Object structure

Title:

Co się śni zwierzętom? Stefan Flukowski i psychoanaliza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Krupiński, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Stefan Flukowski’s short stories Sen kota (Cat’s Dream) ; Sen psa (Dog’s Dream) ; Sigmund Freud ; psychoanalysis ; interpretation of dreams

References:

1. P. Armstrong, The Gaze of Animals. W zb.: Theorizing Animals: Re-thinking Humanimal Relations. Ed. N. Taylor, T. Signal. Leiden 2011. ; 2. M. Bakke, Między nami zwierzętami. O emocjonalnych związkach między ludźmi i innymi zwierzętami. „Teksty Drugie” 2007, nr 1/2, s. 222-234. ; 3. M. Baranowska, Oniryzm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992. ; 4. G. Bataille, Historia oka. Przekł., wstęp T. Komendant. Posł. T. Swoboda. Gdańsk 2010. ; 5. J. Bellemin-Noël, Jak „psychoanalizować” sen Swanna? Przeł. W. Krzemień. W zb.: Psychoanaliza i literatura. Wybór, red., oprac. P. Dybel, M. Głowiński. Gdańsk 2001. ; 6. J. Berger, Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999. ; 7. W. Bolecki, „Jak zachować się wobec krowy?” (Wstęp do bestiarium Witolda Gombrowicza). W: W. Gombrowicz, Bestiarium. Wstęp, wybór, układ W. Bolecki. Kraków 2004. ; 8. J. M. Coetzee, Elizabeth Costello. Przeł. Z. Batko. Kraków 2006. ; 9. J. M. Coetzee, Żywoty zwierząt. Przeł. A. Dobrzańska-Gadowska. Warszawa 2004. ; 10. D. Czaja, O kocim spojrzeniu. W: Filozofowie i zwierzęta. Poeci i zwierzęta. Wypisy z ksiąg użytecznych. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2009, nr 4, s. 13. ; 11. Dreams, Phantasms and Memories. Ed. W. Owczarski, Z. Ziemann. Gdańsk 2015. ; 12. H. Dubowik, Nadrealizm w polskiej literaturze współczesnej. Poznań 1971. ; 13. K. Filipowicz, Kot w mokrej trawie. W: Modlitwa za odjeżdżających. Warszawa 2004. ; 14. S. Flukowski, Pada deszcz. Warszawa 1931. ; 15. S. Flukowski, Pada deszcz. Opowiadania. – Nowele. Wyd. 1, powojenne, rozszerz. Warszawa 1958. ; 16. S. Flukowski, Zapach księżyca. Kraków 1981. ; 17. S. Freud, Marzenia senne. W: Psychopatologia życia codziennego. – Marzenia senne. Przeł. W. Szewczuk. Warszawa 1987. ; 18. K. Gil, „Wykład profesora Mmaa” Stefana Themersona jako dzieło oparte na wątpieniu. „Polisemia. Czasopismo Naukowe Antropologów Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, nr 2. Na stronie: http://www.polisemia.com.pl/home/numer-2-2012-9/wykad--profesora-mmaa-stefana-themersona-jako-dzieo-oparte-na-wtpieniu (data dostępu: 12 II 2012). ; 19. D. Haraway, When Species Meet. Minneapolis–London 2008. ; 20. Historia – Freud i jego PSY(choanaliza). Na stronie: http://www.dogoterapeuta.wortale.net/363--Historia-Freud-i-jego-PSYchoanaliza.html (data dostępu: 5 III 2013). ; 21. A. Horowitz, Oczami psa. Co psy wiedzą, myślą i czują. Przeł. M. Bugajska. Warszawa 2010, (rozdz. Umwelt. Z punktu widzenia psiego nosa). ; 22. K. Irzykowski, Freudyzm i freudyści. W: Pisma rozproszone. T. 1: 1897–1922. Teksty zebrała i oprac. J. Bahr. Kraków 1998. ; 23. I. Iwasiów, Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie. „Teksty Drugie” 1998, nr 1/2, s. 55-83. ; 24. A. Jones, Tracing the Subject with Cindy Sherman. W zb.: Cindy Sherman. Retrospective. Ed. A. Cruz, E. A. T. Smith, A. Jones. New York – London 1997. ; 25. R. Kołoniecki, Nowy prozaik: Stefan Flukowski. „Droga. Miesięcznik Poświęcony Sprawie Życia Polskiego” 1931, nr 12, s. 1006. ; 26. I. Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa 2002. ; 27. J. J. Lipski, Marzenia senne i sny na jawie kotów, psów i ludzi. „Twórczość” 1958, nr 11. ; 28. A. Łebkowska, Pojęcie fokus w narratologii – problemy i inspiracje. W zb.: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz. Lublin 2004. ; 29. A. Manning, Wstęp do etologii zwierząt. Przeł. J. Pilarska-Obojska, E. Styczyńska-Jurewicz, T. Prus. Warszawa 1976. ; 30. Th. Nagel, What Is It Like to Be a Bat? „The Philosophical Review” 1974, nr 4. ; 31. Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku. Red. I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska. Toruń 1999. ; 32. J. Page, Jak koty widzą świat i ludzi? Przeł. M. Kittel. Warszawa 2010. ; 33. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń 2012. ; 34. M. Rembowska-Płuciennik, W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. W zb.: Literackie reprezentacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, E. Nawrocka. Warszawa 2007. ; 35. T. Różewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Warszawa 1971. ; 36. B. Sadowski, J. A. Chmurzyński, Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa 1989. ; 37. L. Szaruga, Stefan Flukowski. W zb.: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym. Red. I. Maciejewska, J. Trznadel, M. Pokrasenowa. T. 4. Kraków 1993. ; 38. J. Tuwim, Kotek. W: Wiersze dla dzieci. Warszawa 1999, s. 70. ; 39. W. G. Van der Kloot, Zachowanie się zwierząt. Przeł. I. Łukaszewska. Warszawa 1971. ; 40. D. Wojda, Perspektywizm w pisarstwie Stefana Flukowskiego. „Ruch Literacki” 2013, z. 4/5. Artykuł przedrukowano w zb.: Stefan Flukowski i kult nowoczesności. Red. J. Madejski, B. M. Wolska. Szczecin 2015. ; 41. A. Żyźniewska, Fokalizacja zwierzęca na przykładzie fragmentów prozy modernistycznej: „Nemroda” Brunona Schulza, „Dociekań psa” Franza Kafki oraz „Flusha” Virginii Woolf. W zb.: (Inne) zwierzęta mają głos. Red. D. Dąbrowska, P. Krupiński. Toruń 2011.

Issue:

2

Start page:

67

End page:

84

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: