecular Revolution. Psychiatry and Politics. Transl. R. Sheed. Introd. D. Cooper. New York 1984. ; 26. W. Gutowski, Konstelacja Przybyszewskiego. Toruń 2008. ; 27. L. Irigaray, Ta płeć (jedną) płcią niebędąca. Przeł. S. Królak. Kraków 2010. ; 28. K. Irzykowski, Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. – Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. – Prolegomena do charakterologii. Kraków 1980. ; 29. S. Kołaczkowski, Twórcze fermenty. „Wiadomości Literackie” 1928, nr 18, s. 1. ; 30. K. Kralkowska-Gątkowska, Kompozycja powieści Przybyszewskiego. W zb.: Studia o przemianach gatunkowych w powieści polskiej XX wieku. Red. T. Bujnicki. Katowice 1987. ; 31. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy. Red. D. Lagache. Przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska. Warszawa 1996. ; 32. Z. Leser, Neurastenicy w literaturze. T. 1: Stanisław Przybyszewski. Lwów 1900. ; 33. L. H. Morstin, O Przybyszewskim moje wspomnienie. „Wiadomości Literackie” 1928, nr 18, s. 7. ; 34. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. Poznań 2006. ; 35. F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości. Przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki. Warszawa 1993. ; 36. M. Podraza-Kwiatkowska, Bóg, ofiara, clown czy psychopata? O roli artysty na przełomie XIX i XX wieku. W: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1994. ; 37. S. Przybyszewski, De profundis. Lwów 1929. ; 38. S. Przybyszewski, Krzyk. Lwów 1917. ; 39. S. Przybyszewski, Moi współcześni. Wstęp J. Wilhelmi. Przypisy J. Bartnicka. Warszawa 1959. ; 40. S. Przybyszewski, Na drogach duszy. Kraków 1900. ; 41. S. Przybyszewski, Psychiczny naturalizm. (O twórczości Edvarda Muncha). W: Synagoga szatana i inne eseje. Wybór, wstęp, oprac., przekł. G. Matuszek. Kraków 1995. ; 42. S. Przybyszewski, Synowie ziemi. Cz. 1. Lwów 1923. ; 43. S. Przybyszewski, Synowie ziemi. Cz. 2: Dzień sądu. Lwów 1923. ; 44. S. Przybyszewski, Z psychologii jednostki twórczej. Chopin i Nietzsche. W: Wybór pism. Oprac. R. Taborski. Wrocław 1966. BN I 190. ; 45. P. Ricoeur, Metafora i symbol. W: Język, tekst, interpretacja. Wybór pism. Oprac., wstęp K. Rosner. Warszawa 1989. ; 46. P. Ricoeur, „Symbol daje do myślenia”. W: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, oprac., wstęp S. Cichowicz. Wyd. 2. Warszawa 1985. ; 47. P. Ricoeur, Świadomość i nieświadomość. W: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, oprac., wstęp S. Cichowicz. Wyd. 2. Warszawa 1985. ; 48. H. I. Rogacki, Żywot Przybyszewskiego. Warszawa 1987. ; 49. K. Silverman, Male Subjectivity at the Margins. New York – London 1992. ; 50. T. Weiss, Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880–1890. (Przemiany postaw światopoglądowych i teorii artystycznych). Kraków 1966. ; 51. T. Żeleński (Boy), Przybyszewski. W: Ludzie żywi. Oprac. H. Markiewicz. Warszawa 1956, s. 45. Pisma. Red. H. Markiewicz. T. 3.

Issue:

2

Start page:

19

End page:

46

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64607 ; oai:rcin.org.pl:64607 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 20, 2018

Number of object content hits:

233

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82707

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information