Object structure

Title:

Podmioty „intensywne” w powieściach Stanisława Przybyszewskiego („De profundis”, „Synowie ziemi”, „Krzyk”)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Mrówka, Adrian

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Stanisław Przybyszewski’s De profundis ; Synowie ziemi (Sons of the Earth) ; Krzyk (The Scream) ; Gilles Deleuze and Felix Guattari’s theory ; collective rhizome ; temporal rhizome ; nervous rhizome ; short memory

References:

1. F. Berardi (Bifo), Félix Guattari: Thought, Friendship and Visionary Cartography. Ed., transl. G. Mecchia, Ch. J. Stivale. London 2008.
2. R. Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. Przeł. A. Derra. Warszawa 2009.
3. T. Burek, Przybyszewski kusiciel. W zb.: Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Red. H. Filipkowska. Wrocław 1982,.
4. S. Cichowicz, Filozofia i hermeneutyka. W: P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, oprac., wstęp S. Cichowicz. Wyd. 2. Warszawa 1985.
5. C. Colebrook, Gilles Deleuze. London – New York 2002.
6. G. Deleuze, Foucault. Przekł., wstęp M. Gusin. Wrocław 2004.
7. G. Deleuze, Literature and Life. W: Essays Critical and Clinical. Transl. D. W. Smith, M. A. Greco. London – New York 1998.
8. G. Deleuze, Myśl nomadyczna. Przeł. K. Matuszewski. W zb.: Poznanie – podmiot – dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej. Red. A. Dubik. Toruń 2002.
9. G. Deleuze, Negocjacje 1972–1990. Przeł. M. Herer. Wrocław 2007.
10. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie. Przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa 1997.
11. G. Deleuze, Schizophrenia and Society. W: Two Regimes of Madness. Texts and Interviews, 1975–1995. Ed. D. Lapoujade. Transl. A. Hodges, M. Taormina. New York 2007.
12. G. Deleuze, F. Guattari, Anti-Oedipus. Transl. R. Hurley, M. Seem, H. R. Lane. Minneapolis 2000.
13. G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia? Przeł. P. Pieniążek. Gdańsk 2000.
14. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze. Przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3, s. 226.
15. G. Deleuze, F. Guattari, Składniki ekspresji. Przeł. P. Mościcki. W zb.: Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. Red. Ł. Musiał, A. Żychliński. Kraków 2011.
16. G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau. Red. J. Bednarek. Wstęp M. Herer. Warszawa 2015.
17. C. Driscoll, The Woman in Process: Deleuze, Kristeva and Feminism. W zb.: Deleuze and Feminist Theory. Ed. I. Buchanan, C. Colebrook. Edinburgh 2000.
18. M. Duras, Pisać. Przeł. M. Pluta. Izabelin 2001.
19. J. Dynak, Przybyszewski. Dzieje legendy i autolegendy. Wrocław 1994.
20. S. Eile, Powieść „nagiej duszy”. „Teksty” 1973, nr 1, s. 73.
21. J. A. Flieger, Becoming-Woman: Deleuze, Schreber and Molecular Identification. W zb.: Deleuze and Feminist Theory. Ed. I. Buchanan, C. Colebrook. Edinburgh 2000.
22. M. Foucault, Intelektualiści a władza. Przeł. S. Magala. „Miesięcznik Literacki” 1985, nr 10/11, s. 174.
23. E. Grosz, Chaos, Territory, Art. Deleuze and the Framing of the Earth. New York 2008.
24. F. Guattari, Chaosmosis. An Ethico-Aesthetic Paradigm. Transl. P. Bains, J. Pefanis. Bloomington–Indianapolis 1995.
25. F. Guattari, Molecular Revolution. Psychiatry and Politics. Transl. R. Sheed. Introd. D. Cooper. New York 1984.
26. W. Gutowski, Konstelacja Przybyszewskiego. Toruń 2008.
27. L. Irigaray, Ta płeć (jedną) płcią niebędąca. Przeł. S. Królak. Kraków 2010.
28. K. Irzykowski, Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. – Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. – Prolegomena do charakterologii. Kraków 1980.
29. S. Kołaczkowski, Twórcze fermenty. „Wiadomości Literackie” 1928, nr 18, s. 1.
30. K. Kralkowska-Gątkowska, Kompozycja powieści Przybyszewskiego. W zb.: Studia o przemianach gatunkowych w powieści polskiej XX wieku. Red. T. Bujnicki. Katowice 1987.
31. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy. Red. D. Lagache. Przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska. Warszawa 1996.
32. Z. Leser, Neurastenicy w literaturze. T. 1: Stanisław Przybyszewski. Lwów 1900.
33. L. H. Morstin, O Przybyszewskim moje wspomnienie. „Wiadomości Literackie” 1928, nr 18, s. 7.
34. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. Poznań 2006.
35. F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości. Przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki. Warszawa 1993.
36. M. Podraza-Kwiatkowska, Bóg, ofiara, clown czy psychopata? O roli artysty na przełomie XIX i XX wieku. W: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1994.
37. S. Przybyszewski, De profundis. Lwów 1929.
38. S. Przybyszewski, Krzyk. Lwów 1917.
39. S. Przybyszewski, Moi współcześni. Wstęp J. Wilhelmi. Przypisy J. Bartnicka. Warszawa 1959.
40. S. Przybyszewski, Na drogach duszy. Kraków 1900.
41. S. Przybyszewski, Psychiczny naturalizm. (O twórczości Edvarda Muncha). W: Synagoga szatana i inne eseje. Wybór, wstęp, oprac., przekł. G. Matuszek. Kraków 1995.
42. S. Przybyszewski, Synowie ziemi. Cz. 1. Lwów 1923.
43. S. Przybyszewski, Synowie ziemi. Cz. 2: Dzień sądu. Lwów 1923.
44. S. Przybyszewski, Z psychologii jednostki twórczej. Chopin i Nietzsche. W: Wybór pism. Oprac. R. Taborski. Wrocław 1966. BN I 190.
45. P. Ricoeur, Metafora i symbol. W: Język, tekst, interpretacja. Wybór pism. Oprac., wstęp K. Rosner. Warszawa 1989.
46. P. Ricoeur, „Symbol daje do myślenia”. W: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, oprac., wstęp S. Cichowicz. Wyd. 2. Warszawa 1985.
47. P. Ricoeur, Świadomość i nieświadomość. W: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, oprac., wstęp S. Cichowicz. Wyd. 2. Warszawa 1985.
48. H. I. Rogacki, Żywot Przybyszewskiego. Warszawa 1987.
49. K. Silverman, Male Subjectivity at the Margins. New York – London 1992.
50. T. Weiss, Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880–1890. (Przemiany postaw światopoglądowych i teorii artystycznych). Kraków 1966.
51. T. Żeleński (Boy), Przybyszewski. W: Ludzie żywi. Oprac. H. Markiewicz. Warszawa 1956, s. 45. Pisma. Red. H. Markiewicz. T. 3.

Issue:

2

Start page:

19

End page:

46

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)