Object structure

Title:

„Niech się pan nie wyteatrza!” O „Chrabąszczach” Mariana Pankowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Chałupnik, Agata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Marian Pankowski Chrabąszcze (Cockchafers) ; collective memory ; psychoanalysis ; trauma studies ; gender-oriented Shoah studies ; Holocaust

References:

1. S. Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Przeł. J. Czech. Wołowiec 2010. ; 2. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust. Żałoba i melancholia. Przeł. A. Ajschtet, A. Kubis, J. Regulska. Tekst popr., uzup. E. Domańska. W zb.: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. (Antologia przekładów). Red. E. Domańska. Poznań 2006. ; 3. Anonyma [M. Hillers], Kobieta w Berlinie. Zapiski z 1945 roku. Przeł. B. Tarnas. Warszawa 2009. ; 4. S. Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape. New York 1975. ; 5. Ch. Delbo, Żaden z nas nie powróci. Przeł. K. Malczewska-Giovanetti. Oświęcim 2002. ; 6. Different Voices: Women and the Holocaust. Ed., introd. C. Rittner, J. K. Roth. St. Paul, Minn., 1991. ; 7. A. Dworkin, Pornography: Men Possesing Women. New York 1989. ; 8. A. Dworkin, C. A. MacKinnon, In Harm’s Way. The Pornography Civil Rights Hearings. Cambridge, Mass., 1997. ; 9. A. Dworkin, C. A. MacKinnon, Pornography and Civil Rights. A New Day for Women’s Equality. Minneapolis, Minn., 1988. ; 10. B. Freedman, Frame-Up: Feminism, Psychoanalysis, Theatre. W zb.: Performing Feminisms. Feminist Critical Theory and Theatre. Ed. S.-E. Case. Baltimore–London 1990. ; 11. S. Frenkiel, O „Chrabąszczach” Pankowskiego. „Wiadomości” (Londyn) 1971, nr 3. ; 12. S. Freud, Niesamowite. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997. ; 13. E. Godlewska-Byliniak, Tadeusz Kantor. Sobowtór, melancholia, powtórzenie. Kraków 2011. ; 14. T. Kantor, Teatr Śmierci. Teksty z lat 1975–1984. Wybór, oprac. K. Pleśniarowicz. Wrocław 2004. Pisma. T. 2. ; 15. J. Kott, Gorzka Arkadia. W: Szekspir współczesny. Wyd. 2. Kraków 1990. ; 16. J. Kott, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze. Oprac. P. Kłoczowski. Wyd. 2, zmien. Gdańsk 2005. ; 17. J. Kott, Przyczynek do biografii. Londyn 1990. ; 18. D. La Capra, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny. Przeł. M. Zapędowska. W zb.: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. (Antologia przekładów). Red. E. Domańska. Poznań 2006. ; 19. K. Latawiec, Na scenie świata i teatru. O dramaturgii Mariana Pankowskiego. Kraków 1994. ; 20. W. McElroy, XXX: A Woman’s Right to Pornography. New York 1995. Na stronie: http://www.wendymcelroy.com/xxx/ (data dostępu: 13 IX 2012). ; 21. M. P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura. Kraków 2004. ; 22. A. Nikliborc, Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych. Kraków 2010. ; 23. G. Niziołek, Polski teatr Zagłady. Warszawa 2013. ; 24. G. Niziołek, Przedstawienie teatralne jako świadectwo. Polski teatr wobec Zagłady. W zb.: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Red. nauk. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska. Współpr. red. M. Wójcik. Wyd. 2, zmien., rozszerz. Łódź 2011. ; 25. M. Pankowski, Chrabąszcze. W zb.: Polski dramat emigracyjny 1939–1969. Antologia. Wybór, oprac. D. Ratajczakowa. Poznań 1993. ; 26. M. Pankowski, Teatrowanie nad świętym barszczem. W: Teatrowanie nad świętym barszczem. Wybór utworów dramatycznych. Posł. K. Latawiec. Kraków 1995. ; 27. Ch. Perkins Gilman, The Man-Made World; or, Our Androcentric Culture. Boston 2010. ; 28. B. Schulz, Sklepy cynamonowe. W: Opowiadania. – Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wrocław 1989. BN I 264. ; 29. W. Shakespeare, Jak wam się podoba. Przeł. S. Barańczak. Poznań 1993. ; 30. Z. Stolarek, wstęp w: M. de Ghelderode, Teatr. Wybór, przekł. Z. Stolarek. Warszawa 1971. ; 31. J. Stöcker-Sobelman, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau. Warszawa 2012. ; 32. Take Back the Night. Women on Pornography. Ed. L. Lederer. New York 1980. ; 33. J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu. Warszawa 2008. ; 34. V. Turner, Od rytuału do teatru. Powaga zabawy. Przeł. M. i J. Dziekanowie. Warszawa 2005. ; 35. A. Ubertowska, „Niewidzialne świadectwa”. Perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu. „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 214-226. ; 36. L. Williams, Hard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”. Przeł. J. Burzyńska, I. Hansz, M. Wojtyna. Gdańsk 2010. ; 37. M. Zaremba, Przemoc seksualna wobec Polek w czasie drugiej wojny światowej. Komentarz historyka. „Dialog” 2012, nr 7/8. ; 38. A. Ziębińsk-Witek, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu. Lublin 2012. ; 39. K. Żywulska, Przeżyłam Oświęcim. Oświęcim 2004.

Issue:

2

Start page:

137

End page:

160

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)