Object structure

Title:

Psychoanalityczne spojrzenie na „Zdarzenia na brygu Banbury” Witolda Gombrowicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Więcek, Aleksandra

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Witold Gombrowicz’s short story Zdarzenia na brygu Banbury (The Events on the Brig of Banbury) ; Sigmund Freud’s and Jacques Lacan’s concepts ; Roland Barthes’ concept of “pleasure of reading”

References:

1. É. Badinter, XY. Tożsamość mężczyzny. Przeł. G. Przewłocki. Wstęp M. Janion. Warszawa 1993.
2. R. Barthes, Teoria tekstu. Przeł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1992.
3. S. Freud, Niesamowite. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997.
4. S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2015.
5. S. Freud, Pisarz a fantazjowanie. Przeł. M. Leśniewska. W zb.: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńsk a. T. 2, cz. 1. Kraków 1974, s. 513.
6. S. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej. W: Życie seksualne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1999.
7. S. Freud, Wstęp do psychoanalizy. Przeł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki. Wyd. 12, 2 dodr. Warszawa 2008.
8. W. Gombrowicz, Zdarzenia na brygu Banbury. W: Bakakaj. Kraków 1986. Dzieła. T. 1. Red. nauk. J. Błoński.
9. E. Graczyk, Dwie ucieczki. W: Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym. Gdańsk 2004.
10. M. Janion, Dramat egzystencji na morzu. Wstęp w: W. Gombrowicz, Zdarzenia na brygu Banbury. Gdańsk 1982.
11. T. Kaliściak, Statek Odmieńców, czyli o marynarskiej fantazji Witolda Gombrowicza. W zb.: Literatura popularna. T. 1: Dyskursy wielorakie. Red. E. Bartos, M. Tomczok. Katowice 2013.
12. K. Kłosiński, Signifiance. Wstęp do pism Rolanda Barthes’a o muzyce. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 11-26.
13. J. Kristeva , Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. Falski. Kraków 2007.
14. M. P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura. Kraków 2004.
15. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego. Przeł. K. Kasprzyk. Przedm. W. Doroszewski, Ch. Bally, A. Sechehaye. Warszawa 1961.
16. B. Schulz, „Ferdydurke”. W: Opowiadania. – Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wyd. 2, przejrz. i uzup. Wrocław 1998. BN I 264.
17. Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej. Przeł. J. Kutyła [i in.]. Warszawa 2009.

Issue:

2

Start page:

85

End page:

95

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)