Object

Title: Listy Julii Dickstein-Wieleżyńskiej do Adolfa Chybińskiego. Wokół monografii Mieczysława Karłowicza

Creator:

Wilczak, Mariola. Oprac.

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Source

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H. P. Anders, Mieczysław Karłowicz. Życie i dokonania. Poznań 1998. ; 2. A. Brückner, Mitologia slava. Con una prefazione originale dell’autore. Trad. e note di J. Dicksteinówna. Bologna 1923. ; 3. A. Chybiński, Mieczysław Karłowicz (1876–1909). T. 1: Kronika życia artysty i taternika. Cz. 1: 1876–1901. Warszawa 1939. ; 4. A. Chybiński, Mieczysław Karłowicz. W 25 rocznicę śmierci. Poznań 1934. ; 5. A. Chybiński, Niedokończony poemat symfoniczny Mieczysława Karłowicza. „Nowa Gazeta” 1909, nr 88. Przedruk: „Słowo Polskie” 1909, nr 89. ; 6. S. Dickstein w korespondencji z A. Chybińskim (listy z 7 III i 18 III 1934). W: Korespondencja Adolfa Chybińskiego dotycząca materiałów do monografii i Mieczysławie Karłowiczu. Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV, t. 1, k. 49–52. ; 7. J. Dickstein-Wieleżyńska, Ze studiów nad Asnykiem. Warszawa 1930. ; 8. J. Dickstein-Wilczyńska [!], Szerzenie wiedzy o Polsce we Włoszech. Akcja Koła imienia Leonarda da Vinci. „Epoka” 1928, nr 67. ; 9. J. Dicksteinówna, Mieczysław Karłowicz w Tatrach. W drugą rocznicę zgonu. „Nowa Gazeta” 1911, nry 62, 64, 66. ; 10. J. Dicksteinówna, Odwieczne pieśni. Pieśń o wiekuistej tęsknocie. – Pieśń o miłości i śmierci. – Pieśń o Wszechbycie. „Nowa Gazeta” 1912, nr 162. ; 11. J. Dicksteinówna, Prometeusz–Paraklet. Studia, szkice, głosy. Warszawa 1913. ; 12. J. Dicksteinówna, rec.: Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne. „Książka” 1911, nr 3. ; 13. M. Gandini, Al concerto dell’Augusteo con Ottorino Respighi. „Strada Maestra” 1994, nr 36/37, s. 271. ; 14. M. Gandini, La quasi quotidiana consuetudine con Ottorino Respighi (gennaio 1913 – ottobre 1914). „Strada Maestra” 1996, nr 40, s. 75. ; 15. A. Grzymała-Siedlecki, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim. Warszawa 1961. ; 16. A. Jazdon, Miscellanea karłowiczowskie w spuściźnie Adolfa Chybińskiego. „Muzyka” 2010, z. 2. ; 17. M. Karłowicz, Souvenirs inédits de Frédéric Chopin. „Revue Musicale” 1903. Wyd. osobne: Souvenirs inédits de Frédéric Chopin. Recueillis et annotés par M. Karlowicz. Trad. L. Disière. Paris–Leipzig 1904. ; 18. F. Kęcki, Mieczysław Karłowicz (Szkic monograficzny). Warszawa 1934. ; 19. Korespondencja J. E. Płomieńskiego. Listy od różnych osób. Lit. C, k. 255–256. Bibl. Ossolineum, sygn. 16098/II . ; 20. Korespondencja S. Dicksteina. Bibl. Narodowa, sygn. 7265 (dar z 1939 roku). ; 21. Korespondencja S. Dicksteina z lat 1888–1939. Bibl. Narodowa, sygn. 2751–2754 (dar z 11 XI 1939). ; 22. H. Kroszczor, Julia Dickstein-Wieleżyńska. W: Kartki z historii Żydów w Warszawie XIX–XX w. Sylwetki, szkice. Warszawa 1979. ; 23. G. Leopardi, Poezje. Przeł. J. Wieleżyńska. Warszawa 1938 ; 24. R. Leszczyński, Julia Wieleżyńska. „Zeszyty Łużyckie” nr 12 (1995): Sylwetki polskich przyjaciół Łużyczan. ; 25. E. Majewski, Jan Karłowicz. (Zarys życia). W zb.: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Warszawa 1904. ; 26. Mieczysław Karłowicz w listach i wspomnieniach. Oprac. H. Anders. Warszawa 1960. ; 27. Z. Mocarska-Tycowa, Dwugłos Asnyka i Konopnickiej. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska” 45 (1995). ; 28. Papiery ze zbiorów S. Dicksteina. Bibl. Narodowa, sygn. 2935–2936 (dar z 1940 roku). ; 29. R. Pettazzoni, Nauka o religiach i jej metoda. „Nauka i Życie”.Dodatek do „Nowej Gazety”, nr z 20 VII 1913. Przeł. H. Sterling. ; 30. J. E. Płomieński, Glosy o książkach i pisarzach. W: Szukanie współczesności. Studia i glosy literackie. Warszawa 1934. ; 31. J. E. Płomieński, Julia Dickstein-Wieleżyńska. W: Portrety i fakty. Opowieści o twórcach. Szkice wspomnieniowe. Mpis, k. 276–282. Bibl. Ossolineum, sygn. 18223/II . ; 32. J. E. Płomieński, Ostatnia entuzjastka polska. „Wiadomości” (Londyn) 1959, nr 6. ; 33. J. E. Płomieński, Twórcy bez masek. Wspomnienia literackie. Warszawa 1956. ; 34. J. E. Płomieński, Twórcy bez masek; Twórczość Julii Dickstein-Wieleżyńskiej. „Kamena” 1957, nr 15/16. ; 35. K. Przerwa-Tetmajer, Preludium XXXV. W: Poezje. Seria 2. Kraków 1894, s. 179. ; 36. Z. Przybyła, kreśląc w swym cennym studium Asnyk i Konopnicka. Szkice historycznoliterackie. Częstochowa 1997. ; 37. H. Romer-Ochenkowska, Mieczysław Karłowicz. Kraj lat dziecinnych. „Pion” 1934, nr 7. ; 38. H. Romer-Ochenkowska, Niefortunna obrona. „Pion” 1934, nr 16, s. 11. ; 39. A. Sieczkowski, „Łużyckie akcenty” mojej biografii. (Warszawa a Łużyce 1931–1945). „Zeszyty Łużyckie” nr 4 (1992). ; 40. S. Skwarczyńska, Piękno listu i korespondencji jako fragmentu życia. W: Teoria listu. Oprac. E. Feliksiak, M. Leś. Białystok 2006. ; 41. J. Starnawski, Julia Dickstein-Wieleżyńska. Hasło w: Słownik badaczy literatury polskiej. Red. ... T. 6. Łódź 2003. ; 42. J. Suchmiel, Doktoraty i habilitacje kobiet w Uniwersytecie J. Kazimierza w l. 1918/19–1939. W: Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939. Częstochowa 2000. ; 43. S. Szumowski, W obronie sprofanowanej twórczości. „Kurier Poznański” 1924, nr z 2 III . ; 44. B. Tyszkiewicz, Julia Dickstein-Wieleżyńska. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 2. Warszawa 1994. ; 45. C. Walewska, Kobieta polska w nauce. Warszawa 1922. ; 46. C. Walewska, O równe prawa. „Kobieta Współczesna” 1927, nr 10. ; 47. Z. Wasilewski, O pamięć Jana Karłowicza. Niebywałe wystąpienie publicystki na łamach „Pionu”. „ABC” 1934, nr 60, s. 6 ; 48. A. Wyleżyńska, Dziennik (VIII 1939 – IV 1940). Bibl. Narodowa, sygn. III 10786. ; 49. A. Wyleżyńska, Dziennik (IX 1943 – VI 1944). Bibl. Narodowa, sygn. 10787. ; 50. A. Wyleżyńska, Dziennik pisany w Warszawie podczas okupacji niemieckiej 1942–1943. Bibl. Ossolineum, sygn. 12581/II . ; 51. A. Wyleżyńska, Notatki pamiętnikarskie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 231/I-1 – 231/I-6. ; 52. Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894–1918. T. 1: Wybór tekstów. Oprac. A. Wydrycka. Białystok 2006. ; 53. S. Żeromski, O Adamie Żeromskim. Wspomnienie. Bm. 1919.

Issue:

2

Start page:

199

End page:

234

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64599 ; oai:rcin.org.pl:64599 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 20, 2018

Number of object content hits:

296

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82716

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information