Object structure

Title:

Psychoanalityczne spojrzenie na „Zdarzenia na brygu Banbury” Witolda Gombrowicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Więcek, Aleksandra

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Witold Gombrowicz’s short story Zdarzenia na brygu Banbury (The Events on the Brig of Banbury) ; Sigmund Freud’s and Jacques Lacan’s concepts ; Roland Barthes’ concept of “pleasure of reading”

References:

1. É. Badinter, XY. Tożsamość mężczyzny. Przeł. G. Przewłocki. Wstęp M. Janion. Warszawa 1993. ; 2. R. Barthes, Teoria tekstu. Przeł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1992. ; 3. S. Freud, Niesamowite. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997. ; 4. S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2015. ; 5. S. Freud, Pisarz a fantazjowanie. Przeł. M. Leśniewska. W zb.: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńsk a. T. 2, cz. 1. Kraków 1974, s. 513. ; 6. S. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej. W: Życie seksualne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1999. ; 7. S. Freud, Wstęp do psychoanalizy. Przeł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki. Wyd. 12, 2 dodr. Warszawa 2008. ; 8. W. Gombrowicz, Zdarzenia na brygu Banbury. W: Bakakaj. Kraków 1986. Dzieła. T. 1. Red. nauk. J. Błoński. ; 9. E. Graczyk, Dwie ucieczki. W: Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym. Gdańsk 2004. ; 10. M. Janion, Dramat egzystencji na morzu. Wstęp w: W. Gombrowicz, Zdarzenia na brygu Banbury. Gdańsk 1982. ; 11. T. Kaliściak, Statek Odmieńców, czyli o marynarskiej fantazji Witolda Gombrowicza. W zb.: Literatura popularna. T. 1: Dyskursy wielorakie. Red. E. Bartos, M. Tomczok. Katowice 2013. ; 12. K. Kłosiński, Signifiance. Wstęp do pism Rolanda Barthes’a o muzyce. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 11-26. ; 13. J. Kristeva , Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. Falski. Kraków 2007. ; 14. M. P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura. Kraków 2004. ; 15. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego. Przeł. K. Kasprzyk. Przedm. W. Doroszewski, Ch. Bally, A. Sechehaye. Warszawa 1961. ; 16. B. Schulz, „Ferdydurke”. W: Opowiadania. – Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wyd. 2, przejrz. i uzup. Wrocław 1998. BN I 264. ; 17. Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej. Przeł. J. Kutyła [i in.]. Warszawa 2009.

Issue:

2

Start page:

85

End page:

95

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: