Object structure

Title:

Listy Julii Dickstein-Wieleżyńskiej do Adolfa Chybińskiego. Wokół monografii Mieczysława Karłowicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Wilczak, Mariola. Oprac.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Julia Dickstein-Wieleżyńska’s letters to Adolf Chybiński ; the Chybiński’s monograph on Mieczysław Karłowicz ; the knowledge about Dickstein-Wieleżyńska

References:

1. H. P. Anders, Mieczysław Karłowicz. Życie i dokonania. Poznań 1998.
2. A. Brückner, Mitologia slava. Con una prefazione originale dell’autore. Trad. e note di J. Dicksteinówna. Bologna 1923.
3. A. Chybiński, Mieczysław Karłowicz (1876–1909). T. 1: Kronika życia artysty i taternika. Cz. 1: 1876–1901. Warszawa 1939.
4. A. Chybiński, Mieczysław Karłowicz. W 25 rocznicę śmierci. Poznań 1934.
5. A. Chybiński, Niedokończony poemat symfoniczny Mieczysława Karłowicza. „Nowa Gazeta” 1909, nr 88. Przedruk: „Słowo Polskie” 1909, nr 89.
6. S. Dickstein w korespondencji z A. Chybińskim (listy z 7 III i 18 III 1934). W: Korespondencja Adolfa Chybińskiego dotycząca materiałów do monografii i Mieczysławie Karłowiczu. Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV, t. 1, k. 49–52.
7. J. Dickstein-Wieleżyńska, Ze studiów nad Asnykiem. Warszawa 1930.
8. J. Dickstein-Wilczyńska [!], Szerzenie wiedzy o Polsce we Włoszech. Akcja Koła imienia Leonarda da Vinci. „Epoka” 1928, nr 67.
9. J. Dicksteinówna, Mieczysław Karłowicz w Tatrach. W drugą rocznicę zgonu. „Nowa Gazeta” 1911, nry 62, 64, 66.
10. J. Dicksteinówna, Odwieczne pieśni. Pieśń o wiekuistej tęsknocie. – Pieśń o miłości i śmierci. – Pieśń o Wszechbycie. „Nowa Gazeta” 1912, nr 162.
11. J. Dicksteinówna, Prometeusz–Paraklet. Studia, szkice, głosy. Warszawa 1913.
12. J. Dicksteinówna, rec.: Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne. „Książka” 1911, nr 3.
13. M. Gandini, Al concerto dell’Augusteo con Ottorino Respighi. „Strada Maestra” 1994, nr 36/37, s. 271.
14. M. Gandini, La quasi quotidiana consuetudine con Ottorino Respighi (gennaio 1913 – ottobre 1914). „Strada Maestra” 1996, nr 40, s. 75.
15. A. Grzymała-Siedlecki, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim. Warszawa 1961.
16. A. Jazdon, Miscellanea karłowiczowskie w spuściźnie Adolfa Chybińskiego. „Muzyka” 2010, z. 2.
17. M. Karłowicz, Souvenirs inédits de Frédéric Chopin. „Revue Musicale” 1903. Wyd. osobne: Souvenirs inédits de Frédéric Chopin. Recueillis et annotés par M. Karlowicz. Trad. L. Disière. Paris–Leipzig 1904.
18. F. Kęcki, Mieczysław Karłowicz (Szkic monograficzny). Warszawa 1934.
19. Korespondencja J. E. Płomieńskiego. Listy od różnych osób. Lit. C, k. 255–256. Bibl. Ossolineum, sygn. 16098/II .
20. Korespondencja S. Dicksteina. Bibl. Narodowa, sygn. 7265 (dar z 1939 roku).
21. Korespondencja S. Dicksteina z lat 1888–1939. Bibl. Narodowa, sygn. 2751–2754 (dar z 11 XI 1939).
22. H. Kroszczor, Julia Dickstein-Wieleżyńska. W: Kartki z historii Żydów w Warszawie XIX–XX w. Sylwetki, szkice. Warszawa 1979.
23. G. Leopardi, Poezje. Przeł. J. Wieleżyńska. Warszawa 1938
24. R. Leszczyński, Julia Wieleżyńska. „Zeszyty Łużyckie” nr 12 (1995): Sylwetki polskich przyjaciół Łużyczan.
25. E. Majewski, Jan Karłowicz. (Zarys życia). W zb.: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Warszawa 1904.
26. Mieczysław Karłowicz w listach i wspomnieniach. Oprac. H. Anders. Warszawa 1960.
27. Z. Mocarska-Tycowa, Dwugłos Asnyka i Konopnickiej. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska” 45 (1995).
28. Papiery ze zbiorów S. Dicksteina. Bibl. Narodowa, sygn. 2935–2936 (dar z 1940 roku).
29. R. Pettazzoni, Nauka o religiach i jej metoda. „Nauka i Życie”.Dodatek do „Nowej Gazety”, nr z 20 VII 1913. Przeł. H. Sterling.
30. J. E. Płomieński, Glosy o książkach i pisarzach. W: Szukanie współczesności. Studia i glosy literackie. Warszawa 1934.
31. J. E. Płomieński, Julia Dickstein-Wieleżyńska. W: Portrety i fakty. Opowieści o twórcach. Szkice wspomnieniowe. Mpis, k. 276–282. Bibl. Ossolineum, sygn. 18223/II .
32. J. E. Płomieński, Ostatnia entuzjastka polska. „Wiadomości” (Londyn) 1959, nr 6.
33. J. E. Płomieński, Twórcy bez masek. Wspomnienia literackie. Warszawa 1956.
34. J. E. Płomieński, Twórcy bez masek; Twórczość Julii Dickstein-Wieleżyńskiej. „Kamena” 1957, nr 15/16.
35. K. Przerwa-Tetmajer, Preludium XXXV. W: Poezje. Seria 2. Kraków 1894, s. 179.
36. Z. Przybyła, kreśląc w swym cennym studium Asnyk i Konopnicka. Szkice historycznoliterackie. Częstochowa 1997.
37. H. Romer-Ochenkowska, Mieczysław Karłowicz. Kraj lat dziecinnych. „Pion” 1934, nr 7.
38. H. Romer-Ochenkowska, Niefortunna obrona. „Pion” 1934, nr 16, s. 11.
39. A. Sieczkowski, „Łużyckie akcenty” mojej biografii. (Warszawa a Łużyce 1931–1945). „Zeszyty Łużyckie” nr 4 (1992).
40. S. Skwarczyńska, Piękno listu i korespondencji jako fragmentu życia. W: Teoria listu. Oprac. E. Feliksiak, M. Leś. Białystok 2006.
41. J. Starnawski, Julia Dickstein-Wieleżyńska. Hasło w: Słownik badaczy literatury polskiej. Red. ... T. 6. Łódź 2003.
42. J. Suchmiel, Doktoraty i habilitacje kobiet w Uniwersytecie J. Kazimierza w l. 1918/19–1939. W: Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939. Częstochowa 2000.
43. S. Szumowski, W obronie sprofanowanej twórczości. „Kurier Poznański” 1924, nr z 2 III .
44. B. Tyszkiewicz, Julia Dickstein-Wieleżyńska. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 2. Warszawa 1994.
45. C. Walewska, Kobieta polska w nauce. Warszawa 1922.
46. C. Walewska, O równe prawa. „Kobieta Współczesna” 1927, nr 10.
47. Z. Wasilewski, O pamięć Jana Karłowicza. Niebywałe wystąpienie publicystki na łamach „Pionu”. „ABC” 1934, nr 60, s. 6
48. A. Wyleżyńska, Dziennik (VIII 1939 – IV 1940). Bibl. Narodowa, sygn. III 10786.
49. A. Wyleżyńska, Dziennik (IX 1943 – VI 1944). Bibl. Narodowa, sygn. 10787.
50. A. Wyleżyńska, Dziennik pisany w Warszawie podczas okupacji niemieckiej 1942–1943. Bibl. Ossolineum, sygn. 12581/II .
51. A. Wyleżyńska, Notatki pamiętnikarskie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 231/I-1 – 231/I-6.
52. Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894–1918. T. 1: Wybór tekstów. Oprac. A. Wydrycka. Białystok 2006.
53. S. Żeromski, O Adamie Żeromskim. Wspomnienie. Bm. 1919.

Issue:

2

Start page:

199

End page:

234

Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)