Object structure

Title:

Benedykt Dybowski i Włodzimierz Popiel, albo o pewnym dyskursie profeministówpolskich przełomu XIX i XX wieku

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Skucha, Mateusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

ruch emancypacyjny polskich kobiet ; profeminizm ; dyskurs pedagogiczny (Aleksander Świętochowski, Adam Wiślicki), ekonomiczny (Leon Biliński, Ludwik Krzywicki) i prawniczy (Edward Prądzyński, Józef Lange, Leon Petrażycki) ; „biologistyczny” (Benedykt Dybowski, Włodzimierz Popiel)

References:

1. Against the Tide. Pro-Feminist Men in the United States, 1776–1990. A Documentary History. Ed. M. S. Kimmel, T. E. Mosmiller. Boston 1992.
2. Between Men and Feminism. Ed. D. Porter. New York 1992.
3. B. Dybowski, O kwestii tak zwanej „kobiecej” ze stanowiska nauk przyrodniczych. Lwów 1897.
4. Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. M. Rudaś-Grodzka [i in.]. Warszawa 2014.
5. Engendering Men. The Question of Male Feminist Criticism. Ed. J. Boone, M. Cadden. New York 1990.
6. Feminism and Masculinities. Ed. P. F. Murphy. Oxford – New York 2004.
7. Feminism and Men. Reconstructing Gender Relations. Ed. S. P. Schacht, D. W. Ewing. New York 1998.
8. M. Foucault, Prawdziwa płeć. W: Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane. Wybór, oprac. T. Komendant. Posł. M. P. Markowski. Warszawa 1999 (przeł. A. Lewańska).
9. Herculine Barbin, Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth-century French Hermaphrodite. Introduction M. Foucault. Transl. R. Mc Dougall. New York 1980.
10. D. Kiberd, Men and Feminism in Modern Literature. New York 1985.
11. K. Kłosińska, Feministyczna krytyka literacka. Katowice 2010.
12. E. Kraskowska, Juliusza Kadena-Bandrowskiego walka o Nową Kobietę. W zb.: Lektury płci. Polskie (kon)teksty. Red. nauk. M. Dąbrowski. Warszawa 2008.
13. L. Krzywicki, Sprawa kobieca. W: Artykuły i rozprawy 1888–1889. Warszawa 1960, s. 272. Pierwodruk: „Prawda” 1889, nr 4.
14. Lektury inności. Red. M. Dąbrowski, R. Pruszyński. Warszawa 2007, s. 14.
15. Masculinities Studies and Feminist Theory. New Directions. Ed. J. K. Gardiner. New York 2002.
16. Men Doing Feminism. Ed. T. Digby. New York 1998.
17. Men in Feminism. Ed. A. Jardine, P. Smith. New York 1987.
18. Men Writing the Feminine. Literature, Theory and the Question of Genders. Ed. T. E. Morgan. Albany 1994.
19. Mężczyźni na rzecz zmiany. Red. A. Lipowska-Teutsch. Kraków 2006.
20. G. T. W. Patrick, Psychologia kobiety w świetle nowych faktów i teorii. Przeł. J. W. Dawid. Warszawa 1896.
21. W. Popiel, Kobieta wobec badań nauki współczesnej. Warszawa 1902.
22. M. Skucha, Męski feminizm. Hasło w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. M. Rudaś-Grodzka [i in.]. Warszawa 2014, s. 311.
23. M. Skucha, Poczet XIX-wiecznych feministów polskich. W zb.: Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do Dwudziestolecia międzywojennego. Red. A. Janicka. Białystok 2016.
24. Słownik języka polskiego. Red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki. T. 1. Warszawa 1900, s. 702.
25. R. J. Stoller, Sex and Gender: The Developement of Masculinity and Femininity. London 1984.
26. M. Środa, Mill i kobiety: między wolnością a równością.„Przegląd Filozoficzny” 2006, nr 4.
27. A. Świętochowski, Mowa. Zagajenie sekcji etyczno-społecznej [na I Zjeździe Kobiet Polskich]. „Ster” 1907, nr 5, s. 186.
28. S. Tarrant, Men and Feminism. Berkeley, Calif., 2009.
29. S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce. Kraków 2000.

Issue:

2

Start page:

47

End page:

65

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)